БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

Club Polet Varna

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Mark Newport
Ширина/Дължина 43:18:52.38/27:39:47.40

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Сандово (25.04.2021)  BG27680/2020  142281,623  25.04.2021 12:00:57  1176.367  2(0)  1,251(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27682/2020  142281,623  25.04.2021 12:01:00  1175.881  3(0)  1,876(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG13363/2019  142281,623  25.04.2021 12:01:00  1175.862  4(0)  2,502(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG80380/2019  142281,623  25.04.2021 12:04:41  1141.147  20(0)  12,508(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG67429/2016  142281,623  25.04.2021 12:04:54  1139.164  21(0)  13,133(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG13366/2019  142281,623  25.04.2021 12:05:00  1138.253  22(0)  13,759(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17578/2018  142281,623  25.04.2021 12:06:14  1127.135  34(0)  21,263(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27601/2020  142281,623  25.04.2021 12:06:15  1126.983  35(0)  21,889(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG13321/2019  142281,623  25.04.2021 12:06:16  1126.831  36(0)  22,514(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27605/2020  142281,623  25.04.2021 12:07:36  1115.060  59(0)  36,898(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG16521/2017  142281,623  25.04.2021 12:07:37  1114.911  60(0)  37,523(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG16219/2019  142281,623  25.04.2021 12:07:38  1114.771  61(0)  38,149(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27624/2020  142281,623  25.04.2021 12:07:38  1114.771  62(0)  38,774(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG13329/2019  142281,623  25.04.2021 12:07:39  1114.623  63(0)  39,4(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27631/2020  142281,623  25.04.2021 12:07:42  1114.187  64(0)  40,025(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG13367/2019  142281,623  25.04.2021 12:07:45  1113.750  66(0)  41,276(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27571/2020  142281,623  25.04.2021 12:07:46  1113.602  68(0)  42,527(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG13327/2019  142281,623  25.04.2021 12:07:49  1113.167  70(0)  43,777(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27627/2020  142281,623  25.04.2021 12:07:52  1112.731  71(0)  44,403(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG80370/2019  142281,623  25.04.2021 12:07:55  1112.296  72(0)  45,028(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27692/2020  142281,623  25.04.2021 12:07:56  1112.157  73(0)  45,654(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27791/2020  142281,623  25.04.2021 12:07:57  1112.010  74(0)  46,279(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27618/2020  142281,623  25.04.2021 12:08:40  1105.813  94(0)  58,787(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27754/2020  142281,623  25.04.2021 12:08:41  1105.675  95(0)  59,412(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27658/2020  142281,623  25.04.2021 12:08:42  1105.529  96(0)  60,038(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG21491/2017  142281,623  25.04.2021 12:08:43  1105.383  98(0)  61,288(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27672/2020  142281,623  25.04.2021 12:08:43  1105.383  99(0)  61,914(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27629/2020  142281,623  25.04.2021 12:08:43  1105.383  100(0)  62,539(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG80367/2019  142281,623  25.04.2021 12:08:43  1105.340  101(0)  63,164(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27636/2020  142281,623  25.04.2021 12:08:45  1105.100  103(0)  64,415(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27696/2020  142281,623  25.04.2021 12:08:46  1104.954  104(0)  65,041(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27573/2020  142281,623  25.04.2021 12:08:47  1104.817  105(0)  65,666(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27698/2020  142281,623  25.04.2021 12:08:48  1104.671  107(0)  66,917(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27773/2020  142281,623  25.04.2021 12:08:50  1104.388  108(0)  67,542(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17611/2018  142281,623  25.04.2021 12:09:08  1101.822  114(0)  71,295(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27747/2020  142281,623  25.04.2021 12:09:56  1095.038  129(0)  80,675(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17609/2018  142281,623  25.04.2021 12:09:57  1094.895  130(0)  81,301(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27681/2020  142281,623  25.04.2021 12:09:58  1094.752  131(0)  81,926(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27693/2020  142281,623  25.04.2021 12:10:00  1094.474  133(0)  83,177(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27751/2020  142281,623  25.04.2021 12:11:14  1084.191  163(0)  101,939(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG69351/2018  142281,623  25.04.2021 12:11:18  1083.638  164(0)  102,564(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27755/2020  142281,623  25.04.2021 12:11:20  1083.365  165(0)  103,189(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27760/2020  142281,623  25.04.2021 12:11:23  1082.953  168(0)  105,066(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27651/2020  142281,623  25.04.2021 12:12:20  1075.179  190(0)  118,824(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG59778/2015  142281,623  25.04.2021 12:12:30  1073.824  199(0)  124,453(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG69355/2018  142281,623  25.04.2021 12:13:42  1064.186  230(0)  