БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

Club Polet Varna

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Валентин Костов
Ширина/Дължина 43:14:59.64/27:54:36.54

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Тутракан (16.04.2022)  BG005057/2021  135091,477  16.04.2022 11:44:50  1288.635  45(45)  72,115(67,064)  17(18)  624(671)  Клубно(В група) 
Тутракан (16.04.2022)  BG000976/2020  135091,477  16.04.2022 11:45:08  1284.958  46(46)  73,718(68,554)  17(18)  624(671)  Клубно(В група) 
Тутракан (16.04.2022)  RO118982/2018  135091,477  16.04.2022 11:48:35  1244.131  85(87)  136,218(129,657)  17(18)  624(671)  Клубно(В група) 
Тутракан (16.04.2022)  BG000963/2021  135091,477  16.04.2022 11:48:52  1240.885  89(91)  142,628(135,618)  17(18)  624(671)  Клубно(В група) 
Тутракан (16.04.2022)  BG005258/2021  135091,477  16.04.2022 11:50:00  1228.104  99(103)  158,654(153,502)  17(18)  624(671)  Клубно(В група) 
Тутракан (16.04.2022)  BG005225/2021  135091,477  16.04.2022 11:52:14  1203.670  125(132)  200,321(196,721)  17(18)  624(671)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG005297/2021  184367,693  24.04.2022 11:21:57  1298.821  60(70)  57,361(45,842)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG11341/2019  184367,693  24.04.2022 11:25:44  1265.106  85(104)  81,262(68,107)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG026481/2020  184367,693  24.04.2022 11:27:33  1249.527  110(140)  105,163(91,683)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  GB47647/2019  184367,693  24.04.2022 11:28:15  1243.627  124(156)  118,547(102,161)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG005021/2021  184367,693  24.04.2022 11:28:16  1243.484  125(157)  119,503(102,816)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG030867/2020  184367,693  24.04.2022 11:28:20  1242.931  127(159)  121,415(104,126)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG17077/2018  184367,693  24.04.2022 11:29:10  1235.982  141(177)  134,799(115,914)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG000902/2020  184367,693  24.04.2022 11:29:29  1233.369  147(184)  140,535(120,498)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG030883/2020  184367,693  24.04.2022 11:29:31  1233.088  148(185)  141,491(121,153)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG026484/2020  184367,693  24.04.2022 11:29:37  1232.264  149(186)  142,447(121,807)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG000607/2020  184367,693  24.04.2022 11:29:40  1231.853  150(187)  143,403(122,462)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG000976/2020  184367,693  24.04.2022 11:30:34  1224.489  157(194)  150,096(127,046)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG000613/2020  184367,693  24.04.2022 11:30:57  1221.383  160(201)  152,964(131,631)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG11377/2019  184367,693  24.04.2022 11:31:21  1218.155  180(221)  172,084(144,728)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG005259/2021  184367,693  24.04.2022 11:31:39  1215.745  185(227)  176,864(148,657)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG17034/2018  184367,693  24.04.2022 11:31:48  1214.543  187(229)  178,776(149,967)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG005220/2021  184367,693  24.04.2022 11:32:13  1211.216  195(238)  186,424(155,861)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG004111/2020  184367,693  24.04.2022 11:32:15  1210.954  196(239)  187,38(156,516)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG11455/2019  184367,693  24.04.2022 11:32:30  1208.968  201(245)  192,161(160,445)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  GB47659/2019  184367,693  24.04.2022 11:32:32  1208.707  202(247)  193,117(161,755)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG11580/2019  184367,693  24.04.2022 11:33:58  1197.449  222(271)  212,237(177,472)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG17022/2018  184367,693  24.04.2022 11:33:59  1197.325  224(273)  214,149(178,782)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG030881/2020  184367,693  24.04.2022 11:34:04  1196.672  227(276)  217,017(180,747)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG11479/2019  184367,693  24.04.2022 11:35:27  1186.026  244(298)  233,27(195,154)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG004427/2020  184367,693  24.04.2022 11:35:38  1184.631  248(304)  237,094(199,083)  24(32)  1046(1527)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG11555/2019  272217,355  01.05.2022 10:34:14  1477.571  107(141)  96,137(85,506)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG11580/2019  272217,355  01.05.2022 10:34:16  1477.298  108(142)  97,035(86,113)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG004680/2020  272217,355  01.05.2022 10:37:03  1455.319  161(217)  144,654(131,595)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG005057/2021  272217,355  01.05.2022 10:37:09  1454.541  163(220)  146,451(133,414)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG005020/2020  272217,355  01.05.2022 10:38:56  1440.814  181(250)  