БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

Club Polet Varna

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Stefan & Denislav Radevi 1
Ширина/Дължина 43:16:41.10/27:43:11.58

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Падина (24.04.2022)  BG27939/2020  176809,781  24.04.2022 11:16:13  1298.001  61(72)  58,317(47,151)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG4074874/2020  176809,781  24.04.2022 11:20:41  1256.796  98(123)  93,69(80,55)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0051827/2021  176809,781  24.04.2022 11:21:03  1253.526  99(125)  94,646(81,86)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0051936/2021  176809,781  24.04.2022 11:21:21  1250.865  107(137)  102,294(89,718)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG4129660/2018  176809,781  24.04.2022 11:21:23  1250.573  109(139)  104,207(91,028)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0051979/2021  176809,781  24.04.2022 11:22:03  1244.701  119(150)  113,767(98,232)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG00710/2020  176809,781  24.04.2022 11:22:05  1244.412  120(152)  114,723(99,542)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG00747/2020  176809,781  24.04.2022 11:22:05  1244.394  121(153)  115,679(100,196)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0017066/2021  176809,781  24.04.2022 11:22:06  1244.263  122(154)  116,635(100,851)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0051993/2021  176809,781  24.04.2022 11:22:17  1242.663  130(162)  124,283(106,09)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG30235/2020  176809,781  24.04.2022 11:23:07  1235.421  142(179)  135,755(117,223)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0056772/2021  176809,781  24.04.2022 11:23:37  1231.120  151(188)  144,359(123,117)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0051839/2021  176809,781  24.04.2022 11:23:49  1229.408  155(192)  148,184(125,737)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG12380/2019  176809,781  24.04.2022 11:25:48  1212.687  189(232)  180,688(151,932)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0030260/2020  176809,781  24.04.2022 11:26:08  1209.924  199(243)  190,249(159,136)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0056747/2021  176809,781  24.04.2022 11:26:21  1208.130  203(248)  194,073(162,41)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0000735/2020  176809,781  24.04.2022 11:27:02  1202.518  213(259)  203,633(169,614)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG33087/2019  176809,781  24.04.2022 11:27:04  1202.240  214(260)  204,589(170,269)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0056767/2021  176809,781  24.04.2022 11:27:07  1201.831  215(261)  205,545(170,923)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG4074878/2020  176809,781  24.04.2022 11:27:15  1200.746  216(263)  206,501(172,233)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG00752/2020  176809,781  24.04.2022 11:27:15  1200.729  217(264)  207,457(172,888)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0051848/2021  176809,781  24.04.2022 11:28:16  1192.509  231(281)  220,841(184,021)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0017377/2021  176809,781  24.04.2022 11:28:31  1190.502  235(286)  224,665(187,295)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0017071/2021  266121,052  01.05.2022 10:25:52  1513.195  41(53)  36,837(32,141)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG71513/2019  266121,052  01.05.2022 10:26:35  1507.059  51(64)  45,822(38,811)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0053116/2021  266121,052  01.05.2022 10:27:02  1503.229  58(73)  52,111(44,269)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0053103/2021  266121,052  01.05.2022 10:27:43  1497.443  66(85)  59,299(51,546)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG1063418/2021  266121,052  01.05.2022 10:27:50  1496.466  73(91)  65,588(55,185)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0051848/2021  266121,052  01.05.2022 10:27:50  1496.466  72(92)  64,69(55,791)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0053113/2021  266121,052  01.05.2022 10:28:19  1492.404  77(99)  69,182(60,036)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0030260/2020  266121,052  01.05.2022 10:28:22  1491.986  78(100)  70,081(60,643)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0032076/2020  266121,052  01.05.2022 10:28:23  1491.852  79(101)  70,979(61,249)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0051979/2021  266121,052  01.05.2022 10:29:12  1485.051  99(122)  88,949(73,984)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG4129660/2018  266121,052  01.05.2022 10:29:57  1478.861  105(138)  94,34(83,687)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  NL1752223/2020  266121,052  01.05.2022 10:30:22  1475.442  115(152)  103,324(92,177)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0053108/2021  266121,052  01.05.2022 10:30:23  1475.311  116(153)  104,223(92,784)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG33087/2019  266121,052  01.05.2022 10:30:24  1475.172  117(154)  105,121(93,39)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  DV02591316/2020  266121,052  