БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

Club Polet Varna

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Димитър Арнаудов
Ширина/Дължина 43:16:06.08/27:56:06.34

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Тутракан (16.04.2022)  BG001882/2021  135327  16.04.2022 11:51:31  1213.510  111(116)  177,885(172,876)  17(18)  624(671)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG14579/2019  183120,036  24.04.2022 11:19:15  1315.045  52(61)  49,713(39,948)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG001871/2021  183120,036  24.04.2022 11:24:30  1267.267  80(98)  76,482(64,178)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG001866/2021  183120,036  24.04.2022 11:28:21  1234.378  145(182)  138,623(119,188)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG066828/2020  183120,036  24.04.2022 11:31:08  1211.648  194(237)  185,468(155,206)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG14581/2019  270676,231  01.05.2022 10:32:06  1486.415  93(115)  83,558(69,739)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG001875/2021  270676,231  01.05.2022 10:32:19  1484.646  100(124)  89,847(75,197)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG001890/2021  270676,231  01.05.2022 10:39:40  1427.113  213(297)  191,375(180,109)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG001882/2021  270676,231  01.05.2022 10:40:23  1421.746  229(323)  205,75(195,876)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG001882/2021  362181,627  08.05.2022 13:31:54  1091.237  197(289)  160,816(166,763)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG001871/2021  516897,113  22.05.2022 11:27:09  1510.732  27(31)  25,116(20,75)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG066828/2020  516897,113  22.05.2022 11:35:59  1472.713  78(92)  72,558(61,58)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG14581/2019  516897,113  22.05.2022 11:44:47  1436.691  182(231)  169,302(154,618)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG001882/2021  951166,198  05.06.2022 13:15:00  643.550  54(98)  81,448(72,006)  28(76)  663(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG001873/2021  951166,198  05.06.2022 17:54:09  541.312  90(211)  135,747(155,033)  28(76)  663(1361)  Клубно(Национално) 
ОРБЕНИ 3 / RO (19.06.2022)  BG001871/2021  360407,313  19.06.2022 10:15:24  1499.198  90(116)  250,696(194,958)  17(25)  359(595)  Клубно(В група) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG001890/2021  519471,533  26.06.2022 11:53:41  1302.969  61(104)  172,316(96,744)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
Галати Ro - млади (22.08.2022)  BG002087/2022  258673,333  22.08.2022 11:03:39  1270.186  55(55)  193,662(182,119)  14(15)  284(302)  Клубно(В група) 
Галати Ro - млади (22.08.2022)  BG002081/2022  258673,333  22.08.2022 11:03:42  1269.874  56(56)  197,183(185,43)  14(15)  284(302)  Клубно(В група) 
Галати Ro - млади (22.08.2022)  BG002083/2022  258673,333  22.08.2022 11:03:46  1269.456  57(57)  200,704(188,742)  14(15)  284(302)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво