БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

Club Polet Varna

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Деян и Калоян
Ширина/Дължина 43:14:48.96/27:54:18.78

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Орбени (09.05.2021)  BG11775/2019  349782,732  09.05.2021 12:46:26  1364.032  67(0)  63,029(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11847/2019  349782,732  09.05.2021 12:47:52  1356.446  82(0)  77,14(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG004555/2020  349782,732  09.05.2021 12:47:54  1356.273  84(0)  79,022(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG004581/2020  349782,732  09.05.2021 12:50:04  1344.972  115(0)  108,184(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11852/2019  349782,732  09.05.2021 12:50:17  1343.855  118(0)  111,007(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  RO182789/2015  349782,732  09.05.2021 12:50:26  1343.081  122(0)  114,77(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG69868/2018  349782,732  09.05.2021 12:50:34  1342.391  124(0)  116,651(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11754/2019  349782,732  09.05.2021 12:51:23  1338.200  139(0)  130,762(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG004570/2020  349782,732  09.05.2021 12:51:23  1338.190  140(0)  131,703(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG18858/2018  349782,732  09.05.2021 12:53:07  1329.381  169(0)  158,984(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG004518/2020  349782,732  09.05.2021 12:53:07  1329.376  170(0)  159,925(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG004507/2020  349782,732  09.05.2021 12:53:15  1328.709  173(0)  162,747(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG020687/2020  349782,732  09.05.2021 12:53:21  1328.205  177(0)  166,51(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11798/2019  349782,732  09.05.2021 12:54:12  1323.932  184(0)  173,095(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11792/2019  349782,732  09.05.2021 12:54:12  1323.922  185(0)  174,036(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11845/2019  349782,732  09.05.2021 12:54:16  1323.596  187(0)  175,917(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11740/2019  349782,732  09.05.2021 12:54:18  1323.431  189(0)  177,799(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11838/2019  349782,732  09.05.2021 12:54:49  1320.847  210(0)  197,554(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG25337/2017  349782,732  09.05.2021 12:54:52  1320.598  211(0)  198,495(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG004507/2020  380069,432  15.05.2021 11:26:27  1282.069  24(0)  21,505(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG29209/2016  380069,432  15.05.2021 11:27:49  1276.184  35(0)  31,362(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG004513/2020  380069,432  15.05.2021 11:28:00  1275.401  37(0)  33,154(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG18858/2018  380069,432  15.05.2021 11:28:08  1274.832  38(0)  34,05(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG25337/2017  380069,432  15.05.2021 11:35:53  1242.532  115(0)  103,047(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG004544/2020  380069,432  15.05.2021 11:36:02  1241.923  118(0)  105,735(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG004541/2020  380069,432  15.05.2021 11:37:08  1237.475  129(0)  115,591(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11709/2019  380069,432  15.05.2021 11:38:39  1231.393  137(0)  122,76(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG004506/2020  380069,432  15.05.2021 11:38:52  1230.528  142(0)  127,24(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11775/2019  380069,432  15.05.2021 11:39:53  1226.493  157(0)  140,681(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG004526/2020  380069,432  15.05.2021 11:40:04  1225.766  158(0)  141,577(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  RO182789/2015  380069,432  15.05.2021 11:40:30  1224.056  170(0)  152,33(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG020677/2020  380069,432  15.05.2021 11:40:31  1223.989  171(0)  153,226(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG004583/2020  380069,432  15.05.2021 11:40:31  1223.985  172(0)  154,122(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG004518/2020  380069,432  15.05.2021 11:40:33  1223.859  173(0)  155,018(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11847/2019  380069,432  15.05.2021 11:41:12  1221.303  187(0)  167,563(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG69875/2018  380069,432  15.05.2021 11:41:13  1221.236  188(0)  168,459(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG020687/2020  380069,432  15.05.2021 11:42:13  1217.325  199(0)  178,315(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG004574/2020  380069,432  15.05.2021 11:42:13  1217.321  200(0)  179,211(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG004555/2020  380069,432  15.05.2021 11:42:14  1217.262  201(0)  180,108(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG004516/2020  380069,432  15.05.2021 11:42:15  1217.196  202(0)  181,004(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG004594/2020  380069,432  15.05.2021 11:42:55  1214.601  210(0)  188,172(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG020672/2020  380069,432  15.05.2021 11:43:07  1213.826  212(0)  189,964(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG18858/2018  517367,746  30.05.2021 13:42:36  1285.066  36(0)  44,554(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG004587/2020  517367,746  30.05.2021 13:47:20  1270.135  57(0)  70,545(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG004547/2020  517367,746  30.05.2021 13:50:43  1259.670  68(0)  84,158(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG004507/2020  517367,746  30.05.2021 13:51:20  1257.783  71(0)  87,871(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11794/2019  517367,746  30.05.2021 13:52:32  1254.125  77(0)  95,297(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11738/2019  517367,746  30.05.2021 13:56:56  1240.889  95(0)  117,574(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG004513/2020  517367,746  30.05.2021 13:57:29  1239.255  99(0)  122,525(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG031310/2020  517367,746  30.05.2021 14:01:12  1228.318  123(0)  152,228(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG69874/2018  517367,746  30.05.2021 14:01:12  1228.313  124(0)  