БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

Club Polet Varna

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Валентин Костов
Ширина/Дължина 43:14:59.64/27:54:36.54

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Сандово (25.04.2021)  BG17009/2018  163317,169  25.04.2021 12:22:10  1148.770  9(0)  5,629(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11589/2019  163317,169  25.04.2021 12:22:14  1148.237  10(0)  6,254(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17005/2018  163317,169  25.04.2021 12:23:03  1141.679  19(0)  11,882(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17077/2018  163317,169  25.04.2021 12:27:22  1108.234  84(0)  52,533(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17011/2018  163317,169  25.04.2021 12:27:26  1107.738  85(0)  53,158(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG000633/2020  163317,169  25.04.2021 12:27:27  1107.611  86(0)  53,784(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  RO118974/2018  163317,169  25.04.2021 12:27:30  1107.235  87(0)  54,409(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11503/2019  163317,169  25.04.2021 12:27:32  1106.987  88(0)  55,034(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG69412/2018  163317,169  25.04.2021 12:27:33  1106.860  89(0)  55,66(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11559/2019  163317,169  25.04.2021 12:27:35  1106.612  90(0)  56,285(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG032009/2020  163317,169  25.04.2021 12:27:35  1106.597  91(0)  56,911(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG24446/2017  163317,169  25.04.2021 12:27:37  1106.357  92(0)  57,536(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG026484/2020  163317,169  25.04.2021 12:27:37  1106.350  93(0)  58,161(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  GB47647/2019  163317,169  25.04.2021 12:27:44  1105.489  97(0)  60,663(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11555/2019  163317,169  25.04.2021 12:27:46  1105.234  102(0)  63,79(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG000652/2020  163317,169  25.04.2021 12:27:50  1104.741  106(0)  66,291(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG032052/2020  163317,169  25.04.2021 12:28:06  1102.749  112(0)  70,044(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG028010/2020  163317,169  25.04.2021 12:28:49  1097.436  125(0)  78,174(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17118/2018  163317,169  25.04.2021 12:29:24  1093.154  138(0)  86,304(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17072/2018  163317,169  25.04.2021 12:29:38  1091.452  141(0)  88,18(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17079/2018  163317,169  25.04.2021 12:30:08  1087.817  151(0)  94,434(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG79658/2017  163317,169  25.04.2021 12:30:09  1087.693  152(0)  95,059(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG79685/2017  163317,169  25.04.2021 12:30:20  1086.369  155(0)  96,936(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17042/2018  163317,169  25.04.2021 12:30:35  1084.566  159(0)  99,437(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG032051/2020  163317,169  25.04.2021 12:31:07  1080.733  175(0)  109,443(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG004680/2020  163317,169  25.04.2021 12:31:07  1080.726  176(0)  110,069(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11546/2019  163317,169  25.04.2021 12:31:32  1077.766  179(0)  111,945(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17007/2018  163317,169  25.04.2021 12:31:33  1077.645  181(0)  113,196(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG84496/2019  163317,169  25.04.2021 12:31:36  1077.290  183(0)  114,447(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG15444/2018  163317,169  25.04.2021 12:31:37  1077.169  184(0)  115,072(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG19419/2018  163317,169  25.04.2021 12:31:42  1076.580  186(0)  116,323(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11507/2019  163317,169  25.04.2021 12:31:57  1074.809  192(0)  120,075(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11585/2019  163317,169  25.04.2021 12:32:02  1074.222  194(0)  121,326(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17056/2018  163317,169  25.04.2021 12:32:07  1073.629  201(0)  125,704(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11377/2019  163317,169  25.04.2021 12:32:11  1073.163  204(0)  127,58(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17081/2018  163317,169  25.04.2021 12:33:06  1066.735  222(0)  138,837(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG032055/2020  163317,169  25.04.2021 12:33:09  1066.387  223(0)  139,462(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  GB47659/2019  163317,169  25.04.2021 12:33:11  1066.157  224(0)  140,088(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG000992/2020  163317,169  25.04.2021 12:33:58  1060.728  243(0)  151,97(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11429/2019  163317,169  25.04.2021 12:34:03  1060.157  246(0)  153,846(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11519/2019  163317,169  25.04.2021 12:34:16  1058.666  249(0)  155,722(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17117/2018  163317,169  25.04.2021 12:35:12  1052.301  262(0)  163,852(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  RO118982/2018  163317,169  25.04.2021 12:35:16  1051.847  266(0)  166,354(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11345/2019  163317,169  25.04.2021 12:35:17  1051.739  267(0)  166,979(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG63024/2020  163317,169  25.04.2021 12:35:27  1050.609  271(0)  