162,624(151,607)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG11586/2019  272217,355  01.05.2022 10:39:49  1434.104  199(277)  178,796(167,981)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG17007/2018  272217,355  01.05.2022 10:39:53  1433.606  203(281)  182,39(170,406)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG005031/2021  272217,355  01.05.2022 10:40:57  1425.595  216(304)  194,07(184,354)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG026484/2020  272217,355  01.05.2022 10:41:02  1424.976  221(311)  198,562(188,599)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG000976/2020  272217,355  01.05.2022 10:41:18  1422.987  224(314)  201,258(190,418)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG005041/2021  272217,355  01.05.2022 10:41:48  1419.277  234(330)  210,243(200,121)  26(35)  1113(1649)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG000976/2020  363783,663  08.05.2022 13:11:00  1169.722  63(81)  51,429(46,74)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG004680/2020  363783,663  08.05.2022 13:11:01  1169.658  64(82)  52,245(47,317)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG17007/2018  363783,663  08.05.2022 13:17:32  1145.656  97(136)  79,184(78,477)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG005031/2021  363783,663  08.05.2022 13:18:38  1141.701  103(142)  84,082(81,939)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  RO118982/2018  363783,663  08.05.2022 13:25:59  1115.959  150(219)  122,449(126,37)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG000939/2020  363783,663  08.05.2022 13:26:03  1115.730  151(220)  123,265(126,947)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG11580/2019  363783,663  08.05.2022 13:27:34  1110.563  153(230)  124,898(132,718)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG005297/2021  363783,663  08.05.2022 13:29:32  1103.937  166(247)  135,51(142,527)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG000664/2020  363783,663  08.05.2022 13:38:36  1074.376  244(363)  199,184(209,463)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG11439/2019  363783,663  08.05.2022 13:38:43  1074.005  245(365)  200(210,617)  29(38)  1225(1733)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG005297/2021  387249,682  15.05.2022 10:56:43  1305.115  74(87)  67,518(55,877)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG005224/2021  387249,682  15.05.2022 10:56:43  1305.110  75(88)  68,431(56,519)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG005346/2021  387249,682  15.05.2022 11:04:44  1270.784  116(142)  105,839(91,201)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG11555/2019  387249,682  15.05.2022 11:08:02  1257.169  142(193)  129,562(123,956)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  TR186172/2019  387249,682  15.05.2022 11:08:12  1256.488  143(195)  130,474(125,241)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG005372/2021  387249,682  15.05.2022 11:08:52  1253.775  146(201)  133,212(129,094)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG000990/2020  387249,682  15.05.2022 11:08:55  1253.572  147(202)  134,124(129,737)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG11429/2019  387249,682  15.05.2022 11:08:58  1253.369  149(204)  135,949(131,021)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG005064/2021  387249,682  15.05.2022 11:09:14  1252.291  152(208)  138,686(133,59)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  RO118982/2018  387249,682  15.05.2022 11:09:15  1252.222  154(210)  140,511(134,875)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG005031/2021  387249,682  15.05.2022 11:09:19  1251.951  155(211)  141,423(135,517)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG84496/2019  387249,682  15.05.2022 11:09:20  1251.886  156(212)  142,336(136,159)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG17022/2018  387249,682  15.05.2022 11:11:23  1243.644  200(267)  182,482(171,484)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG24486/2017  387249,682  15.05.2022 11:11:26  1243.445  201(268)  183,394(172,126)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG000671/2020  387249,682  15.05.2022 11:11:50  1241.850  206(277)  187,956(177,906)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG005229/2021  387249,682  15.05.2022 11:12:15  1240.191  213(288)  194,343(184,971)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG000673/2020  387249,682  15.05.2022 11:12:37  1238.735  231(309)  210,766(198,459)  29(38)  1096(1557)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG005365/2021  518487,97  22.05.2022 11:36:35  1474.724  69(82)  64,186(54,886)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG000961/2020  518487,97  22.05.2022 11:36:40  1474.372  70(84)  65,116(56,225)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG000673/2020  518487,97  22.05.2022 11:37:14  1472.003  80(95)  74,419(63,588)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG11555/2019  518487,97  22.05.2022 11:39:56  1460.805  113(133)  105,116(89,023)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG005373/2021  518487,97  22.05.2022 11:41:42  1453.569  133(160)  