143,84(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG21449/2017  142281,623  25.04.2021 12:15:14  1052.122  264(0)  165,103(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  NL0115936/2019  142281,623  25.04.2021 12:15:17  1051.733  268(0)  167,605(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27674/2020  250751,929  02.05.2021 11:26:48  1130.532  1(1)  0,634(0,634)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17631/2018  250751,929  02.05.2021 11:42:01  1057.949  4(4)  2,536(2,536)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG80370/2019  250751,929  02.05.2021 11:44:00  1049.171  6(6)  3,805(3,805)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17564/2018  250751,929  02.05.2021 11:55:05  1002.675  17(17)  10,78(10,78)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27620/2020  250751,929  02.05.2021 11:56:25  997.355  21(19)  13,316(12,048)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17578/2018  250751,929  02.05.2021 12:01:24  977.972  37(34)  23,462(21,56)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27624/2020  250751,929  02.05.2021 12:01:28  977.716  39(35)  24,731(22,194)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27648/2020  250751,929  02.05.2021 12:02:12  974.930  42(38)  26,633(24,096)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG13329/2019  250751,929  02.05.2021 12:09:50  946.830  61(56)  38,681(35,51)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27660/2020  250751,929  02.05.2021 12:10:13  945.459  62(57)  39,315(36,145)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27759/2020  250751,929  02.05.2021 12:10:56  942.914  63(58)  39,949(36,779)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG13327/2019  250751,929  02.05.2021 12:14:08  931.703  79(74)  50,095(46,925)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG13367/2019  250751,929  02.05.2021 12:18:17  917.554  98(93)  62,143(58,973)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27682/2020  250751,929  02.05.2021 12:22:14  904.481  105(100)  66,582(63,412)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG80380/2019  250751,929  02.05.2021 12:36:22  860.605  154(146)  97,654(92,581)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27634/2020  250751,929  02.05.2021 12:38:44  853.673  160(151)  101,458(95,751)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG13363/2019  250751,929  02.05.2021 12:38:49  853.429  161(152)  102,093(96,386)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27780/2020  250751,929  02.05.2021 12:38:50  853.382  162(153)  102,727(97,02)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  TR05608/2018  250751,929  02.05.2021 12:47:32  828.842  208(197)  131,896(124,921)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG69355/2018  250751,929  02.05.2021 12:47:41  828.431  209(198)  132,53(125,555)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27651/2020  250751,929  02.05.2021 12:49:52  822.496  216(205)  136,969(129,994)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27571/2020  250751,929  02.05.2021 12:54:49  809.355  236(223)  149,651(141,408)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27747/2020  250751,929  02.05.2021 12:57:13  803.133  241(228)  152,822(144,578)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG69351/2018  250751,929  02.05.2021 12:59:05  798.362  250(236)  158,529(149,651)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG80376/2019  250751,929  02.05.2021 13:04:09  785.687  268(252)  169,943(159,797)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27697/2020  250751,929  02.05.2021 13:08:37  774.842  279(263)  176,918(166,772)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  NL0115936/2019  250751,929  02.05.2021 13:13:10  764.099  295(279)  187,064(176,918)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG13370/2019  250751,929  02.05.2021 13:21:45  744.623  317(300)  201,015(190,235)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Орбени (09.05.2021)  BG13329/2019  339089,598  09.05.2021 12:32:22  1399.075  6(0)  5,644(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG17631/2018  339089,598  09.05.2021 12:32:23  1398.983  7(0)  6,585(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG13334/2019  339089,598  09.05.2021 12:32:23  1398.983  8(0)  7,526(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27609/2020  339089,598  09.05.2021 12:32:24  1398.884  10(0)  9,407(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG16521/2017  339089,598  09.05.2021 12:32:25  1398.786  11(0)  10,348(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27674/2020  339089,598  09.05.2021 12:32:25  1398.786  12(0)  11,289(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27620/2020  339089,598  09.05.2021 12:32:28  1398.498  13(0)  12,23(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27755/2020  339089,598  09.05.2021 12:32:34  1397.921  15(0)  14,111(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  TR05608/2018  339089,598  09.05.2021 12:32:38  1397.541  16(0)  15,052(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG17611/2018  339089,598  09.05.2021 12:32:52  1396.195  19(0)  17,874(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27682/2020  339089,598  09.05.2021 12:32:52  1396.195  20(0)  18,815(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  NL0056081/2018  339089,598  09.05.2021 12:33:27  1392.851  22(0)  20,696(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG17629/2018  339089,598  09.05.2021 12:36:12  1377.293  50(0)  47,037(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27696/2020  339089,598  09.05.2021 12:36:19  1376.639  52(0)  48,918(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27571/2020  339089,598  09.05.2021 12:36:20  1376.550  53(0)  49,859(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG80376/2019  