169,481(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17034/2018  163317,169  25.04.2021 12:35:29  1050.386  272(0)  170,106(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG84500/2019  163317,169  25.04.2021 12:36:13  1045.451  293(0)  183,24(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11453/2019  163317,169  25.04.2021 12:36:29  1043.674  296(0)  185,116(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG004411/2020  163317,169  25.04.2021 12:36:31  1043.447  298(0)  186,366(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG000638/2020  163317,169  25.04.2021 12:36:33  1043.227  299(0)  186,992(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11549/2019  163317,169  25.04.2021 12:36:36  1042.894  300(0)  187,617(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11439/2019  163317,169  25.04.2021 12:36:38  1042.674  302(0)  188,868(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Фокшани (02.05.2021)  BG032034/2020  262254,991  02.05.2021 11:55:08  1048.462  7(7)  4,439(4,439)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11519/2019  262254,991  02.05.2021 11:55:08  1048.454  8(8)  5,073(5,073)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11580/2019  262254,991  02.05.2021 11:55:23  1047.415  9(9)  5,707(5,707)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG79658/2017  262254,991  02.05.2021 12:09:00  993.390  24(22)  15,219(13,951)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17077/2018  262254,991  02.05.2021 12:11:16  984.932  29(27)  18,389(17,121)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11429/2019  262254,991  02.05.2021 12:11:43  983.271  32(29)  20,292(18,389)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG24446/2017  262254,991  02.05.2021 12:12:21  980.943  34(31)  21,56(19,658)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG004427/2020  262254,991  02.05.2021 12:12:26  980.638  35(32)  22,194(20,292)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11567/2019  262254,991  02.05.2021 12:12:48  979.294  36(33)  22,828(20,926)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11555/2019  262254,991  02.05.2021 12:13:55  975.227  41(37)  25,999(23,462)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG000638/2020  262254,991  02.05.2021 12:14:53  971.736  43(39)  27,267(24,731)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG20493/2017  262254,991  02.05.2021 12:20:49  950.830  59(54)  37,413(34,242)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11600/2019  262254,991  02.05.2021 12:20:51  950.716  60(55)  38,047(34,876)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG000673/2020  262254,991  02.05.2021 12:23:25  941.950  64(59)  40,583(37,413)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG79641/2017  262254,991  02.05.2021 12:23:33  941.501  66(61)  41,852(38,681)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11507/2019  262254,991  02.05.2021 12:23:39  941.163  67(62)  42,486(39,315)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11388/2019  262254,991  02.05.2021 12:24:58  936.735  74(69)  46,925(43,754)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17096/2018  262254,991  02.05.2021 12:26:28  931.743  78(73)  49,461(46,29)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17007/2018  262254,991  02.05.2021 12:27:04  929.761  83(78)  52,632(49,461)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG84497/2019  262254,991  02.05.2021 12:27:09  929.488  84(79)  53,266(50,095)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG000652/2020  262254,991  02.05.2021 12:34:20  906.412  104(99)  65,948(62,777)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG24466/2017  262254,991  02.05.2021 12:35:08  903.913  106(101)  67,216(64,046)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG69412/2018  262254,991  02.05.2021 12:41:16  885.198  122(115)  77,362(72,923)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17026/2018  262254,991  02.05.2021 12:43:01  880.000  127(120)  80,533(76,094)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG13603/2018  262254,991  02.05.2021 12:43:02  879.953  128(121)  81,167(76,728)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG000980/2020  262254,991  02.05.2021 12:43:39  878.135  130(123)  82,435(77,996)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11503/2019  262254,991  02.05.2021 12:47:38  866.578  144(137)  91,313(86,874)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11341/2019  262254,991  02.05.2021 12:47:39  866.529  145(138)  91,947(87,508)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11311/2019  262254,991  02.05.2021 12:55:12  845.438  175(166)  110,97(105,263)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  RO118974/2018  262254,991  02.05.2021 12:56:46  841.189  177(168)  112,238(106,531)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG84496/2019  262254,991  02.05.2021 12:57:49  838.366  188(179)  119,214(113,507)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG000976/2020  262254,991  02.05.2021 12:57:52  838.232  189(180)  119,848(114,141)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11442/2019  262254,991  02.05.2021 12:59:25  834.099  194(184)  123,018(116,677)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17079/2018  262254,991  02.05.2021 12:59:26  834.057  195(185)  123,653(117,311)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  GB47659/2019  262254,991  02.05.2021 12:59:30  833.879  196(186)  124,287(117,945)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11589/2019  262254,991  02.05.2021 12:59:40  833.437  197(187)  124,921(118,58)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11479/2019  262254,991  02.05.2021 12:59:42  833.349  198(188)  125,555(119,214)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17034/2018  