123,721(107,095)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG005224/2021  518487,97  22.05.2022 11:43:32  1446.137  154(190)  143,256(127,175)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG004680/2020  518487,97  22.05.2022 11:45:18  1439.045  172(219)  160(146,586)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG005041/2021  518487,97  22.05.2022 11:45:21  1438.845  173(220)  160,93(147,256)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG005372/2021  518487,97  22.05.2022 11:45:30  1438.247  175(223)  162,791(149,264)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  TR186172/2019  518487,97  22.05.2022 11:45:44  1437.318  177(226)  164,651(151,272)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG005346/2021  518487,97  22.05.2022 11:46:11  1435.527  186(237)  173,023(158,635)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG005071/2021  518487,97  22.05.2022 11:46:51  1432.881  192(243)  178,605(162,651)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG005296/2021  518487,97  22.05.2022 11:46:55  1432.616  193(245)  179,535(163,989)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG005374/2021  518487,97  22.05.2022 11:47:36  1429.917  201(257)  186,977(172,021)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG005226/2021  518487,97  22.05.2022 11:49:14  1423.506  221(289)  205,581(193,44)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG11341/2019  518487,97  22.05.2022 11:49:16  1423.373  222(290)  206,512(194,11)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG79654/2017  518487,97  22.05.2022 11:49:17  1423.311  223(291)  207,442(194,779)  27(36)  1075(1494)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG005031/2021  347772,355  28.05.2022 10:08:26  1320.155  3(3)  9,804(5,597)  12(17)  306(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG005362/2021  347772,355  28.05.2022 10:10:02  1312.185  20(20)  65,359(37,313)  12(17)  306(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG050574/2021  347772,355  28.05.2022 10:13:09  1296.932  39(44)  127,451(82,09)  12(17)  306(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG005372/2021  347772,355  28.05.2022 10:13:11  1296.773  40(45)  130,719(83,955)  12(17)  306(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG005226/2021  347772,355  28.05.2022 10:13:36  1294.759  41(47)  133,987(87,687)  12(17)  306(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG005374/2021  347772,355  28.05.2022 10:13:46  1293.955  45(52)  147,059(97,015)  12(17)  306(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG005297/2021  347772,355  28.05.2022 10:14:46  1289.158  49(73)  160,131(136,194)  12(17)  306(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG005346/2021  347772,355  28.05.2022 10:14:47  1289.082  50(74)  163,399(138,06)  12(17)  306(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG005208/2021  347772,355  28.05.2022 10:16:03  1283.056  59(88)  192,81(164,179)  12(17)  306(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG000646/2020  347772,355  28.05.2022 10:16:05  1282.900  60(89)  196,078(166,045)  12(17)  306(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG005064/2021  347772,355  28.05.2022 10:16:11  1282.427  62(91)  202,614(169,776)  12(17)  306(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG050575/2021  347772,355  28.05.2022 10:16:38  1280.302  67(97)  218,954(180,97)  12(17)  306(536)  Клубно(В група) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG11498/2019  952345,527  05.06.2022 18:05:00  538.657  92(216)  138,763(158,707)  28(76)  663(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG15403/2017  952345,527  05.06.2022 19:36:21  512.193  101(252)  152,338(185,158)  28(76)  663(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  RO118984/2018  952345,527  06.06.2022 09:06:22  424.705  119(318)  179,487(233,652)  28(76)  663(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG030892/2020  952345,527  06.06.2022 09:41:45  418.108  122(321)  184,012(235,856)  28(76)  663(1361)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG030867/2020  521864,461  05.06.2022 12:59:16  1124.061  31(37)  64,854(25,36)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005053/2021  521864,461  05.06.2022 13:05:13  1109.838  40(52)  83,682(35,641)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  RO118982/2018  521864,461  05.06.2022 13:11:59  1094.094  59(76)  123,431(52,09)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG059110/2021  521864,461  05.06.2022 13:12:49  1092.185  62(80)  129,707(54,832)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005093/2021  521864,461  05.06.2022 13:16:13  1084.468  72(91)  150,628(62,371)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005377/2021  521864,461  05.06.2022 13:27:42  1059.193  87(116)  182,008(79,507)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG026484/2020  521864,461  05.06.2022 13:29:07  1056.156  88(117)  184,1(80,192)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005064/2021  521864,461  05.06.2022 13:32:19  1049.360  91(121)  190,377(82,934)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005251/2021  521864,461  05.06.2022 13:36:02  