339089,598  09.05.2021 12:36:21  1376.455  54(0)  50,8(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG13321/2019  339089,598  09.05.2021 12:36:25  1376.080  55(0)  51,74(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27787/2020  339089,598  09.05.2021 12:38:06  1366.746  65(0)  61,148(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27631/2020  339089,598  09.05.2021 12:39:19  1360.074  71(0)  66,792(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG80370/2019  339089,598  09.05.2021 12:39:21  1359.894  73(0)  68,674(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG80380/2019  339089,598  09.05.2021 12:39:58  1356.537  81(0)  76,199(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG13363/2019  339089,598  09.05.2021 12:42:56  1340.630  127(0)  119,473(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27759/2020  339089,598  09.05.2021 12:43:11  1339.306  131(0)  123,236(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG13354/2019  339089,598  09.05.2021 12:43:12  1339.216  132(0)  124,177(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG67429/2016  339089,598  09.05.2021 12:46:21  1322.760  194(0)  182,502(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG13370/2019  339089,598  09.05.2021 12:46:25  1322.415  196(0)  184,384(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG17564/2018  339089,598  09.05.2021 12:46:26  1322.332  199(0)  187,206(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27747/2020  339089,598  09.05.2021 12:46:27  1322.244  201(0)  189,087(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27780/2020  339089,598  09.05.2021 12:46:27  1322.244  202(0)  190,028(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27674/2020  359466,951  15.05.2021 11:03:31  1314.240  1(0)  0,896(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG17629/2018  359466,951  15.05.2021 11:05:50  1303.205  2(0)  1,792(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG16219/2019  359466,951  15.05.2021 11:08:41  1289.878  7(0)  6,272(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27658/2020  359466,951  15.05.2021 11:08:42  1289.799  8(0)  7,168(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27620/2020  359466,951  15.05.2021 11:08:43  1289.720  9(0)  8,065(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27601/2020  359466,951  15.05.2021 11:08:44  1289.646  10(0)  8,961(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG80367/2019  359466,951  15.05.2021 11:08:45  1289.568  11(0)  9,857(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27751/2020  359466,951  15.05.2021 11:08:47  1289.415  12(0)  10,753(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG80380/2019  359466,951  15.05.2021 11:08:47  1289.406  13(0)  11,649(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG80370/2019  359466,951  15.05.2021 11:09:13  1287.411  14(0)  12,545(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27609/2020  359466,951  15.05.2021 11:09:13  1287.406  15(0)  13,441(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27631/2020  359466,951  15.05.2021 11:09:18  1287.028  19(0)  17,025(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27661/2020  359466,951  15.05.2021 11:12:52  1270.798  50(0)  44,803(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27698/2020  359466,951  15.05.2021 11:12:52  1270.794  51(0)  45,699(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27651/2020  359466,951  15.05.2021 11:13:02  1270.053  52(0)  46,595(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG13329/2019  359466,951  15.05.2021 11:13:05  1269.829  53(0)  47,491(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG17609/2018  359466,951  15.05.2021 11:14:27  1263.726  68(0)  60,932(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27696/2020  359466,951  15.05.2021 11:14:31  1263.429  69(0)  61,828(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG21490/2017  359466,951  15.05.2021 11:15:34  1258.783  78(0)  69,892(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27574/2020  359466,951  15.05.2021 11:16:26  1254.977  87(0)  77,957(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27621/2020  359466,951  15.05.2021 11:16:27  1254.903  88(0)  78,853(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27755/2020  359466,951  15.05.2021 11:16:33  1254.465  89(0)  79,749(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  TR05608/2018  359466,951  15.05.2021 11:17:48  1249.017  99(0)  88,71(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG13366/2019  359466,951  15.05.2021 11:18:24  1246.418  103(0)  92,294(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG13327/2019  359466,951  15.05.2021 11:19:02  1243.688  108(0)  96,774(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27634/2020  359466,951  15.05.2021 11:22:02  1230.912  139(0)  124,552(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27697/2020  359466,951  15.05.2021 11:22:04  1230.769  140(0)  125,448(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27682/2020  359466,951  15.05.2021 11:22:06  1230.630  141(0)  126,344(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG17611/2018  359466,951  15.05.2021 11:22:27  1229.157  148(0)  132,616(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG17631/2018  359466,951  15.05.2021 11:27:24  1208.699  224(0)  200,717(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17611/2018  375805,096  23.05.2021 11:05:00  1232.148  9(14)  9,709(6,907)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17631/2018  375805,096  23.05.2021 11:05:37  1229.660  13(18)  14,024(8,88)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17591/2018  375805,096  23.05.2021 11:10:41  1209.609  32(43)  34,52(21,214)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17629/2018  375805,096  23.05.2021 11:12:04  