БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

Club Polet Varna

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Стоян и Петър
Ширина/Дължина 43:15:27.30/27:48:54.42

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Сандово (25.04.2021)  BG16384/2019  156134,838  25.04.2021 12:19:45  1117.244  56(0)  35,022(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG004122/2020  156134,838  25.04.2021 12:22:35  1095.045  128(0)  80,05(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG004123/2020  156134,838  25.04.2021 12:25:00  1076.792  185(0)  115,697(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG004118/2020  156134,838  25.04.2021 12:25:14  1075.064  191(0)  119,45(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG004116/2020  156134,838  25.04.2021 12:26:44  1064.074  231(0)  144,465(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG004114/2020  156134,838  25.04.2021 12:27:33  1058.183  253(0)  158,224(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG16388/2019  156134,838  25.04.2021 12:28:43  1049.879  274(0)  171,357(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG004101/2020  156134,838  25.04.2021 12:28:55  1048.469  280(0)  175,109(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG004133/2020  156134,838  25.04.2021 12:30:31  1037.324  320(0)  200,125(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Фокшани (02.05.2021)  BG004132/2020  259625,136  02.05.2021 12:17:02  954.388  58(53)  36,779(33,608)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17697/2018  259625,136  02.05.2021 12:21:27  939.140  71(66)  45,022(41,852)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG004107/2020  259625,136  02.05.2021 12:35:31  893.666  115(109)  72,923(69,119)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG16388/2019  259625,136  02.05.2021 12:46:07  862.207  149(141)  94,483(89,41)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG004109/2020  259625,136  02.05.2021 12:55:53  835.122  193(183)  122,384(116,043)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG25638/2017  259625,136  02.05.2021 13:03:08  816.090  224(212)  142,042(134,432)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG16385/2019  259625,136  02.05.2021 13:06:01  808.758  237(224)  150,285(142,042)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG004139/2020  259625,136  02.05.2021 13:10:34  797.455  251(237)  159,163(150,285)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG004113/2020  259625,136  02.05.2021 13:16:21  783.537  269(253)  170,577(160,431)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG004103/2020  259625,136  02.05.2021 13:19:33  776.043  277(261)  175,65(165,504)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Орбени (09.05.2021)  BG004118/2020  347285,496  09.05.2021 12:42:04  1377.751  48(0)  45,155(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG004101/2020  347285,496  09.05.2021 12:42:08  1377.390  49(0)  46,096(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG004110/2020  347285,496  09.05.2021 12:42:12  1377.024  51(0)  47,977(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG004122/2020  347285,496  09.05.2021 12:46:09  1355.790  85(0)  79,962(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG004109/2020  347285,496  09.05.2021 12:50:56  1330.937  156(0)  146,754(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG004107/2020  347285,496  09.05.2021 12:51:04  1330.254  160(0)  150,517(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG004102/2020  347285,496  09.05.2021 12:51:07  1330.000  163(0)  153,34(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG004123/2020  347285,496  09.05.2021 12:52:46  1321.648  205(0)  192,85(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG004109/2020  372660,729  15.05.2021 11:23:49  1268.343  59(0)  52,867(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG004101/2020  372660,729  15.05.2021 11:28:18  1249.282  98(0)  87,814(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG004125/2020  372660,729  15.05.2021 11:33:39  1227.271  153(0)  137,097(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG032296/2020  372660,729  15.05.2021 11:35:25  1220.170  190(0)  170,251(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17684/2018  384109,243  23.05.2021 11:42:15  1122.306  142(267)  153,182(131,722)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG16388/2019  384109,243  23.05.2021 11:47:49  1104.343  187(348)  201,726(171,682)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Ботушани (30.05.2021)  BG004101/2020  514872,201  30.05.2021 13:51:21  1251.665  81(0)  100,248(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG004104/2020  514872,201  30.05.2021 13:58:52  1229.202  118(0)  146,04(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG004107/2020  514872,201  30.05.2021 13:59:09  1228.372  122(0)  150,99(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG004123/2020  514872,201  30.05.2021 14:02:03  1219.932  154(0)  190,594(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG004109/2020  514872,201  30.05.2021 14:03:00  1217.192  161(0)  199,257(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG16382/2019  366537,121  06.06.2021 11:55:44  1239.419  66(0)  93,352(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Киев (26.06.2021)  BG004135/2020  783939,706  26.06.2021 16:15:21  1169.448  8(12)  16(9,295)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG004125/2020  783939,706  26.06.2021 18:07:48  1001.456  25(44)  50(34,082)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG004104/2020  783939,706  26.06.2021 20:32:12  845.491  49(109)  98(84,431)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG004120/2020  783939,706  27.06.2021 05:48:18  737.270  56(149)  112(115,414)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG004109/2020  783939,706  27.06.2021 07:21:24  677.914  75(199)  150(154,144)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG16399/2019  783939,706  27.06.2021 07:38:33  668.007  84(213)  168(164,988)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG004129/2020  783939,706  27.06.2021 08:09:24  650.896  97(234)  194(181,255)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG004117/2020  783939,706  27.06.2021 08:17:09  646.735  103(244)  206(189,001)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG004124/2020  783939,706  27.06.2021 08:18:35  645.971  105(248)  210(192,099)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG16388/2019  968598,416  11.07.2021 15:52:22  680.498  55(130)  137,157(131,579)  26(74)  401(988)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория G - едногодишни гълъби  BG004109/2020  Женски  20  663,688  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG004109/2020  Женски  56  663,688  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG004109/2020  Женски  109  663,688  2021  Едногодишни  Една година  Национално