1041.577  96(128)  200,837(87,731)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005031/2021  521864,461  05.06.2022 13:39:36  1034.214  102(136)  213,389(93,215)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005366/2021  521864,461  05.06.2022 13:41:37  1030.097  109(144)  228,033(98,698)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG000623/2020  521864,461  05.06.2022 13:42:02  1029.251  110(145)  230,126(99,383)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005057/2021  521864,461  05.06.2022 13:45:05  1023.097  112(147)  234,31(100,754)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005348/2021  521864,461  05.06.2022 13:51:45  1009.897  118(157)  246,862(107,608)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005290/2021  521864,461  05.06.2022 13:55:11  1003.232  121(164)  253,138(112,406)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005297/2021  521864,461  05.06.2022 13:56:41  1000.348  124(168)  259,414(115,147)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005226/2021  521864,461  05.06.2022 14:03:23  987.663  129(181)  269,874(124,058)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG17007/2018  521864,461  05.06.2022 14:10:24  974.719  143(200)  299,163(137,08)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG000633/2020  521864,461  05.06.2022 14:10:26  974.659  144(201)  301,255(137,766)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005259/2021  521864,461  05.06.2022 14:12:40  970.609  145(205)  303,347(140,507)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005298/2021  521864,461  05.06.2022 14:13:11  969.678  146(206)  305,439(141,193)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG003897/2021  521864,461  05.06.2022 14:15:37  965.313  147(207)  307,531(141,878)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005346/2021  521864,461  05.06.2022 14:16:57  962.938  149(209)  311,715(143,249)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005356/2021  521864,461  05.06.2022 14:17:41  961.638  151(212)  315,9(145,305)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005258/2021  521864,461  05.06.2022 14:19:52  957.783  153(215)  320,084(147,361)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005372/2021  521864,461  05.06.2022 14:26:34  946.149  160(229)  334,728(156,957)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005229/2021  521864,461  05.06.2022 14:26:36  946.092  161(230)  336,82(157,642)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG000922/2020  521864,461  05.06.2022 14:30:50  938.887  164(236)  343,096(161,755)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005060/2021  521864,461  05.06.2022 14:32:00  936.920  165(238)  345,188(163,125)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005234/2021  521864,461  05.06.2022 14:32:05  936.780  166(239)  347,28(163,811)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG000664/2020  521864,461  05.06.2022 14:33:43  934.041  168(242)  351,464(165,867)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005220/2021  521864,461  05.06.2022 14:54:33  900.465  181(269)  378,661(184,373)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG000914/2020  521864,461  05.06.2022 14:58:04  895.033  185(277)  387,029(189,856)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG005214/2021  521864,461  05.06.2022 15:10:03  877.009  192(290)  401,674(198,766)  16(47)  478(1459)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005366/2021  388108,36  13.06.2022 08:57:48  2013.010  1(1)  2,203(1,488)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005346/2021  388108,36  13.06.2022 09:07:25  1917.370  5(5)  11,013(7,44)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005374/2021  388108,36  13.06.2022 09:08:24  1908.104  6(7)  13,216(10,417)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005275/2021  388108,36  13.06.2022 09:09:11  1900.787  7(8)  15,419(11,905)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG79696/2017  388108,36  13.06.2022 09:10:06  1892.288  9(10)  19,824(14,881)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG000643/2020  388108,36  13.06.2022 09:11:04  1883.409  10(15)  22,026(22,321)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG000682/2020  388108,36  13.06.2022 09:14:27  1852.988  12(18)  26,432(26,786)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG026484/2020  388108,36  13.06.2022 09:14:32  1852.254  13(19)  28,634(28,274)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG059110/2021  388108,36  13.06.2022 09:17:08  1829.552  16(25)  35,242(37,202)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005093/2021  388108,36  13.06.2022 09:19:12  1811.897  27(38)  59,471(56,548)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005208/2021  388108,36  13.06.2022 09:19:15  1811.474  28(39)  61,674(58,036)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005296/2021  388108,36  13.06.2022 09:20:27  1801.385  30(43)  66,079(63,988)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  RO118974/2018  388108,36  13.06.2022 09:21:15  1794.721  31(44)  68,282(65,476)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG17007/2018  388108,36  