01.05.2022 10:30:24  1475.156  118(155)  106,02(93,996)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG27939/2020  266121,052  01.05.2022 10:30:25  1475.033  120(157)  107,817(95,209)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0053107/2021  266121,052  01.05.2022 10:30:30  1474.355  122(159)  109,614(96,422)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0014590/2021  266121,052  01.05.2022 10:30:31  1474.216  125(161)  112,309(97,635)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0017325/2021  266121,052  01.05.2022 10:30:31  1474.216  124(162)  111,411(98,241)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0051830/2021  266121,052  01.05.2022 10:30:36  1473.538  126(163)  113,208(98,848)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0017068/2021  266121,052  01.05.2022 10:31:16  1468.116  132(177)  118,598(107,338)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG30235/2020  266121,052  01.05.2022 10:32:06  1461.401  146(192)  131,177(116,434)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0017100/2021  266121,052  01.05.2022 10:32:08  1461.136  148(194)  132,974(117,647)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG4124429/2018  266121,052  01.05.2022 10:32:12  1460.599  151(197)  135,669(119,466)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0053115/2021  266121,052  01.05.2022 10:32:25  1458.861  152(198)  136,568(120,073)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0005603/2021  266121,052  01.05.2022 10:32:47  1455.940  159(213)  142,857(129,169)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0020655/2021  266121,052  01.05.2022 10:33:07  1453.284  165(222)  148,248(134,627)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0017377/2021  266121,052  01.05.2022 10:33:27  1450.646  168(229)  150,943(138,872)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0051833/2021  266121,052  01.05.2022 10:34:37  1441.476  178(246)  159,928(149,181)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  NL0001008/2019  266121,052  01.05.2022 10:35:33  1434.228  198(275)  177,898(166,768)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0017210/2021  266121,052  01.05.2022 10:36:44  1425.142  217(307)  194,969(186,173)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0017222/2021  266121,052  01.05.2022 10:36:45  1425.012  218(308)  195,867(186,78)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0051824/2021  266121,052  01.05.2022 10:36:45  1425.012  219(309)  196,765(187,386)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG4074874/2020  266121,052  01.05.2022 10:36:50  1424.379  222(312)  199,461(189,206)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0017226/2021  266121,052  01.05.2022 10:37:08  1422.096  227(319)  203,953(193,451)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0014599/2021  266121,052  01.05.2022 10:37:25  1419.941  232(328)  208,446(198,908)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0017072/2021  266121,052  01.05.2022 10:37:26  1419.820  233(329)  209,344(199,515)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  NL1752223/2020  357943,653  08.05.2022 13:03:24  1179.775  45(59)  36,735(34,045)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0051824/2021  357943,653  08.05.2022 13:07:28  1164.169  71(96)  57,959(55,395)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0017071/2021  357943,653  08.05.2022 13:08:55  1158.705  76(108)  62,041(62,32)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0053116/2021  357943,653  08.05.2022 13:11:19  1149.772  86(121)  70,204(69,821)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0008964/2020  357943,653  08.05.2022 13:12:15  1146.337  91(129)  74,286(74,437)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0051848/2021  357943,653  08.05.2022 13:12:16  1146.274  92(130)  75,102(75,014)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0053113/2021  357943,653  08.05.2022 13:12:16  1146.271  93(131)  75,918(75,591)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0032076/2020  357943,653  08.05.2022 13:12:18  1146.153  94(132)  76,735(76,168)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0000500/2021  357943,653  08.05.2022 13:12:22  1145.907  95(134)  77,551(77,323)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0017064/2021  357943,653  08.05.2022 13:12:48  1144.321  100(139)  81,633(80,208)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG4014566/2021  357943,653  08.05.2022 13:15:00  1136.329  110(154)  89,796(88,863)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG4014588/2021  357943,653  08.05.2022 13:15:05  1136.030  113(157)  92,245(90,594)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0017091/2021  357943,653  08.05.2022 13:19:15  1121.202  138(205)  112,653(118,292)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0017325/2021  357943,653  08.05.2022 13:19:21  1120.851  139(206)  113,469(118,869)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG1063418/2021  357943,653  08.05.2022 13:19:31  1120.265  140(207)  114,286(119,446)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0053120/2021  357943,653  08.05.2022 13:19:33  1120.149  141(208)  115,102(120,023)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0051979/2021  