1204.245  37(51)  39,914(25,16)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17578/2018  375805,096  23.05.2021 11:12:12  1203.732  38(53)  40,992(26,147)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17609/2018  375805,096  23.05.2021 11:12:12  1203.724  39(54)  42,071(26,64)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG27682/2020  375805,096  23.05.2021 11:12:14  1203.605  40(55)  43,15(27,134)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  NL0056081/2018  375805,096  23.05.2021 11:16:24  1187.753  54(81)  58,252(39,961)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG27788/2020  375805,096  23.05.2021 11:16:34  1187.127  55(82)  59,331(40,454)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG13354/2019  375805,096  23.05.2021 11:22:36  1164.926  66(115)  71,197(56,734)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG80380/2019  375805,096  23.05.2021 11:26:31  1150.951  94(166)  101,402(81,894)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG16219/2019  375805,096  23.05.2021 11:28:48  1142.960  107(194)  115,426(95,708)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17593/2018  375805,096  23.05.2021 11:35:40  1119.577  147(280)  158,576(138,135)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG13366/2019  375805,096  23.05.2021 11:37:11  1114.543  153(297)  165,049(146,522)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG13367/2019  375805,096  23.05.2021 11:39:53  1105.690  178(338)  192,017(166,749)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG27747/2020  375805,096  23.05.2021 11:39:56  1105.527  179(340)  193,096(167,736)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG69355/2018  375805,096  23.05.2021 11:39:59  1105.364  181(342)  195,254(168,722)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG13327/2019  375805,096  23.05.2021 11:40:01  1105.254  182(343)  196,332(169,216)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG27693/2020  375805,096  23.05.2021 11:40:02  1105.202  183(344)  197,411(169,709)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG80370/2019  375805,096  23.05.2021 11:42:59  1095.696  207(396)  223,301(195,363)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG27648/2020  375805,096  23.05.2021 11:43:07  1095.268  208(398)  224,38(196,349)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Ботушани (30.05.2021)  BG27571/2020  506584,708  30.05.2021 13:16:03  1347.121  1(0)  1,238(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG17631/2018  506584,708  30.05.2021 13:18:31  1338.341  7(0)  8,663(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG27651/2020  506584,708  30.05.2021 13:21:36  1327.528  8(0)  9,901(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG27755/2020  506584,708  30.05.2021 13:21:46  1326.947  9(0)  11,139(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG69355/2018  506584,708  30.05.2021 13:22:10  1325.558  10(0)  12,376(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG27609/2020  506584,708  30.05.2021 13:22:20  1324.983  11(0)  13,614(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG16521/2017  506584,708  30.05.2021 13:22:20  1324.976  12(0)  14,851(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG27693/2020  506584,708  30.05.2021 13:22:23  1324.810  13(0)  16,089(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG27752/2020  506584,708  30.05.2021 13:22:24  1324.751  14(0)  17,327(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG13321/2019  506584,708  30.05.2021 13:22:28  1324.519  15(0)  18,564(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG27674/2020  506584,708  30.05.2021 13:23:21  1321.468  21(0)  25,99(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG80367/2019  506584,708  30.05.2021 13:23:34  1320.720  22(0)  27,228(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG17611/2018  506584,708  30.05.2021 13:29:44  1299.825  26(0)  32,178(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG17629/2018  506584,708  30.05.2021 13:30:56  1295.835  28(0)  34,653(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG27621/2020  506584,708  30.05.2021 13:33:49  1286.345  35(0)  43,317(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG16219/2019  506584,708  30.05.2021 13:38:18  1271.867  53(0)  65,594(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG17591/2018  506584,708  30.05.2021 13:38:18  1271.861  54(0)  66,832(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG17609/2018  506584,708  30.05.2021 13:40:10  1265.933  60(0)  74,257(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG13334/2019  506584,708  30.05.2021 13:43:53  1254.286  76(0)  94,059(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG13366/2019  506584,708  30.05.2021 13:44:36  1252.063  79(0)  97,772(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG59778/2015  506584,708  30.05.2021 13:53:38  1224.720  136(0)  168,317(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG67429/2016  506584,708  30.05.2021 13:54:40  1221.666  141(0)  174,505(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG27682/2020  506584,708  30.05.2021 13:54:43  1221.519  142(0)  175,743(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG27648/2020  506584,708  30.05.2021 13:55:42  1218.631  157(0)  194,307(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG13363/2019  358173,618  06.06.2021 11:32:21  1315.123  5(0)  7,072(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27658/2020  358173,618  06.06.2021 11:32:22  1315.040  6(0)  8,487(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG59787/2015  358173,618  06.06.2021 11:32:26  1314.722  7(0)  9,901(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG80370/2019  358173,618  06.06.2021 11:32:28  1314.558  8(0)  11,315(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG13367/2019  358173,618  06.06.2021 