13.06.2022 09:21:18  1794.306  32(45)  70,485(66,964)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005288/2021  388108,36  13.06.2022 09:21:30  1792.648  33(46)  72,687(68,452)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005390/2021  388108,36  13.06.2022 09:25:23  1761.063  59(74)  129,956(110,119)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005035/2021  388108,36  13.06.2022 09:25:24  1760.927  60(75)  132,159(111,607)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG24489/2018  388108,36  13.06.2022 09:26:24  1752.974  68(84)  149,78(125)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005261/2021  388108,36  13.06.2022 09:26:30  1752.182  69(85)  151,982(126,488)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG000902/2020  388108,36  13.06.2022 09:26:41  1750.736  72(88)  158,59(130,952)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  RO334323/2021  388108,36  13.06.2022 09:26:54  1749.024  77(94)  169,604(139,881)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005345/2021  388108,36  13.06.2022 09:27:22  1745.351  82(100)  180,617(148,81)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005377/2021  388108,36  13.06.2022 09:27:24  1745.092  83(101)  182,819(150,298)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG030883/2020  388108,36  13.06.2022 09:28:29  1736.635  90(111)  198,238(165,179)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG11341/2019  388108,36  13.06.2022 09:28:31  1736.371  91(112)  200,441(166,667)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  RO334327/2021  388108,36  13.06.2022 09:28:33  1736.114  92(114)  202,643(169,643)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG050563/2021  388108,36  13.06.2022 09:28:36  1735.726  93(115)  204,846(171,131)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005079/2021  388108,36  13.06.2022 09:28:41  1735.082  94(116)  207,048(172,619)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG030892/2020  388108,36  13.06.2022 09:28:46  1734.431  95(119)  209,251(177,083)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG69402/2018  388108,36  13.06.2022 09:28:51  1733.788  97(121)  213,656(180,06)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG11519/2019  388108,36  13.06.2022 09:29:21  1729.924  101(127)  222,467(188,988)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005214/2021  388108,36  13.06.2022 09:29:22  1729.793  102(128)  224,67(190,476)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  RO118982/2018  388108,36  13.06.2022 09:29:23  1729.669  103(129)  226,872(191,964)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005220/2021  388108,36  13.06.2022 09:29:24  1729.538  104(130)  229,075(193,452)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005224/2021  388108,36  13.06.2022 09:29:28  1729.022  105(131)  231,278(194,94)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG000961/2020  388108,36  13.06.2022 09:29:30  1728.768  106(132)  233,48(196,429)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005360/2021  388108,36  13.06.2022 09:29:31  1728.637  107(133)  235,683(197,917)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG005299/2021  388108,36  13.06.2022 09:29:31  1728.629  108(134)  237,885(199,405)  13(20)  454(672)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 3 / RO (19.06.2022)  BG005056/2021  361978,176  19.06.2022 10:04:22  1578.162  2(8)  5,571(13,445)  17(25)  359(595)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 3 / RO (19.06.2022)  BG005367/2021  361978,176  19.06.2022 10:05:21  1571.427  15(21)  41,783(35,294)  17(25)  359(595)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 3 / RO (19.06.2022)  BG005031/2021  361978,176  19.06.2022 10:07:17  1558.350  20(26)  55,71(43,697)  17(25)  359(595)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 3 / RO (19.06.2022)  BG005297/2021  361978,176  19.06.2022 10:08:45  1548.570  22(29)  61,281(48,739)  17(25)  359(595)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 3 / RO (19.06.2022)  BG005347/2021  361978,176  19.06.2022 10:10:30  1537.062  43(57)  119,777(95,798)  17(25)  359(595)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 3 / RO (19.06.2022)  BG005229/2021  361978,176  19.06.2022 10:11:57  1527.656  48(64)  133,705(107,563)  17(25)  359(595)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 3 / RO (19.06.2022)  BG059110/2021  361978,176  19.06.2022 10:12:56  1521.345  55(72)  153,203(121,008)  17(25)  359(595)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 3 / RO (19.06.2022)  BG050561/2021  361978,176  19.06.2022 10:12:59  1521.025  57(74)  158,774(124,37)  17(25)  359(595)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 3 / RO (19.06.2022)  BG026484/2020  361978,176  19.06.2022 10:13:07  1520.169  59(76)  164,345(127,731)  17(25)  359(595)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 3 / RO (19.06.2022)  BG000976/2020  361978,176  19.06.2022 10:16:16  1500.322  87(113)  242,34(189,916)  17(25)  359(595)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 3 / RO (19.06.2022)  BG005205/2021  361978,176  19.06.2022 10:16:18  1500.117  88(114)  245,125(191,597)  