357943,653  08.05.2022 13:25:04  1101.138  172(255)  140,408(147,144)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0053103/2021  357943,653  08.05.2022 13:25:14  1100.576  174(258)  142,041(148,875)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0017001/2021  357943,653  08.05.2022 13:25:17  1100.407  175(259)  142,857(149,452)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0017226/2021  357943,653  08.05.2022 13:26:16  1097.088  177(263)  144,49(151,76)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0017377/2021  357943,653  08.05.2022 13:26:33  1096.137  181(271)  147,755(156,376)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0053111/2021  357943,653  08.05.2022 13:26:37  1095.913  183(272)  149,388(156,953)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0051903/2021  357943,653  08.05.2022 13:26:57  1094.796  186(276)  151,837(159,261)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0053186/2021  357943,653  08.05.2022 13:27:49  1091.901  192(284)  156,735(163,878)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0028404/2020  357943,653  08.05.2022 13:28:24  1089.962  200(293)  163,265(169,071)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0017364/2021  357943,653  08.05.2022 13:28:55  1088.249  202(298)  164,898(171,956)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0051826/2021  357943,653  08.05.2022 13:28:55  1088.246  203(299)  165,714(172,533)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG4124429/2018  357943,653  08.05.2022 13:28:56  1088.196  204(300)  166,531(173,11)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0027957/2020  357943,653  08.05.2022 13:30:00  1084.678  213(313)  173,878(180,612)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0017067/2021  357943,653  08.05.2022 13:30:01  1084.622  215(315)  175,51(181,766)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG4074893/2020  357943,653  08.05.2022 13:31:40  1079.226  230(339)  187,755(195,615)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0051821/2021  357943,653  08.05.2022 13:31:43  1079.063  231(340)  188,571(196,192)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0000343/2021  357943,653  08.05.2022 13:32:31  1076.467  240(354)  195,918(204,27)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  NL1752223/2020  381418,82  15.05.2022 10:39:54  1362.697  13(14)  11,861(8,992)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0017001/2021  381418,82  15.05.2022 10:40:09  1361.481  14(16)  12,774(10,276)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0017377/2021  381418,82  15.05.2022 10:42:42  1349.200  15(18)  13,686(11,561)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0017325/2021  381418,82  15.05.2022 10:46:21  1332.002  21(27)  19,161(17,341)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0017072/2021  381418,82  15.05.2022 10:51:02  1310.569  67(78)  61,131(50,096)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG4014599/2021  381418,82  15.05.2022 10:51:04  1310.416  69(80)  62,956(51,381)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0051827/2021  381418,82  15.05.2022 10:52:07  1305.706  73(86)  66,606(55,234)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0051824/2021  381418,82  15.05.2022 10:56:41  1285.611  95(115)  86,679(73,86)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG4124429/2018  381418,82  15.05.2022 10:58:45  1276.716  109(132)  99,453(84,778)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG00747/2020  381418,82  15.05.2022 10:58:47  1276.575  110(133)  100,365(85,421)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0017222/2021  381418,82  15.05.2022 11:03:02  1258.671  133(183)  121,35(117,534)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0027957/2020  381418,82  15.05.2022 11:03:17  1257.633  138(189)  125,912(121,387)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0053116/2021  381418,82  15.05.2022 11:04:48  1251.374  158(214)  144,161(137,444)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG4014589/2021  381418,82  15.05.2022 11:04:49  1251.304  159(215)  145,073(138,086)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0000735/2020  381418,82  15.05.2022 11:04:51  1251.169  161(217)  146,898(139,371)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0053120/2021  381418,82  15.05.2022 11:04:52  1251.099  163(220)  148,723(141,297)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG4014566/2021  381418,82  15.05.2022 11:05:00  1250.554  167(224)  152,372(143,866)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  D2781/2020  381418,82  15.05.2022 11:05:01  1250.484  169(225)  154,197(144,509)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0051835/2021  381418,82  15.05.2022 11:05:01  1250.484  168(226)  153,285(145,151)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0053107/2021  381418,82  15.05.2022 11:05:11  1249.804  171(228)  156,022(146,435)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG00710/2020  381418,82  15.05.2022 11:05:13  1249.664  172(229)  156,934(147,078)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0020655/2021  381418,82  15.05.2022 11:05:13  1249.660  173(230)  157,847(147,72)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG4014588/2021  381418,82  15.05.2022 