11:33:12  1311.031  11(0)  15,559(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG13344/2019  358173,618  06.06.2021 11:33:58  1307.360  26(0)  36,775(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27787/2020  358173,618  06.06.2021 11:34:50  1303.241  31(0)  43,847(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27571/2020  358173,618  06.06.2021 11:48:41  1240.716  65(0)  91,938(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG13321/2019  358173,618  06.06.2021 11:50:03  1234.869  68(0)  96,181(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG17631/2018  358173,618  06.06.2021 11:50:06  1234.656  69(0)  97,595(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27788/2020  358173,618  06.06.2021 11:50:09  1234.443  70(0)  99,01(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27675/2020  358173,618  06.06.2021 11:50:11  1234.303  71(0)  100,424(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27697/2020  358173,618  06.06.2021 11:50:18  1233.805  72(0)  101,839(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27755/2020  358173,618  06.06.2021 11:50:22  1233.520  73(0)  103,253(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27693/2020  358173,618  06.06.2021 11:56:22  1208.548  90(0)  127,298(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27651/2020  358173,618  06.06.2021 11:56:22  1208.543  91(0)  128,713(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG17611/2018  358173,618  06.06.2021 11:58:23  1200.382  94(0)  132,956(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG80376/2019  358173,618  06.06.2021 11:59:10  1197.236  96(0)  135,785(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27800/2020  358173,618  06.06.2021 12:03:49  1178.912  109(0)  154,173(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27661/2020  358173,618  06.06.2021 12:10:23  1153.973  121(0)  171,146(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27698/2020  358173,618  06.06.2021 12:10:24  1153.910  122(0)  172,56(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG80367/2019  358173,618  06.06.2021 12:12:18  1146.890  130(0)  183,876(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG13334/2019  358173,618  06.06.2021 12:12:19  1146.827  131(0)  185,29(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27791/2020  358173,618  06.06.2021 12:14:53  1137.482  142(0)  200,849(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG13367/2019  551656,379  13.06.2021 14:40:41  975.204  9(14)  11,194(10,471)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27788/2020  551656,379  13.06.2021 14:40:45  975.089  11(16)  13,682(11,967)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27672/2020  551656,379  13.06.2021 14:42:29  972.111  14(19)  17,413(14,211)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27658/2020  551656,379  13.06.2021 14:56:32  948.624  24(31)  29,851(23,186)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG17611/2018  551656,379  13.06.2021 14:57:29  947.077  26(33)  32,338(24,682)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27800/2020  551656,379  13.06.2021 15:13:58  921.013  43(53)  53,483(39,641)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27752/2020  551656,379  13.06.2021 15:15:18  918.968  45(54)  55,97(40,389)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27693/2020  551656,379  13.06.2021 15:16:52  916.575  47(58)  58,458(43,381)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27648/2020  551656,379  13.06.2021 15:21:40  909.323  53(65)  65,92(48,616)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27780/2020  551656,379  13.06.2021 15:24:05  905.716  58(70)  72,139(52,356)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG80376/2019  551656,379  13.06.2021 15:28:16  899.537  61(73)  75,871(54,6)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG17578/2018  551656,379  13.06.2021 15:31:34  894.723  63(75)  78,358(56,096)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27651/2020  551656,379  13.06.2021 15:32:05  893.974  64(77)  79,602(57,592)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG16219/2019  551656,379  13.06.2021 15:53:35  863.876  74(91)  92,04(68,063)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27661/2020  551656,379  13.06.2021 15:54:38  862.458  76(94)  94,527(70,307)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27631/2020  551656,379  13.06.2021 16:00:07  855.126  79(98)  98,259(73,298)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG13366/2019  551656,379  13.06.2021 16:01:47  852.923  80(99)  99,502(74,046)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27660/2020  551656,379  13.06.2021 16:11:06  840.811  84(106)  104,478(79,282)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG13321/2019  551656,379  13.06.2021 16:22:39  826.266  97(124)  120,647(92,745)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27759/2020  551656,379  13.06.2021 16:23:59  824.619  99(126)  123,134(94,241)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27574/2020  551656,379  13.06.2021 18:40:41  684.706  173(243)  215,174(181,75)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG13327/2019  551656,379  13.06.2021 18:46:02  680.190  174(244)  216,418(182,498)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG13354/2019  551656,379  13.06.2021 18:53:26  674.040  181(252)  225,124(188,482)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG67429/2016  551656,379  13.06.2021 18:54:59  672.766  183(256)  227,612(191,473)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG27661/2020  143178,017  21.06.2021 09:44:16  1373.186  6(16)  23,715(36,117)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG27601/2020  143178,017  21.06.2021 09:44:21  1372.094  7(17)  27,668(38,375)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG27754/2020  143178,017  21.06.2021 