17(25)  359(595)  Клубно(В група) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BG17051/2018  1159357,233  27.06.2022 07:42:36  550.868  47(145)  140,299(180,124)  23(63)  335(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BG79696/2017  1159357,233  27.06.2022 08:04:43  545.139  49(148)  146,269(183,851)  23(63)  335(805)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG000646/2020  521270,87  26.06.2022 11:40:55  1350.733  20(34)  56,497(31,628)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG000673/2020  521270,87  26.06.2022 11:41:00  1350.443  21(35)  59,322(32,558)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG005031/2021  521270,87  26.06.2022 11:44:03  1339.856  36(54)  101,695(50,233)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG005347/2021  521270,87  26.06.2022 11:46:27  1331.641  44(68)  124,294(63,256)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG005367/2021  521270,87  26.06.2022 11:48:58  1323.133  48(74)  135,593(68,837)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG005275/2021  521270,87  26.06.2022 11:49:00  1323.023  49(75)  138,418(69,767)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG005390/2021  521270,87  26.06.2022 11:50:54  1316.673  55(85)  155,367(79,07)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG005341/2021  521270,87  26.06.2022 11:56:02  1299.820  64(107)  180,791(99,535)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG005366/2021  521270,87  26.06.2022 11:56:24  1298.632  66(109)  186,441(101,395)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG005345/2021  521270,87  26.06.2022 11:57:12  1296.049  67(110)  189,266(102,326)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG005363/2021  521270,87  26.06.2022 11:58:59  1290.329  71(120)  200,565(111,628)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG050574/2021  521270,87  26.06.2022 12:02:33  1279.035  81(135)  228,814(125,581)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG005040/2021  521270,87  26.06.2022 12:06:53  1265.580  91(151)  257,062(140,465)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG005358/2021  521270,87  26.06.2022 12:08:08  1261.751  92(159)  259,887(147,907)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG005299/2021  521270,87  26.06.2022 12:10:27  1254.714  95(166)  268,362(154,419)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG005269/2021  521270,87  26.06.2022 12:13:43  1244.924  104(181)  293,785(168,372)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG000641/2020  521270,87  26.06.2022 12:13:46  1244.775  105(182)  296,61(169,302)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  RO118982/2018  521270,87  26.06.2022 12:15:01  1241.071  109(187)  307,91(173,953)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG026484/2020  521270,87  26.06.2022 12:15:03  1240.973  110(188)  310,734(174,884)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  TR186172/2019  521270,87  26.06.2022 12:15:36  1239.351  111(189)  313,559(175,814)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG005259/2021  521270,87  26.06.2022 12:16:41  1236.168  112(192)  316,384(178,605)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG050561/2021  521270,87  26.06.2022 12:16:51  1235.678  115(196)  324,859(182,326)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG005229/2021  521270,87  26.06.2022 12:17:23  1234.119  117(200)  330,508(186,047)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG005242/2021  521270,87  26.06.2022 12:18:16  1231.541  119(203)  336,158(188,837)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG059114/2021  521270,87  26.06.2022 12:18:30  1230.864  120(204)  338,983(189,767)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG11341/2019  521270,87  26.06.2022 12:20:34  1224.886  127(215)  358,757(200)  13(37)  354(1075)  Клубно(Национално) 
Галати Ro - млади (22.08.2022)  BG001215/2022  260800,646  22.08.2022 10:57:45  1318.840  27(27)  95,07(89,404)  14(15)  284(302)  Клубно(В група) 
Миток RO - млади (29.08.2022)  BG001215/2022  351218,572  29.08.2022 12:34:51  989.766  15(0)  122,951(0)  8(8)  122(122)  Клубно(Клубно) 
Миток RO - млади (29.08.2022)  BG001244/2022  351218,572  29.08.2022 13:03:49  915.068  23(0)  188,525(0)  8(8)  122(122)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Генерален майстор      2281,412  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Генерален майстор      11  2281,412  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG005297/2021  Женски  10  422,162  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG005031/2021  Женски  12  451,104  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG000976/2020  Мъжки  22  622,674  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO118982/2018  Женски  13  1373,978  2022  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG005297/2021  Женски  30  422,162  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG005031/2021  Женски  34  451,104  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG000976/2020  Мъжки  74  622,674  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO118982/2018  Женски  51  1373,978  2022  