11:05:14  1249.599  175(232)  159,672(149,004)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0000500/2021  381418,82  15.05.2022 11:05:16  1249.460  176(233)  160,584(149,647)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0017091/2021  381418,82  15.05.2022 11:07:12  1241.598  208(279)  189,781(179,191)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0017210/2021  381418,82  15.05.2022 11:07:42  1239.580  220(297)  200,73(190,751)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0017364/2021  381418,82  15.05.2022 11:07:43  1239.512  222(300)  202,555(192,678)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0056773/2021  381418,82  15.05.2022 11:07:43  1239.512  223(301)  203,467(193,32)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0027939/2021  381418,82  15.05.2022 11:07:46  1239.310  225(303)  205,292(194,605)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0053116/2021  512482,806  22.05.2022 11:13:58  1557.855  9(10)  8,372(6,693)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0017072/2021  512482,806  22.05.2022 11:23:12  1515.325  20(24)  18,605(16,064)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0051903/2021  512482,806  22.05.2022 11:23:21  1514.653  21(25)  19,535(16,734)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0053103/2021  512482,806  22.05.2022 11:23:23  1514.505  22(26)  20,465(17,403)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0053107/2021  512482,806  22.05.2022 11:31:01  1481.091  48(56)  44,651(37,483)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0000387/2021  512482,806  22.05.2022 11:31:02  1481.023  49(57)  45,581(38,153)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0051963/2021  512482,806  22.05.2022 11:31:03  1480.950  50(58)  46,512(38,822)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0000500/2021  512482,806  22.05.2022 11:31:38  1478.459  58(66)  53,953(44,177)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0017325/2021  512482,806  22.05.2022 11:31:38  1478.451  59(67)  54,884(44,846)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0017095/2021  512482,806  22.05.2022 11:33:55  1468.781  88(104)  81,86(69,612)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0051848/2021  512482,806  22.05.2022 11:34:11  1467.663  92(108)  85,581(72,289)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0017377/2021  512482,806  22.05.2022 11:34:12  1467.591  93(109)  86,512(72,959)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  TR20003/2020  512482,806  22.05.2022 11:34:33  1466.122  101(120)  93,953(80,321)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG4074876/2020  512482,806  22.05.2022 11:34:51  1464.864  104(123)  96,744(82,329)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0017219/2021  512482,806  22.05.2022 11:35:51  1460.689  114(135)  106,047(90,361)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG4014566/2021  512482,806  22.05.2022 11:35:56  1460.344  116(137)  107,907(91,7)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0053108/2021  512482,806  22.05.2022 11:35:56  1460.335  118(139)  109,767(93,039)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0051821/2021  512482,806  22.05.2022 11:35:58  1460.202  119(140)  110,698(93,708)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG4014589/2021  512482,806  22.05.2022 11:36:24  1458.403  125(146)  116,279(97,724)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG4129660/2018  512482,806  22.05.2022 11:36:25  1458.332  126(147)  117,209(98,394)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG71513/2019  512482,806  22.05.2022 11:36:39  1457.366  127(148)  118,14(99,063)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0000222/2020  512482,806  22.05.2022 11:37:30  1453.852  132(158)  122,791(105,756)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0020655/2021  512482,806  22.05.2022 11:38:13  1450.901  144(176)  133,953(117,805)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  NL0515495/2019  512482,806  22.05.2022 11:40:08  1443.073  160(201)  148,837(134,538)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0000735/2020  512482,806  22.05.2022 11:40:30  1441.583  163(204)  151,628(136,546)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0030260/2020  512482,806  22.05.2022 11:40:37  1441.109  164(207)  152,558(138,554)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0051827/2021  512482,806  22.05.2022 11:42:06  1435.124  187(238)  173,953(159,304)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0051824/2021  512482,806  22.05.2022 11:42:18  1434.321  190(241)  176,744(161,312)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0051830/2021  512482,806  22.05.2022 11:43:07  1431.049  199(254)  185,116(170,013)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BELG4014566/2021  341993,932  28.05.2022 10:05:42  1311.829  21(21)  68,627(39,179)  12(17)  306(536)  Клубно(В група) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BELG0008964/2020  943973,436  05.06.2022 09:36:02  749.761  5(10)  7,541(7,348)  28(76)  663(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BELG0027957/2020  943973,436  05.06.2022 10:50:58  707.644  16(29)  24,133(21,308)  28(76)  663(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG71513/2019  