БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

Club Polet Varna

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Stefan & Denislav Radevi 2
Ширина/Дължина 43:16:43.44/27:43:13.50

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Падина (24.04.2022)  BELG0017213/2021  176751,29  24.04.2022 11:12:22  1335.312  38(45)  36,329(29,47)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0017002/2021  176751,29  24.04.2022 11:12:26  1334.647  39(46)  37,285(30,124)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0017214/2021  176751,29  24.04.2022 11:16:48  1292.042  64(75)  61,185(49,116)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG27919/2020  176751,29  24.04.2022 11:16:50  1291.730  65(76)  62,141(49,771)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG00788/2020  176751,29  24.04.2022 11:18:37  1275.105  75(92)  71,702(60,249)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0032092/2020  176751,29  24.04.2022 11:19:51  1263.863  88(107)  84,13(70,072)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0030284/2020  176751,29  24.04.2022 11:19:54  1263.412  89(109)  85,086(71,382)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG4014563/2021  176751,29  24.04.2022 11:19:55  1263.258  90(110)  86,042(72,037)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG07075/2020  176751,29  24.04.2022 11:21:42  1247.363  112(142)  107,075(92,993)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG12343/2019  176751,29  24.04.2022 11:22:07  1243.703  123(155)  117,591(101,506)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0030283/2020  176751,29  24.04.2022 11:22:13  1242.828  128(160)  122,371(104,781)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG07078/2020  176751,29  24.04.2022 11:22:14  1242.688  129(161)  123,327(105,435)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0000959/2021  176751,29  24.04.2022 11:22:20  1241.815  132(164)  126,195(107,4)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0017201/2021  176751,29  24.04.2022 11:22:24  1241.231  134(166)  128,107(108,71)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0017370/2021  176751,29  24.04.2022 11:22:25  1241.083  135(167)  129,063(109,365)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0028963/2020  176751,29  24.04.2022 11:23:07  1235.013  143(180)  136,711(117,878)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0030247/2020  176751,29  24.04.2022 11:24:46  1220.936  161(202)  153,92(132,286)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0000323/2020  176751,29  24.04.2022 11:24:49  1220.515  165(206)  157,744(134,905)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0051917/2021  176751,29  24.04.2022 11:24:50  1220.380  166(207)  158,7(135,56)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  TR12283/2021  176751,29  24.04.2022 11:24:50  1220.363  167(208)  159,656(136,215)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0028901/2021  176751,29  24.04.2022 11:26:10  1209.242  200(244)  191,205(159,79)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0009582/2020  176751,29  24.04.2022 11:28:58  1186.513  243(297)  232,314(194,499)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG18299/2020  176751,29  24.04.2022 11:29:05  1185.590  245(300)  234,226(196,464)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0017213/2021  266057,285  01.05.2022 10:27:56  1495.267  75(94)  67,385(57,004)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0017314/2021  266057,285  01.05.2022 10:30:28  1474.271  123(160)  110,512(97,029)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG13284/2018  266057,285  01.05.2022 10:30:55  1470.604  128(171)  115,004(103,699)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0017256/2021  266057,285  01.05.2022 10:31:00  1469.930  130(174)  116,801(105,518)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0028812/2020  266057,285  01.05.2022 10:31:32  1465.614  135(180)  121,294(109,157)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BELG0017255/2021  266057,285  01.05.2022 10:31:35  1465.210  136(181)  122,192(109,763)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG27919/2020  266057,285  01.05.2022 10:35:08  1437.114  188(262)  168,913(158,884)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG07075/2020  266057,285  01.05.2022 10:36:12  1428.879  210(292)  188,679(177,077)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0051917/2021  357879,311  08.05.2022 13:05:54  1169.923  59(77)  48,163(44,432)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0000394/2021  357879,311  08.05.2022 13:12:20  1145.826  96(135)  78,367(77,9)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG27919/2020  357879,311  08.05.2022 13:16:21  1131.276  123(176)  100,408(101,558)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0017256/2021  357879,311  08.05.2022 13:17:57  1125.584  132(190)  107,755(109,636)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0017277/2021  357879,311  08.05.2022 13:19:02  1121.763  137(204)  111,837(117,715)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0000323/2020  357879,311  08.05.2022 13:27:54  1091.428  194(286)  158,367(165,032)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0051968/2021  357879,311  08.05.2022 13:28:04  1090.873  198(290)  161,633(167,34)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0051971/2021  357879,311  08.05.2022 13:28:08  1090.653  199(291)  162,449(167,917)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG33094/2019  357879,311  08.05.2022 13:29:39  1085.634  209(308)  170,612(177,726)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0051916/2021  357879,311  08.05.2022 13:30:13  1083.770  219(319)  178,776(184,074)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0030283/2020  357879,311  08.05.2022 13:31:23  1079.957  227(336)  185,306(193,883)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0017213/2021  381354,516  15.05.2022 10:50:42  1311.849  63(74)  57,482(47,527)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG000946/2021  381354,516  15.05.2022 10:52:57  1301.773  78(91)  71,168(58,446)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0017256/2021  381354,516  15.05.2022 10:57:39  1281.218  102(123)  93,066(78,998)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0017278/2021  381354,516  15.05.2022 10:59:48  1272.030  112(138)  102,19(88,632)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG30238/2020  381354,516  15.05.2022 10:59:53  1271.678  115(141)  104,927(90,559)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0017280/2021  381354,516  15.05.2022 11:02:21  1261.302  130(172)  118,613(110,469)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0005334/2021  381354,516  15.05.2022 11:04:15  1253.425  148(203)  135,036(130,379)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG00788/2020  381354,516  15.05.2022 11:04:43  1251.504  157(213)  143,248(136,802)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0030283/2020  381354,516  15.05.2022 11:04:46  1251.299  160(216)  145,985(138,728)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0017002/2021  381354,516  15.05.2022 11:04:48  1251.163  162(218)  147,81(140,013)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0051917/2021  381354,516  15.05.2022 11:04:56  1250.617  166(223)  151,46(143,224)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG33094/2019  381354,516  15.05.2022 11:06:15  1245.239  190(254)  173,358(163,134)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  TR12254/2021  381354,516  15.05.2022 11:06:18  1245.036  192(256)  175,182(164,419)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0017370/2021  381354,516  15.05.2022 11:06:23  1244.699  194(261)  177,007(167,63)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0017279/2021  381354,516  15.05.2022 11:07:49  1238.900  229(307)  208,942(197,174)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0017241/2021  381354,516  15.05.2022 11:07:54  1238.566  232(311)  211,679(199,743)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0056733/2021  381354,516  15.05.2022 11:07:58  1238.297  233(312)  212,591(200,385)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0017302/2021  512419,458  22.05.2022 11:18:31  1536.412  11(12)  10,233(8,032)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0009582/2020  512419,458  22.05.2022 11:30:44  1482.125  45(53)  41,86(35,475)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0017370/2021  512419,458  22.05.2022 11:31:47  1477.637  63(71)  58,605(47,523)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0017256/2021  512419,458  22.05.2022 11:31:49  1477.492  64(72)  59,535(48,193)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0017277/2021  512419,458  22.05.2022 11:34:30  1466.150  99(118)  92,093(78,983)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0051916/2021  512419,458  22.05.2022 11:35:59  1459.955  120(141)  111,628(94,378)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0017214/2021  512419,458  22.05.2022 11:36:17  1458.708  124(145)  115,349(97,055)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0000973/2021  512419,458  22.05.2022 11:37:43  1452.778  134(165)  124,651(110,442)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0000365/2020  512419,458  22.05.2022 11:41:17  1438.237  176(224)  163,721(149,933)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG4014542/2019  512419,458  22.05.2022 11:41:42  1436.556  183(233)  170,233(155,957)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  TR12254/2021  512419,458  22.05.2022 11:43:01  1431.271  196(250)  182,326(167,336)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  TR12283/2021  512419,458  22.05.2022 11:43:55  1427.682  207(267)  192,558(178,715)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG27919/2020  