БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Полет - Варна - Варна

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Николай Ноев
Ширина/Дължина 43:15:11.50/27:46:23.20

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цар Калоян (28.04.2024)  BG000398/2022  133664,492  28.04.2024 09:12:04  1451.818  1(1)  1,06(0,658)  0(30)  0(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG000536/2023  133664,492  28.04.2024 09:12:19  1447.886  2(2)  2,121(1,316)  0(30)  0(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG000381/2023  133664,492  28.04.2024 09:14:42  1411.452  25(27)  26,511(17,763)  0(30)  0(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG000400/2022  133664,492  28.04.2024 09:15:16  1403.051  28(33)  29,692(21,711)  0(30)  0(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG000579/2023  133664,492  28.04.2024 09:15:19  1402.315  30(35)  31,813(23,026)  0(30)  0(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG000228/2020  133664,492  28.04.2024 09:16:56  1378.937  47(65)  49,841(42,763)  0(30)  0(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG000518/2021  133664,492  28.04.2024 09:17:02  1377.516  48(66)  50,901(43,421)  0(30)  0(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG000525/2022  133664,492  28.04.2024 09:17:38  1369.050  58(77)  61,506(50,658)  0(30)  0(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG000304/2020  133664,492  28.04.2024 09:17:47  1366.950  63(82)  66,808(53,947)  0(30)  0(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  GB59087/2020  133664,492  28.04.2024 09:17:48  1366.713  65(85)  68,929(55,921)  0(30)  0(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG000366/2021  133664,492  28.04.2024 09:18:11  1361.381  77(99)  81,654(65,132)  0(30)  0(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG036397/2023  133664,492  28.04.2024 09:18:37  1355.390  83(107)  88,017(70,395)  0(30)  0(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG000544/2021  133664,492  28.04.2024 09:20:49  1325.813  129(161)  136,797(105,921)  0(30)  0(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG000581/2023  133664,492  28.04.2024 09:21:28  1317.320  140(184)  148,462(121,053)  0(30)  0(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG005096/2022  133664,492  28.04.2024 09:22:47  1300.453  165(220)  174,973(144,737)  0(30)  0(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG13004/2019  133664,492  28.04.2024 09:22:48  1300.238  166(221)  176,034(145,395)  0(30)  0(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG000314/2023  133664,492  28.04.2024 09:22:50  1299.821  168(223)  178,155(146,711)  0(30)  0(1520)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG037502/2022  180457,677  05.05.2024 09:37:30  1415.354  22(83)  18,644(46,291)  0(34)  0(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG000305/2021  180457,677  05.05.2024 09:39:04  1398.171  42(118)  35,593(65,811)  0(34)  0(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG000545/2023  180457,677  05.05.2024 09:40:53  1378.771  71(171)  60,169(95,371)  0(34)  0(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG000579/2023  180457,677  05.05.2024 09:43:43  1349.549  126(249)  106,78(138,873)  0(34)  0(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG000552/2023  180457,677  05.05.2024 09:43:46  1349.045  127(250)  107,627(139,431)  0(34)  0(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG000366/2021  180457,677  05.05.2024 09:43:57  1347.202  135(260)  114,407(145,008)  0(34)  0(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  GB59087/2020  180457,677  05.05.2024 09:45:19  1333.592  166(300)  140,678(167,317)  0(34)  0(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG64176/2019  180457,677  05.05.2024 09:45:32  1331.467  173(307)  146,61(171,221)  0(34)  0(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG000228/2020  180457,677  05.05.2024 09:46:08  1325.598  178(316)  150,847(176,241)  0(34)  0(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG000536/2023  180457,677  05.05.2024 09:46:49  1318.971  193(338)  163,559(188,511)  0(34)  0(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG13038/2019  180457,677  05.05.2024 09:47:07  1316.085  199(347)  168,644(193,53)  0(34)  0(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG000268/2020  180457,677  05.05.2024 09:50:01  1288.827  231(394)  195,763(219,743)  0(34)  0(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG000398/2022  180457,677  05.05.2024 09:50:45  1282.115  234(406)  198,305(226,436)  0(34)  0(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG000304/2020  180457,677  05.05.2024 09:50:54  1280.750  236(410)  200(228,667)  0(34)  0(1793)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  GB59087/2020  261996,897  12.05.2024 09:05:11  1586.101  75(152)  64,711(84,821)  0(37)  0(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG64176/2019  261996,897  12.05.2024 09:16:11  1487.073  174(319)  150,129(178,013)  0(37)  0(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG000228/2020  261996,897  12.05.2024 09:17:25  1476.729  183(337)  157,895(188,058)  0(37)  0(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG000304/2020  261996,897  12.05.2024 09:18:23  1468.732  191(347)  164,797(193,638)  0(37)  0(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG000334/2020  261996,897  12.05.2024 09:20:19  1452.971  214(377)  184,642(210,379)  0(37)  0(1792)  Клубно(В група) 