943973,436  05.06.2022 11:25:24  689.837  25(42)  37,707(30,86)  28(76)  663(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG20143/2017  943973,436  05.06.2022 12:46:19  651.323  50(90)  75,415(66,128)  28(76)  663(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BELG4129683/2018  943973,436  05.06.2022 18:08:51  532.761  95(228)  143,288(167,524)  28(76)  663(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BELG4038324/2017  943973,436  05.06.2022 19:07:09  515.790  99(247)  149,321(181,484)  28(76)  663(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BELG0053188/2021  943973,436  05.06.2022 20:35:28  492.046  107(264)  161,388(193,975)  28(76)  663(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BELG4074893/2020  943973,436  06.06.2022 09:44:46  413.884  124(325)  187,029(238,795)  28(76)  663(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BELG0000222/2020  943973,436  06.06.2022 10:29:17  405.961  132(334)  199,095(245,408)  28(76)  663(1361)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BELG4014566/2021  517200,761  05.06.2022 12:47:44  1142.397  17(22)  35,565(15,079)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BELG0051848/2021  517200,761  05.06.2022 12:57:49  1117.506  35(44)  73,222(30,158)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BELG0017091/2021  517200,761  05.06.2022 12:58:01  1117.023  36(45)  75,314(30,843)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BELG0017071/2021  517200,761  05.06.2022 13:05:35  1099.064  52(67)  108,787(45,922)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BELG0000343/2021  517200,761  05.06.2022 13:06:15  1097.508  54(70)  112,971(47,978)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BELG0020655/2021  517200,761  05.06.2022 13:09:32  1089.915  64(82)  133,891(56,203)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BELG0053120/2021  517200,761  05.06.2022 13:36:39  1030.999  108(143)  225,941(98,012)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BELG0053116/2021  517200,761  05.06.2022 13:42:39  1018.814  114(151)  238,494(103,496)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BELG0030260/2020  517200,761  05.06.2022 13:51:37  1001.130  123(167)  257,322(114,462)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BELG0017337/2021  517200,761  05.06.2022 14:50:39  898.464  182(271)  380,753(185,744)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ОРБЕНИ 3 / RO (19.06.2022)  BELG0017091/2021  355949,527  19.06.2022 10:09:10  1520.067  60(77)  167,131(129,412)  17(25)  359(595)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 3 / RO (19.06.2022)  BELG0017095/2021  355949,527  19.06.2022 10:10:13  1513.281  70(89)  194,986(149,58)  17(25)  359(595)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 3 / RO (19.06.2022)  BELG0051833/2021  355949,527  19.06.2022 10:12:04  1501.472  85(111)  236,769(186,555)  17(25)  359(595)  Клубно(В група) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BELG0027957/2020  1152088,849  26.06.2022 09:16:57  949.824  4(5)  11,94(6,211)  23(63)  335(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BELG0008964/2020  1152088,849  26.06.2022 10:28:33  896.881  9(13)  26,866(16,149)  23(63)  335(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BELG0000735/2020  1152088,849  26.06.2022 10:39:08  889.553  12(17)  35,821(21,118)  23(63)  335(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BELG4129660/2018  1152088,849  26.06.2022 14:29:00  755.468  24(69)  71,642(85,714)  23(63)  335(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BELG4129683/2018  1152088,849  26.06.2022 15:50:44  717.038  30(83)  89,552(103,106)  23(63)  335(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BELG4038324/2017  1152088,849  26.06.2022 16:18:26  704.886  31(93)  92,537(115,528)  23(63)  335(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BELG4014494/2019  1152088,849  27.06.2022 10:01:23  513.550  59(167)  176,119(207,453)  23(63)  335(805)  Клубно(Национално) 
Замоск-Полша (16.07.2022)  BELG0027939/2021  888416,478  17.07.2022 06:10:11  909.161  5(11)  32,68(33,742)  18(33)  153(326)  Клубно(Национално) 
Замоск-Полша (16.07.2022)  BELG0008964/2020  888416,478  17.07.2022 06:39:15  882.898  8(17)  52,288(52,147)  18(33)  153(326)  Клубно(Национално) 
Замоск-Полша (16.07.2022)  BELG4074876/2020  888416,478  17.07.2022 07:50:16  824.695  11(27)  71,895(82,822)  18(33)  153(326)  Клубно(Национално) 
Замоск-Полша (16.07.2022)  BELG4014494/2019  888416,478  17.07.2022 08:59:26  774.940  24(46)  156,863(141,104)  18(33)  153(326)  Клубно(Национално) 
Тарту-Естония 2022 (03.08.2022)  BELG4129660/2018  1672894,946  06.08.2022 16:45:01  478.926  4(10)  45,977(61,35)  20(43)  87(163)  Клубно(Национално) 