09:44:24  1371.437  8(18)  31,621(40,632)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG27755/2020  143178,017  21.06.2021 09:44:25  1371.214  9(19)  35,573(42,889)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG27692/2020  143178,017  21.06.2021 09:44:54  1364.900  11(21)  43,478(47,404)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG27682/2020  143178,017  21.06.2021 09:45:26  1358.000  29(41)  114,625(92,551)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG80370/2019  143178,017  21.06.2021 09:45:27  1357.781  30(42)  118,577(94,808)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG13321/2019  143178,017  21.06.2021 09:45:32  1356.713  32(44)  126,482(99,323)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG27631/2020  143178,017  21.06.2021 09:45:37  1355.634  33(45)  130,435(101,58)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG27651/2020  143178,017  21.06.2021 09:45:37  1355.621  35(46)  138,34(103,837)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG13366/2019  143178,017  21.06.2021 09:46:54  1339.364  52(68)  205,534(153,499)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG27773/2020  143178,017  21.06.2021 09:46:57  1338.738  53(69)  209,486(155,756)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG67429/2016  143178,017  21.06.2021 09:47:07  1336.651  54(72)  213,439(162,528)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG17578/2018  143178,017  21.06.2021 09:47:41  1329.625  61(81)  241,107(182,844)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG21491/2017  143178,017  21.06.2021 09:48:43  1316.979  70(89)  276,68(200,903)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
Киев (26.06.2021)  BG13347/2019  780546,967  27.06.2021 07:03:37  685.522  72(190)  144(147,173)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG13327/2019  780546,967  27.06.2021 08:12:33  646.389  104(246)  208(190,55)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG27651/2020  381247,052  27.06.2021 09:40:54  1489.828  62(105)  226,277(178,876)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG27609/2020  381247,052  27.06.2021 09:40:56  1489.636  63(106)  229,927(180,579)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG27780/2020  381247,052  27.06.2021 09:42:30  1480.571  66(114)  240,876(194,208)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG13366/2019  381247,052  27.06.2021 09:42:38  1479.807  67(116)  244,526(197,615)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG13327/2019  971000,261  11.07.2021 11:04:01  855.494  29(66)  72,319(66,802)  26(74)  401(988)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG80370/2019  Мъжки  141,367  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG27682/2020  Мъжки  203,788  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG80380/2019  Женски  274,831  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17631/2018  Женски  10  316,313  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG27755/2020  Мъжки  335,875  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17611/2018  Женски  13  361,648  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG27651/2020  Мъжки  527,963  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG13366/2019  Женски  21  603,689  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG80370/2019  Мъжки  633,187  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG27682/2020  Мъжки  237,581  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG80380/2019  Женски  15  274,831  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG80370/2019  Мъжки  14  325,415  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG80370/2019  Мъжки  12  141,367  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG27682/2020  Мъжки  203,788  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG80380/2019  Женски  27  274,831  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17631/2018  Женски  40  316,313  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG27755/2020  Мъжки  14  335,875  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17611/2018  Женски  55  361,648  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG27651/2020  Мъжки  44  527,963  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG13366/2019  Женски  113  603,689  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG80370/2019  Мъжки  22  633,187  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17611/2018  Женски  81,641  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17629/2018  Женски  108,642  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17631/2018  Женски  121,723  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG27755/2020  Мъжки  208,252  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG27609/2020  Мъжки  217,041  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16219/2019  Женски  13  235,637  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG27651/2020  Мъжки  242,801  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG13321/2019  Женски  15  259,23  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG80370/2019  Мъжки  287,897  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17611/2018  Женски  331,587  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG27682/2020  Мъжки  348,036  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG27693/2020  Мъжки  356,477  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG13366/2019  Женски  23  410,634  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17611/2018  Женски  81,641  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17629/2018  Женски  108,642  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG27609/2020  Мъжки  217,041  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17631/2018  Женски  20  224,845  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16219/2019  