262254,991  02.05.2021 13:01:11  829.441  205(195)  129,994(123,653)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG000646/2020  262254,991  02.05.2021 13:02:31  825.956  214(203)  135,701(128,725)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG79654/2017  262254,991  02.05.2021 13:03:04  824.528  215(204)  136,335(129,36)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11520/2019  262254,991  02.05.2021 13:05:21  818.651  220(209)  139,505(132,53)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17005/2018  262254,991  02.05.2021 13:08:19  811.139  230(217)  145,847(137,603)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  GB47654/2019  262254,991  02.05.2021 13:11:24  803.477  240(227)  152,188(143,944)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG000992/2020  262254,991  02.05.2021 13:12:48  800.046  245(232)  155,358(147,115)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11360/2019  262254,991  02.05.2021 13:16:14  791.754  258(242)  163,602(153,456)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG15403/2017  262254,991  02.05.2021 13:17:55  787.749  264(248)  167,406(157,261)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG000678/2020  262254,991  02.05.2021 13:18:47  785.705  267(251)  169,309(159,163)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG030892/2020  262254,991  02.05.2021 13:20:15  782.267  271(255)  171,845(161,699)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11395/2019  262254,991  02.05.2021 13:20:15  782.262  272(256)  172,479(162,334)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG79651/2017  262254,991  02.05.2021 13:23:15  775.329  278(262)  176,284(166,138)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG69402/2018  262254,991  02.05.2021 13:25:59  769.115  288(272)  182,625(172,479)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  RO118982/2018  262254,991  02.05.2021 13:29:57  760.270  300(284)  190,235(180,089)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17085/2018  262254,991  02.05.2021 13:30:01  760.122  301(285)  190,869(180,723)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG24486/2017  262254,991  02.05.2021 13:30:10  759.792  302(286)  191,503(181,357)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG030883/2020  262254,991  02.05.2021 13:36:09  746.846  315(299)  199,746(189,601)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17029/2018  262254,991  02.05.2021 13:43:08  732.284  327(310)  207,356(196,576)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Орбени (09.05.2021)  BG17005/2018  349536,412  09.05.2021 12:42:30  1384.303  42(0)  39,511(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  RO118982/2018  349536,412  09.05.2021 12:42:34  1383.935  43(0)  40,452(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11589/2019  349536,412  09.05.2021 12:42:40  1383.388  44(0)  41,392(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11360/2019  349536,412  09.05.2021 12:46:02  1365.201  66(0)  62,088(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG000646/2020  349536,412  09.05.2021 12:47:15  1358.742  75(0)  70,555(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG17079/2018  349536,412  09.05.2021 12:47:18  1358.478  76(0)  71,496(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG24466/2017  349536,412  09.05.2021 12:47:39  1356.633  79(0)  74,318(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG15403/2017  349536,412  09.05.2021 12:47:43  1356.280  83(0)  78,081(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG79651/2017  349536,412  09.05.2021 12:48:52  1350.255  100(0)  94,073(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11580/2019  349536,412  09.05.2021 12:48:55  1349.994  101(0)  95,014(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11341/2019  349536,412  09.05.2021 12:48:56  1349.911  102(0)  95,955(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG000671/2020  349536,412  09.05.2021 12:49:02  1349.390  103(0)  96,896(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG000602/2020  349536,412  09.05.2021 12:49:04  1349.212  104(0)  97,836(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11555/2019  349536,412  09.05.2021 12:49:08  1348.869  107(0)  100,659(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG17009/2018  349536,412  09.05.2021 12:49:40  1346.095  112(0)  105,362(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG000954/2020  349536,412  09.05.2021 12:49:47  1345.494  113(0)  106,303(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG79685/2017  349536,412  09.05.2021 12:51:26  1337.002  141(0)  132,643(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG000614/2020  349536,412  09.05.2021 12:52:01  1334.022  147(0)  138,288(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG030872/2020  349536,412  09.05.2021 12:52:04  1333.767  148(0)  139,229(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG032053/2020  349536,412  09.05.2021 12:52:07  1333.513  150(0)  141,11(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG79654/2017  349536,412  09.05.2021 12:52:53  1329.627  165(0)  155,221(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG000633/2020  349536,412  09.05.2021 12:52:53  1329.617  166(0)  156,162(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG84500/2019  349536,412  09.05.2021 12:52:55  1329.455  168(0)  158,043(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG79658/2017  349536,412  09.05.2021 12:52:58  1329.203  172(0)  161,806(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG000976/2020  349536,412  09.05.2021 12:53:07  1328.445  174(0)  163,688(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11479/2019  349536,412  09.05.2021 12:53:54  1324.503  183(0)  172,154(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG84496/2019  