Миток (19.05.2024)  BG000228/2020  363050,134  19.05.2024 11:54:54  1171.507  4(13)  3,752(7,822)  0(39)  0(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG036397/2023  363050,134  19.05.2024 11:57:08  1163.126  7(20)  6,567(12,034)  0(39)  0(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG000304/2020  363050,134  19.05.2024 12:01:45  1146.172  15(43)  14,071(25,872)  0(39)  0(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG000400/2022  363050,134  19.05.2024 12:02:29  1143.526  17(49)  15,947(29,483)  0(39)  0(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG000536/2023  363050,134  19.05.2024 12:02:39  1142.925  18(50)  16,886(30,084)  0(39)  0(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG000305/2021  363050,134  19.05.2024 12:09:43  1118.051  32(82)  30,019(49,338)  0(39)  0(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG000398/2022  363050,134  19.05.2024 12:18:36  1088.280  73(142)  68,48(85,439)  0(39)  0(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG15485/2019  363050,134  19.05.2024 12:18:48  1087.628  76(145)  71,295(87,244)  0(39)  0(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG000544/2023  363050,134  19.05.2024 12:18:50  1087.520  77(146)  72,233(87,846)  0(39)  0(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG037502/2022  363050,134  19.05.2024 12:20:35  1081.849  90(166)  84,428(99,88)  0(39)  0(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG13004/2019  363050,134  19.05.2024 12:27:31  1059.948  150(245)  140,713(147,413)  0(39)  0(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG000509/2023  363050,134  19.05.2024 12:29:22  1054.254  173(274)  162,289(164,862)  0(39)  0(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG000600/2022  363050,134  19.05.2024 12:29:34  1053.642  174(275)  163,227(165,463)  0(39)  0(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG000395/2023  363050,134  19.05.2024 12:29:45  1053.082  176(277)  165,103(166,667)  0(39)  0(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG032214/2020  363050,134  19.05.2024 12:32:59  1043.298  200(312)  187,617(187,726)  0(39)  0(1662)  Клубно(Национално) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG000312/2023  385630,461  26.05.2024 10:30:25  1480.819  7(34)  8,121(24,781)  0(32)  0(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG036397/2023  385630,461  26.05.2024 10:30:36  1479.779  8(35)  9,281(25,51)  0(32)  0(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG000366/2021  385630,461  26.05.2024 10:32:53  1466.928  12(53)  13,921(38,63)  0(32)  0(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG000314/2023  385630,461  26.05.2024 10:34:58  1455.391  17(63)  19,722(45,918)  0(32)  0(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG000400/2022  385630,461  26.05.2024 10:36:23  1447.654  21(70)  24,362(51,02)  0(32)  0(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG000509/2023  385630,461  26.05.2024 10:36:33  1446.747  22(72)  25,522(52,478)  0(32)  0(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG000536/2023  385630,461  26.05.2024 10:37:23  1442.240  27(79)  31,323(57,58)  0(32)  0(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG000398/2022  385630,461  26.05.2024 10:37:29  1441.701  28(81)  32,483(59,038)  0(32)  0(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG13004/2019  385630,461  26.05.2024 10:37:30  1441.609  30(83)  34,803(60,496)  0(32)  0(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG037502/2022  385630,461  26.05.2024 10:42:07  1417.149  57(135)  66,125(98,397)  0(32)  0(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG000565/2023  385630,461  26.05.2024 10:48:58  1382.352  133(250)  154,292(182,216)  0(32)  0(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG000305/2021  385630,461  26.05.2024 10:49:51  1377.990  139(259)  161,253(188,776)  0(32)  0(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG000577/2022  385630,461  26.05.2024 10:49:52  1377.906  140(260)  162,413(189,504)  0(32)  0(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG000600/2022  385630,461  26.05.2024 10:51:34  1369.587  156(282)  180,974(205,539)  0(32)  0(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG000387/2022  385630,461  26.05.2024 10:53:05  1362.252  163(295)  189,095(215,015)  0(32)  0(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG000581/2023  385630,461  26.05.2024 10:53:08  1362.012  164(296)  190,255(215,743)  0(32)  0(1372)  Клубно(В група) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG000584/2022  520114,784  02.06.2024 13:48:48  1042.732  10(19)  15,385(18,375)  0(32)  0(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG000552/2023  520114,784  02.06.2024 13:48:54  1042.523  11(20)  16,923(19,342)  0(32)  0(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG000366/2021  520114,784  02.06.2024 13:56:09  1027.590  17(31)  26,154(29,981)  0(32)  0(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  GB59087/2020  520114,784  02.06.2024 14:09:28  1001.247  33(60)  50,769(58,027)  0(32)  0(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG000590/2022  520114,784  02.06.2024 14:14:06  992.396  40(68)  61,538(65,764)  0(32)  0(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG032214/2020  520114,784  02.06.2024 14:18:35  983.979  47(79)  72,308(76,402)  0(32)  0(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG000400/2022  520114,784  02.06.2024 14:23:17  975.307  56(93)  86,154(89,942)  0(32)  0(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG000228/2020  520114,784  02.06.2024 14:23:18  975.276  57(94)  87,692(90,909)  0(32)  0(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG000509/2023  520114,784  02.06.2024 14:59:00  914.086  104(163)  160(157,64)  0(32)  0(1034)  Клубно(Национално) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG000536/2023  192285,486  09.06.2024 08:28:54  1138.458  8(8)  22,923(15,326)  0(24)  0(522)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG000400/2022  192285,486  09.06.2024 08:29:27  1134.762  11(11)  31,519(21,073)  0(24)  0(522)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG000366/2021  192285,486  09.06.2024 08:30:50  1125.576  17(17)  48,711(32,567)  0(24)  0(522)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG000536/2023  Мъжки  228,41  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG000536/2023  Мъжки  228,41  2024  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG000536/2023  Мъжки  228,41  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG000366/2021  Женски  619,156  2024  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG000366/2021  Женски  619,156  2024  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория D - олраунд  BG000366/2021  Женски  619,156  2024  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG000536/2023  Мъжки  228,41  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG000536/2023  Мъжки  228,41  2024  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG000536/2023  Мъжки  228,41  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      891,548  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      21  891,548  2024  Многогодишни  Една година  Национално