943920,969  05.06.2022 09:48:30  742.368  6(12)  9,05(8,817)  28(76)  663(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BELG0000365/2020  943920,969  05.06.2022 13:58:49  620.259  63(128)  95,023(94,048)  28(76)  663(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BELG4014542/2019  943920,969  05.06.2022 14:32:34  606.802  66(139)  99,548(102,131)  28(76)  663(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BELG0032092/2020  943920,969  05.06.2022 17:33:29  543.582  89(207)  134,238(152,094)  28(76)  663(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BELG0000390/2020  943920,969  05.06.2022 18:06:32  533.429  94(224)  141,78(164,585)  28(76)  663(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG13139/2018  943920,969  06.06.2022 06:38:48  450.602  112(309)  168,929(227,039)  28(76)  663(1361)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BELG0017280/2021  517132,65  05.06.2022 13:55:50  992.895  127(178)  265,69(122,001)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BELG0056733/2021  517132,65  05.06.2022 14:51:22  897.228  183(273)  382,845(187,114)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BG27919/2020  1152031,434  26.06.2022 10:38:21  890.046  11(16)  32,836(19,876)  23(63)  335(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BELG0030248/2020  1152031,434  26.06.2022 13:33:04  784.193  20(55)  59,701(68,323)  23(63)  335(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BELG0000390/2020  1152031,434  26.06.2022 15:08:05  736.554  28(77)  83,582(95,652)  23(63)  335(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BG30238/2020  1152031,434  27.06.2022 09:56:52  514.560  57(165)  170,149(204,969)  23(63)  335(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BELG0032092/2020  1152031,434  27.06.2022 13:37:18  468.439  67(190)  200(236,025)  23(63)  335(805)  Клубно(Национално) 
Замоск-Полша (16.07.2022)  BELG0000390/2020  888362,033  17.07.2022 06:06:00  913.013  4(10)  26,144(30,675)  18(33)  153(326)  Клубно(Национално) 
Замоск-Полша (16.07.2022)  NL0206813/2020  888362,033  17.07.2022 06:51:04  872.597  10(20)  65,359(61,35)  18(33)  153(326)  Клубно(Национално) 
Замоск-Полша (16.07.2022)  BG12343/2019  888362,033  17.07.2022 08:17:19  804.445  13(30)  84,967(92,025)  18(33)  153(326)  Клубно(Национално) 
Замоск-Полша (16.07.2022)  BELG0030283/2020  888362,033  17.07.2022 08:26:16  797.978  15(32)  98,039(98,16)  18(33)  153(326)  Клубно(Национално) 
Тарту-Естония 2022 (03.08.2022)  BG12343/2019  1672824,991  11.08.2022 18:41:33  201.435  14(38)  160,92(233,129)  20(43)  87(163)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория E 700km - маратон  BG27919/2020  Женски  28,693  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BELG0000390/2020  Мъжки  109,726  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG12343/2019  Мъжки  18  245,887  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BELG0032092/2020  Женски  26  334,238  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG27919/2020  Женски  28,693  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BELG0000390/2020  Мъжки  17  114,257  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BELG0032092/2020  Женски  52  334,238  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG27919/2020  Женски  28,693  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BELG0000390/2020  Мъжки  18  109,726  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG12343/2019  Мъжки  56  245,887  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BELG0032092/2020  Женски  56  334,238  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG27919/2020  Женски  28,693  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG0000390/2020  Мъжки  11  225,362  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG0032092/2020  Женски  25  334,238  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG27919/2020  Женски  28,693  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG0000390/2020  Мъжки  16  225,362  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG0032092/2020  Женски  31  334,238  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG27919/2020  Женски  28,693  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG0000390/2020  Мъжки  16  225,362  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG0032092/2020  Женски  32  334,238  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      751,591  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      16  751,591  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 700km - маратон      612,368  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 700km - маратон      15  612,368  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      684,127  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      11  684,127  2022  Многогодишни  Една година  Национално