153,465(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG004549/2020  517367,746  30.05.2021 14:01:27  1227.590  128(0)  158,416(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11775/2019  517367,746  30.05.2021 14:02:20  1225.023  134(0)  165,842(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11792/2019  517367,746  30.05.2021 14:03:42  1221.071  143(0)  176,98(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  RO459475/2018  517367,746  30.05.2021 14:03:45  1220.927  144(0)  178,218(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11796/2019  517367,746  30.05.2021 14:03:46  1220.878  145(0)  179,455(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG004557/2020  517367,746  30.05.2021 14:04:54  1217.622  159(0)  196,782(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG004533/2020  517367,746  30.05.2021 14:05:00  1217.336  160(0)  198,02(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG004557/2020  561966,965  13.06.2021 14:46:27  983.405  8(13)  9,95(9,723)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG004586/2020  561966,965  13.06.2021 14:51:16  975.185  10(15)  12,438(11,219)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG004538/2020  561966,965  13.06.2021 15:22:17  925.379  37(48)  46,02(35,901)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG28636/2016  561966,965  13.06.2021 16:35:54  825.330  98(125)  121,891(93,493)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11738/2019  561966,965  13.06.2021 16:37:19  823.616  102(129)  126,866(96,485)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11792/2019  561966,965  13.06.2021 16:40:57  819.254  107(134)  133,085(100,224)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG004509/2020  561966,965  13.06.2021 16:43:39  816.041  112(139)  139,303(103,964)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11720/2019  561966,965  13.06.2021 16:51:59  806.285  121(151)  150,498(112,939)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11754/2019  561966,965  13.06.2021 16:52:11  806.054  122(152)  151,741(113,687)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG29209/2016  561966,965  13.06.2021 17:04:18  792.284  132(167)  164,179(124,907)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  RO182789/2015  561966,965  13.06.2021 17:07:14  789.021  135(170)  167,91(127,15)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11768/2019  561966,965  13.06.2021 17:37:46  756.586  150(199)  186,567(148,841)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG004513/2020  561966,965  13.06.2021 17:44:48  749.489  153(203)  190,299(151,832)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG004523/2020  561966,965  13.06.2021 18:12:25  722.864  157(215)  195,274(160,808)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11706/2019  561966,965  13.06.2021 18:24:49  711.515  161(221)  200,249(165,295)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG004507/2020  561966,965  13.06.2021 19:16:53  667.512  186(260)  231,343(194,465)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG004518/2020  561966,965  13.06.2021 19:25:11  660.995  189(266)  235,075(198,953)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG020698/2020  561966,965  13.06.2021 19:25:13  660.969  190(267)  236,318(199,701)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG11792/2019  783538,083  26.06.2021 16:18:32  1163.325  9(13)  18(10,07)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG004538/2020  783538,083  26.06.2021 16:47:40  1115.092  12(18)  24(13,943)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG004570/2020  783538,083  26.06.2021 17:37:48  1040.832  18(26)  36(20,139)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG004590/2020  783538,083  26.06.2021 19:36:53  898.673  41(86)  82(66,615)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  RO182789/2015  783538,083  26.06.2021 20:57:26  822.670  51(116)  102(89,853)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG46340/2014  783538,083  27.06.2021 05:15:51  760.089  53(140)  106(108,443)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG11706/2019  783538,083  27.06.2021 06:10:46  721.645  58(157)  116(121,611)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG18858/2018  783538,083  27.06.2021 07:35:25  669.452  82(208)  164(161,115)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG004566/2020  783538,083  27.06.2021 07:37:39  668.177  83(212)  166(164,214)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG004573/2020  783538,083  27.06.2021 08:02:56  654.075  94(230)  188(178,156)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG004541/2020  783538,083  27.06.2021 08:27:22  641.001  109(258)  218(199,845)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG18858/2018  965188,259  11.07.2021 16:50:35  651.457  59(142)  147,132(143,725)  26(74)  401(988)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG46340/2014  965188,259  11.07.2021 17:21:25  638.176  60(143)  149,626(144,737)  26(74)  401(988)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG004507/2020  Женски  13  466,588  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG004507/2020  Женски  30  466,588  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG004507/2020  Женски  51  466,588  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG11792/2019  Женски  287,546  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG18858/2018  Мъжки  344,206  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG11792/2019  Женски  287,546  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG18858/2018  Мъжки  14  344,206  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG11792/2019  Женски  10  287,546  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG18858/2018  Мъжки  21  344,206  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG46340/2014  Женски  250,544  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG18858/2018  Мъжки  12  299,652  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG46340/2014  Женски  25  250,544  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG18858/2018  Мъжки  36  299,652  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG46340/2014  Женски  48  250,544  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG18858/2018  Мъжки  47  299,652  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      11  884,91  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      38  884,91  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      546,454  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      546,454  2021  Многогодишни  Една година  Национално