БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

Club Polet Varna

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Желязко Желев
Ширина/Дължина 43:10:41.64/27:53:09.30

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Фокшани (02.05.2021)  BG10565/2015  269512,97  02.05.2021 12:21:20  975.320  40(36)  25,365(22,828)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG15446/2019  269512,97  02.05.2021 12:34:24  931.282  80(75)  50,729(47,559)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG15410/2019  269512,97  02.05.2021 12:35:50  926.693  86(81)  54,534(51,363)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG13909/2018  269512,97  02.05.2021 12:37:31  921.358  95(90)  60,241(57,07)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG69173/2018  269512,97  02.05.2021 12:40:28  912.159  100(95)  63,412(60,241)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG13884/2018  269512,97  02.05.2021 12:41:40  908.470  101(96)  64,046(60,875)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG15407/2019  269512,97  02.05.2021 12:50:21  882.636  124(117)  78,63(74,192)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG15442/2019  269512,97  02.05.2021 13:10:55  826.937  211(200)  133,798(126,823)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG15441/2019  269512,97  02.05.2021 13:13:42  819.936  218(207)  138,237(131,262)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG22902/2017  269512,97  02.05.2021 13:21:25  801.128  244(231)  154,724(146,481)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  RO176765/2017  269512,97  02.05.2021 13:32:02  776.621  276(260)  175,016(164,87)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG22893/2017  269512,97  02.05.2021 13:38:05  763.313  296(280)  187,698(177,552)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG15408/2019  269512,97  02.05.2021 13:49:49  738.762  322(305)  204,185(193,405)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Орбени (09.05.2021)  BG15420/2019  356982,958  09.05.2021 12:53:38  1354.091  86(0)  80,903(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG13884/2018  356982,958  09.05.2021 12:55:02  1346.938  110(0)  103,481(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG69173/2018  356982,958  09.05.2021 12:57:58  1332.190  155(0)  145,814(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG15410/2019  356982,958  09.05.2021 12:58:17  1330.621  159(0)  149,577(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG004896/2020  356982,958  09.05.2021 12:59:27  1324.858  180(0)  169,332(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG15408/2019  356982,958  09.05.2021 12:59:31  1324.529  182(0)  171,214(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG004892/2020  356982,958  09.05.2021 12:59:50  1322.977  192(0)  180,621(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG004856/2020  393836,121  23.05.2021 11:24:04  1215.292  23(31)  24,811(15,294)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG004896/2020  393836,121  23.05.2021 11:40:36  1156.301  81(144)  87,379(71,041)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG15410/2019  393836,121  23.05.2021 11:40:39  1156.131  82(145)  88,457(71,534)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG15404/2019  393836,121  23.05.2021 11:40:55  1155.226  84(148)  90,615(73,014)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG69173/2018  393836,121  23.05.2021 11:41:02  1154.833  85(150)  91,694(74,001)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG004892/2020  393836,121  23.05.2021 11:43:54  1145.205  104(188)  112,19(92,748)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG004888/2020  393836,121  23.05.2021 11:46:08  1137.817  117(212)  126,214(104,588)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG15442/2019  393836,121  23.05.2021 11:48:41  1129.496  129(242)  139,159(119,388)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG10565/2015  393836,121  23.05.2021 11:53:05  1115.421  151(293)  162,891(144,549)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Ботушани (30.05.2021)  BG004896/2020  524570,491  30.05.2021 13:49:09  1282.098  44(0)  54,455(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG15439/2019  524570,491  30.05.2021 13:53:06  1269.839  58(0)  71,782(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG004856/2020  524570,491  30.05.2021 14:02:54  1240.413  96(0)  118,812(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG15404/2019  524570,491  30.05.2021 14:05:15  1233.558  113(0)  139,851(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG004854/2020  524570,491  30.05.2021 14:05:24  1233.123  114(0)  141,089(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG15442/2019  524570,491  30.05.2021 14:06:32  1229.847  116(0)  143,564(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG004853/2020  524570,491  30.05.2021 14:09:51  1220.357  150(0)  185,644(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG13909/2018  376288,854  06.06.2021 12:09:35  1215.470  87(0)  123,055(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG22886/2017  376288,854  06.06.2021 12:17:04  1186.780  99(0)  140,028(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG004896/2020  569244,895  13.06.2021 14:53:16  984.398  7(12)  8,706(8,975)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG004853/2020  569244,895  13.06.2021 15:37:11  914.916  48(59)  59,701(44,129)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG15410/2019  569244,895  13.06.2021 16:52:52  815.693  113(140)  140,547(104,712)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG004864/2020  569244,895  13.06.2021 19:20:04  673.609  182(254)  226,368(189,978)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG004877/2020  791315,347  26.06.2021 17:54:58  1027.726  20(33)  40(25,562)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG004854/2020  791315,347  26.06.2021 18:49:39  959.577  29(60)  58(46,476)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG69173/2018  791315,347  26.06.2021 19:14:57  931.014  31(67)  62(51,898)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG13909/2018  791315,347  26.06.2021 20:18:18  866.435  46(99)  92(76,685)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG15439/2019  791315,347  27.06.2021 06:33:07  714.108  61(163)  122(126,259)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG15401/2019  791315,347  27.06.2021 07:33:58  676.936  77(202)  154(156,468)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG13903/2018  791315,347  27.06.2021 07:39:20  673.842  81(207)  162(160,341)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG13884/2018  791315,347  27.06.2021 08:23:59  649.160  100(237)  200(183,579)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG15442/2019  791315,347  27.06.2021 08:28:32  646.746  102(243)  204(188,226)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG004896/2020  972242,355  11.07.2021 08:20:28  1000.798  7(15)  17,456(15,182)  26(74)  401(988)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG69173/2018  972242,355  11.07.2021 08:54:56  966.508  10(23)  24,938(23,279)  26(74)  401(988)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG15419/2019  972242,355  11.07.2021 11:14:45  848.564  30(67)  74,813(67,814)  26(74)  401(988)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG13884/2018  972242,355  11.07.2021 12:45:07  786.529  41(95)  102,244(96,154)  26(74)  401(988)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG15401/2019  972242,355  11.07.2021 12:53:17  781.368  43(97)  107,232(98,178)  26(74)  401(988)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG004876/2020  972242,355  11.07.2021 19:54:20  583.813  69(162)  172,07(163,968)  26(74)  401(988)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG004896/2020  Женски  303,534  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG004896/2020  Женски  16  303,534  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG004896/2020  Женски  30  303,534  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG004896/2020  Женски  78,343  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG004896/2020  Женски  78,343  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG004896/2020  Женски  78,343  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG69173/2018  Мъжки  74,989  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG15401/2019  Женски  249,332  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG13884/2018  Женски  10  274,356  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG69173/2018  Мъжки  74,989  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG15401/2019  Женски  24  249,332  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG13884/2018  Женски  28  274,356  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG69173/2018  Мъжки  74,989  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG15401/2019  Женски  47  249,332  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG13884/2018  Женски  52  274,356  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG004896/2020  Женски  11  318,716  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG004896/2020  Женски  14  318,716  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG004896/2020  Женски  35  318,716  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      13  1443,352  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      53  1443,352  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      748,313  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      15  748,313  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 700km - маратон      400,519  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 700km - маратон      400,519  2021  Многогодишни  Една година  Национално