Женски  21  235,637  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG27651/2020  Мъжки  19  292,964  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17611/2018  Женски  331,587  2021  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG27682/2020  Мъжки  24  348,036  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG13366/2019  Женски  43  410,634  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17611/2018  Женски  81,641  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17629/2018  Женски  10  108,642  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17631/2018  Женски  12  121,723  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG27755/2020  Мъжки  12  208,252  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG27609/2020  Мъжки  15  217,041  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16219/2019  Женски  29  235,637  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG27651/2020  Мъжки  18  242,801  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG13321/2019  Женски  35  259,23  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG80370/2019  Мъжки  23  287,897  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17611/2018  Женски  331,587  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG27682/2020  Мъжки  36  348,036  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG27693/2020  Мъжки  38  356,477  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG13366/2019  Женски  62  410,634  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG13327/2019  Женски  434,662  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG13327/2019  Женски  12  434,662  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG13327/2019  Женски  15  434,662  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG17611/2018  Женски  285,552  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG17631/2018  Женски  10  324,976  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG27755/2020  Мъжки  347,014  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG27682/2020  Мъжки  379,531  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG13321/2019  Женски  14  381,067  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG27651/2020  Мъжки  465,462  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG13366/2019  Женски  19  577,892  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG13327/2019  Женски  20  605,992  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG80370/2019  Мъжки  709,57  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG17611/2018  Женски  12  717,656  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG17611/2018  Женски  285,552  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG27682/2020  Мъжки  413,324  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG27651/2020  Мъжки  491,619  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG13366/2019  Женски  18  577,892  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG13327/2019  Женски  21  605,992  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG17611/2018  Женски  717,656  2021  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория D - олраунд  BG17611/2018  Женски  10  285,552  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG17631/2018  Женски  15  324,976  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG27755/2020  Мъжки  347,014  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG27682/2020  Мъжки  379,531  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG13321/2019  Женски  22  381,067  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG27651/2020  Мъжки  10  465,462  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG13366/2019  Женски  37  577,892  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG13327/2019  Женски  42  605,992  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG80370/2019  Мъжки  10  709,57  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG17611/2018  Женски  13  717,656  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG13327/2019  Женски  252,164  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG13327/2019  Женски  26  252,164  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG13327/2019  Женски  49  252,164  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG27682/2020  Мъжки  203,788  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG27755/2020  Мъжки  243,761  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG27631/2020  Мъжки  298,72  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG27571/2020  Мъжки  326,97  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG27651/2020  Мъжки  336,749  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG27693/2020  Мъжки  13  439,654  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG27682/2020  Мъжки  237,581  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG27651/2020  Мъжки  15  362,906  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG27682/2020  Мъжки  203,788  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG27755/2020  Мъжки  13  243,761  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG27631/2020  Мъжки  23  298,72  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG27571/2020  Мъжки  29  326,97  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG27651/2020  Мъжки  34  336,749  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG27693/2020  Мъжки  60  439,654  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG17611/2018  Женски  347,213  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG17611/2018  Женски  347,213  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      113,006  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      113,006  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      117,957  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      117,957  2021