Тарту-Естония 2022 (03.08.2022)  BELG4014494/2019  1672894,946  09.08.2022 10:16:13  282.526  9(25)  103,448(153,374)  20(43)  87(163)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BELG4014566/2021  Женски  14  234,821  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BELG0053116/2021  Женски  17  317,454  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BELG0017091/2021  Женски  26  452,099  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BELG0053116/2021  Женски  26  317,454  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BELG4014566/2021  Женски  30  339,508  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BELG0017091/2021  Женски  42  452,099  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BELG4014566/2021  Женски  28  234,821  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BELG0053116/2021  Женски  40  317,454  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BELG0017091/2021  Женски  62  452,099  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BELG0008964/2020  Женски  23,497  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BELG0027957/2020  Женски  27,519  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BELG4129660/2018  Женски  12  117,619  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BELG4129683/2018  Мъжки  15  232,84  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BELG4038324/2017  Женски  21  241,858  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BELG4014494/2019  Мъжки  17  244,552  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BELG0008964/2020  Женски  23,497  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BELG0027957/2020  Женски  27,519  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BELG4129660/2018  Женски  21  132,992  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BELG4129683/2018  Мъжки  48  232,84  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BELG4038324/2017  Женски  39  241,858  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BELG4014494/2019  Мъжки  62  294,478  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BELG0008964/2020  Женски  23,497  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BELG0027957/2020  Женски  27,519  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BELG4129660/2018  Женски  19  117,619  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BELG4129683/2018  Мъжки  49  232,84  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BELG4038324/2017  Женски  41  241,858  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BELG4014494/2019  Мъжки  54  244,552  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG0008964/2020  Женски  23,497  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG0027957/2020  Женски  27,519  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG4129660/2018  Женски  12  117,619  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG4129683/2018  Мъжки  12  232,84  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG4038324/2017  Женски  20  241,858  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG4014494/2019  Мъжки  18  279,567  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG0008964/2020  Женски  23,497  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG0027957/2020  Женски  27,519  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG4129660/2018  Женски  15  132,992  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG4129683/2018  Мъжки  17  232,84  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG4038324/2017  Женски  26  241,858  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG4014494/2019  Мъжки  27  329,493  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG0008964/2020  Женски  23,497  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG0027957/2020  Женски  27,519  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG4129660/2018  Женски  14  117,619  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG4129683/2018  Мъжки  17  232,84  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG4038324/2017  Женски  27  241,858  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG4014494/2019  Мъжки  24  279,567  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BELG0053116/2021  Женски  17  361,723  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BELG4014566/2021  Женски  18  378,687  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BELG0051848/2021  Женски  22  417,273  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BELG0017377/2021  Женски  27  558,442  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BELG0053116/2021  Женски  25  361,723  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BELG0051848/2021  Женски  31  417,273  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BELG0017377/2021  Женски  40  558,442  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BELG0053116/2021  Женски  45  361,723  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BELG4014566/2021  Женски  52  378,687  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BELG0051848/2021  Женски  63  417,273  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BELG0017377/2021  Женски  87  558,442  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      448,647  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      19  448,647  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      304,54  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      304,54  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 700km - маратон      254,836  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 700km - маратон      254,836  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      254,836  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      254,836  2022  Многогодишни  Една година  Национално