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG005031/2021  Женски  12  181,466  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG005297/2021  Женски  19  355,273  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG005346/2021  Мъжки  379,95  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG026484/2020  Женски  19  411,081  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  RO118982/2018  Женски  21  483,367  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG005372/2021  Женски  29  519,27  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG005229/2021  Мъжки  34  636,223  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG026484/2020  Женски  14  681,958  2022  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  RO118982/2018  Женски  17  916,613  2022  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG11341/2019  Женски  18  933,823  2022  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG005031/2021  Женски  19  269,084  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG005297/2021  Женски  33  355,273  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG005346/2021  Мъжки  37  400,525  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG026484/2020  Женски  68  411,081  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  RO118982/2018  Женски  72  483,367  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG005229/2021  Мъжки  49  636,223  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG026484/2020  Женски  28  681,958  2022  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  RO118982/2018  Женски  36  916,613  2022  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG005031/2021  Женски  19  181,466  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG005297/2021  Женски  45  355,273  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG005346/2021  Мъжки  43  379,95  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG026484/2020  Женски  83  411,081  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  RO118982/2018  Женски  96  483,367  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG005372/2021  Женски  70  519,27  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG005229/2021  Мъжки  64  636,223  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG026484/2020  Женски  42  681,958  2022  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  RO118982/2018  Женски  55  916,613  2022  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG11341/2019  Женски  57  933,823  2022  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG005031/2021  Женски  10  410,198  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG005297/2021  Женски  14  537,309  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG026484/2020  Женски  23  721,487  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  RO118982/2018  Женски  24  804,988  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG026484/2020  Женски  17  1050,525  2022  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  RO118982/2018  Женски  19  1392,713  2022  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG005031/2021  Женски  12  588,955  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG026484/2020  Женски  27  721,487  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG026484/2020  Женски  22  1050,525  2022  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория D - олраунд  RO118982/2018  Женски  23  1451,175  2022  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория D - олраунд  BG005031/2021  Женски  11  410,198  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG005297/2021  Женски  21  537,309  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG026484/2020  Женски  53  721,487  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  RO118982/2018  Женски  58  804,988  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG026484/2020  Женски  41  1050,525  2022  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  RO118982/2018  Женски  49  1392,713  2022  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG005031/2021  Женски  12  274,681  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG005297/2021  Женски  20  401,115  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG005346/2021  Мъжки  25  538,585  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG005297/2021  Женски  29  401,115  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG005031/2021  Женски  30  404,601  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG005031/2021  Женски  28  274,681  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG005297/2021  Женски  58  401,115  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG005346/2021  Мъжки  86  538,585  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      518,023  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      21  518,023  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      609,32  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      13  609,32  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      943,646  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      31  943,646  2022  Многогодишни  Една година  Национално