БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

Club Polet Varna

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Тодор Тодоров
Ширина/Дължина 43:12:31.05/27:35:47.94

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Тутракан (16.04.2022)  BELG0051175/2021  120486,491  16.04.2022 11:39:22  1212.540  112(117)  179,487(174,367)  17(18)  624(671)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0003526/2021  182030,022  24.04.2022 11:22:46  1275.015  76(93)  72,658(60,904)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0051212/2021  182030,022  24.04.2022 11:31:10  1204.165  212(258)  202,677(168,959)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BELG0051237/2021  182030,022  24.04.2022 11:32:59  1189.871  237(289)  226,577(189,26)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0051209/2021  364120,916  08.05.2022 13:12:39  1164.628  70(93)  57,143(53,664)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0003526/2021  364120,916  08.05.2022 13:30:15  1102.561  169(251)  137,959(144,836)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0003534/2021  364120,916  08.05.2022 13:30:36  1101.394  171(254)  139,592(146,567)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0051236/2021  364120,916  08.05.2022 13:35:42  1084.662  214(314)  174,694(181,189)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BELG0003537/2021  364120,916  08.05.2022 13:38:12  1076.644  239(353)  195,102(203,693)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BELG0051232/2021  387578,429  15.05.2022 11:04:42  1272.000  113(139)  103,102(89,274)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0051236/2021  518411,721  22.05.2022 11:30:19  1501.263  28(32)  26,047(21,419)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0051175/2021  518411,721  22.05.2022 11:39:25  1462.717  109(129)  101,395(86,345)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0003534/2021  518411,721  22.05.2022 11:39:58  1460.450  115(136)  106,977(91,031)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BELG0051206/2021  518411,721  22.05.2022 11:48:02  1428.002  206(265)  191,628(177,376)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BELG0003534/2021  524110,322  05.06.2022 12:47:04  1159.364  11(15)  23,013(10,281)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BELG0051175/2021  524110,322  05.06.2022 13:01:56  1122.453  34(42)  71,13(28,787)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BELG0051212/2021  524110,322  05.06.2022 13:12:44  1097.078  55(71)  115,063(48,663)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BELG0051206/2021  524110,322  05.06.2022 13:18:50  1083.246  75(94)  156,904(64,428)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BELG0003537/2021  524110,322  05.06.2022 13:19:05  1082.687  76(95)  158,996(65,113)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BELG0003526/2021  524110,322  05.06.2022 13:38:49  1040.279  99(132)  207,113(90,473)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BELG0051236/2021  524110,322  05.06.2022 13:56:37  1004.780  119(161)  248,954(110,35)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BELG0051232/2021  524110,322  05.06.2022 14:26:31  950.307  156(224)  326,36(153,53)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BELG0051206/2021  388575,652  13.06.2022 09:19:34  1810.976  29(40)  63,877(59,524)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BELG0003537/2021  388575,652  13.06.2022 09:26:20  1755.616  64(80)  140,969(119,048)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 3 / RO (19.06.2022)  BELG0051236/2021  361986,113  19.06.2022 10:13:54  1515.220  64(82)  178,273(137,815)  17(25)  359(595)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 3 / RO (19.06.2022)  BELG0051175/2021  361986,113  19.06.2022 10:14:49  1509.426  76(97)  211,699(163,025)  17(25)  359(595)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 3 / RO (19.06.2022)  BELG0051206/2021  361986,113  19.06.2022 10:14:57  1508.590  77(98)  214,485(164,706)  17(25)  359(595)  Клубно(В група) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BELG0051212/2021  523498,838  26.06.2022 11:36:04  1373.771  8(13)  22,599(12,093)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BELG0051175/2021  523498,838  26.06.2022 11:59:05  1295.523  68(112)  192,09(104,186)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BELG0003537/2021  523498,838  26.06.2022 11:59:19  1294.773  69(114)  194,915(106,047)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BELG0003526/2021  523498,838  26.06.2022 12:05:03  1276.671  83(137)  234,463(127,442)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BELG0051232/2021  523498,838  26.06.2022 12:12:18  1254.490  96(167)  271,186(155,349)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BELG0051236/2021  523498,838  26.06.2022 12:15:24  1245.240  103(180)  290,96(167,442)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
Кавгаджия Ro - млади (16.08.2022)  BG022366/2022  196261,76  16.08.2022 09:29:06  1160.625  1(1)  2,77(2,625)  15(16)  361(381)  Клубно(В група) 
Кавгаджия Ro - млади (16.08.2022)  BG022354/2022  196261,76  16.08.2022 09:29:09  1160.282  2(2)  5,54(5,249)  15(16)  361(381)  Клубно(В група) 
Кавгаджия Ro - млади (16.08.2022)  BG022338/2022  196261,76  16.08.2022 09:32:05  1140.506  16(16)  44,321(41,995)  15(16)  361(381)  Клубно(В група) 
Кавгаджия Ro - млади (16.08.2022)  BG022352/2022  196261,76  16.08.2022 09:34:10  1126.860  19(19)  52,632(49,869)  15(16)  361(381)  Клубно(В група) 
Кавгаджия Ro - млади (16.08.2022)  BG022370/2022  196261,76  16.08.2022 09:35:07  1120.746  24(24)  66,482(62,992)  15(16)  361(381)  Клубно(В група) 
Кавгаджия Ro - млади (16.08.2022)  BG022369/2022  196261,76  16.08.2022 09:35:08  1120.644  25(25)  69,252(65,617)  15(16)  361(381)  Клубно(В група) 
Кавгаджия Ro - млади (16.08.2022)  BG022342/2022  196261,76  16.08.2022 09:40:20  1088.330  39(40)  108,033(104,987)  15(16)  361(381)  Клубно(В група) 
Кавгаджия Ro - млади (16.08.2022)  BG022316/2022  196261,76  16.08.2022 09:42:41  1074.330  44(45)  121,884(118,11)  15(16)  361(381)  Клубно(В група) 
Кавгаджия Ro - млади (16.08.2022)  BG022355/2022  196261,76  16.08.2022 09:42:51  1073.348  45(46)  124,654(120,735)  15(16)  361(381)  Клубно(В група) 
Кавгаджия Ro - млади (16.08.2022)  BG022353/2022  196261,76  16.08.2022 09:45:13  1059.631  56(59)  155,125(154,856)  15(16)  361(381)  Клубно(В група) 
Кавгаджия Ro - млади (16.08.2022)  BG022341/2022  196261,76  16.08.2022 09:45:18  1059.157  58(61)  160,665(160,105)  15(16)  361(381)  Клубно(В група) 
Галати Ro - млади (22.08.2022)  BG022355/2022  267609,735  22.08.2022 11:02:10  1323.706  26(26)  91,549(86,093)  14(15)  284(302)  Клубно(В група) 
Галати Ro - млади (22.08.2022)  BG022338/2022  267609,735  22.08.2022 11:03:14  1316.763  28(28)  98,592(92,715)  14(15)  284(302)  Клубно(В група) 
Галати Ro - млади (22.08.2022)  BG022337/2022  267609,735  22.08.2022 11:09:43  1276.052  49(50)  172,535(165,563)  14(15)  284(302)  Клубно(В група) 
Миток RO - млади (29.08.2022)  BG022356/2022  356117,102  29.08.2022 12:13:07  1069.045  7(0)  57,377(0)  8(8)  122(122)  Клубно(Клубно) 
Миток RO - млади (29.08.2022)  BG022357/2022  356117,102  29.08.2022 12:21:06  1044.026  8(0)  65,574(0)  8(8)  122(122)  Клубно(Клубно) 
Миток RO - млади (29.08.2022)  BG022366/2022  356117,102  29.08.2022 12:27:44  1024.111  10(0)  81,967(0)  8(8)  122(122)  Клубно(Клубно) 
Миток RO - млади (29.08.2022)  BG022347/2022  356117,102  29.08.2022 12:27:48  1023.913  11(0)  90,164(0)  8(8)  122(122)  Клубно(Клубно) 
Миток RO - млади (29.08.2022)  BG022372/2022  356117,102  29.08.2022 12:37:42  995.575  14(0)  114,754(0)  8(8)  122(122)  Клубно(Клубно) 
Миток RO - млади (29.08.2022)  BG022361/2022  356117,102  29.08.2022 12:39:54  989.489  16(0)  131,148(0)  8(8)  122(122)  Клубно(Клубно) 
Миток RO - млади (29.08.2022)  BG022316/2022  356117,102  29.08.2022 12:40:11  988.712  17(0)  139,344(0)  8(8)  122(122)  Клубно(Клубно) 
Миток RO - млади (29.08.2022)  BG022324/2022  356117,102  29.08.2022 12:40:11  988.706  18(0)  147,541(0)  8(8)  122(122)  Клубно(Клубно) 
Миток RO - млади (29.08.2022)  BG022344/2022  356117,102  29.08.2022 13:07:02  920.121  22(0)  180,328(0)  8(8)  122(122)  Клубно(Клубно) 
Миток RO - млади (29.08.2022)  BG022315/2022  356117,102  29.08.2022 13:17:21  896.230  25(0)  204,918(0)  8(8)  122(122)  Клубно(Клубно) 
Ботошани - Млади (07.09.2022)  BG022369/2022  521743,714  07.09.2022 15:48:42  986.843  12(0)  127,66(0)  7(7)  94(94)  Клубно(Клубно) 
Ботошани - Млади (07.09.2022)  BG022341/2022  521743,714  07.09.2022 15:54:55  975.373  13(0)  138,298(0)  7(7)  94(94)  Клубно(Клубно) 
Ботошани - Млади (07.09.2022)  BG022356/2022  521743,714  07.09.2022 16:06:28  954.758  18(0)  191,489(0)  7(7)  94(94)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BELG0051175/2021  Мъжки  25  382,343  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BELG0051236/2021  Женски  24  437,026  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BELG0051206/2021  Мъжки  30  466,034  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BELG0003537/2021  Мъжки  31  485,31  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BELG0051175/2021  Мъжки  32  382,343  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BELG0051236/2021  Женски  39  437,026  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BELG0051206/2021  Мъжки  41  466,034  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BELG0003537/2021  Мъжки  43  485,31  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BELG0051175/2021  Мъжки  44  382,343  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BELG0051236/2021  Женски  59  437,026  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BELG0051206/2021  Мъжки  53  466,034  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BELG0003537/2021  Мъжки  57  485,31  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BELG0051175/2021  Мъжки  34  556,71  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BELG0051236/2021  Женски  30  611,72  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BELG0051236/2021  Женски  45  611,72  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BELG0051175/2021  Мъжки  90  556,71  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BELG0051236/2021  Женски  94  611,72  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      10  1387,486  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      44  1387,486  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      878,098  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      19  878,098  2022  Многогодишни  Една година  Национално