349536,412  09.05.2021 12:54:15  1322.749  195(0)  183,443(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG030883/2020  349536,412  09.05.2021 12:54:21  1322.249  200(0)  188,147(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG17118/2018  349536,412  09.05.2021 12:54:24  1321.999  204(0)  191,91(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG000954/2020  380408,207  15.05.2021 11:28:31  1274.327  40(0)  35,842(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG79685/2017  380408,207  15.05.2021 11:31:06  1263.395  70(0)  62,724(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11555/2019  380408,207  15.05.2021 11:36:14  1242.218  117(0)  104,839(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG032018/2020  380408,207  15.05.2021 11:36:45  1240.125  122(0)  109,319(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  GB47654/2019  380408,207  15.05.2021 11:39:09  1230.497  143(0)  128,136(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG000673/2020  380408,207  15.05.2021 11:39:14  1230.167  144(0)  129,032(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11341/2019  380408,207  15.05.2021 11:39:30  1229.106  149(0)  133,513(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG17042/2018  380408,207  15.05.2021 11:39:36  1228.709  150(0)  134,409(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11360/2019  380408,207  15.05.2021 11:40:28  1225.277  159(0)  142,473(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG17034/2018  380408,207  15.05.2021 11:40:29  1225.214  160(0)  143,369(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG17077/2018  380408,207  15.05.2021 11:40:34  1224.883  161(0)  144,265(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG000648/2020  380408,207  15.05.2021 11:40:37  1224.686  163(0)  146,057(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG000649/2020  380408,207  15.05.2021 11:40:38  1224.623  164(0)  146,953(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11589/2019  380408,207  15.05.2021 11:40:39  1224.556  165(0)  147,849(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11449/2019  380408,207  15.05.2021 11:40:40  1224.489  166(0)  148,746(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG000668/2020  380408,207  15.05.2021 11:40:41  1224.426  167(0)  149,642(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11433/2019  380408,207  15.05.2021 11:40:41  1224.418  168(0)  150,538(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11519/2019  380408,207  15.05.2021 11:40:45  1224.162  169(0)  151,434(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG000602/2020  380408,207  15.05.2021 11:40:53  1223.638  175(0)  156,81(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  RO118982/2018  380408,207  15.05.2021 11:41:08  1222.655  179(0)  160,394(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11345/2019  380408,207  15.05.2021 11:41:24  1221.606  185(0)  165,771(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11399/2019  380408,207  15.05.2021 11:41:24  1221.598  186(0)  166,667(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG000965/2020  380408,207  15.05.2021 11:42:13  1218.410  194(0)  173,835(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11381/2019  380408,207  15.05.2021 11:42:15  1218.281  197(0)  176,523(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG17026/2018  380408,207  15.05.2021 11:42:22  1217.825  198(0)  177,419(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11498/2019  380408,207  15.05.2021 11:43:05  1215.039  208(0)  186,38(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG000646/2020  380408,207  15.05.2021 11:44:30  1209.565  220(0)  197,133(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11550/2019  380408,207  15.05.2021 11:44:31  1209.500  221(0)  198,029(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG000638/2020  380408,207  15.05.2021 11:44:36  1209.181  222(0)  198,925(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG79685/2017  386412,44  23.05.2021 11:25:56  1185.558  56(83)  60,41(40,947)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG24466/2017  386412,44  23.05.2021 11:32:00  1163.893  69(120)  74,434(59,201)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17034/2018  386412,44  23.05.2021 11:32:30  1162.143  73(130)  78,749(64,134)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11555/2019  386412,44  23.05.2021 11:32:44  1161.329  75(132)  80,906(65,121)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11341/2019  386412,44  23.05.2021 11:35:12  1152.782  88(157)  94,93(77,454)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG000601/2020  386412,44  23.05.2021 11:35:14  1152.668  89(158)  96,009(77,948)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG026484/2020  386412,44  23.05.2021 11:35:18  1152.438  91(160)  98,166(78,934)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG000622/2020  386412,44  23.05.2021 11:35:26  1151.981  92(162)  99,245(79,921)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG000602/2020  386412,44  23.05.2021 11:35:35  1151.466  93(163)  100,324(80,414)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG032018/2020  386412,44  23.05.2021 11:38:23  1141.938  110(200)  118,662(98,668)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17029/2018  386412,44  23.05.2021 11:38:29  1141.601  111(203)  119,741(100,148)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17009/2018  386412,44  23.05.2021 11:39:19  1138.795  116(210)  125,135(103,601)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG000646/2020  386412,44  23.05.2021 11:39:56  1136.731  120(218)  129,45(107,548)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG000954/2020  386412,44  23.05.2021 11:41:09  1132.676  123(228)  132,686(112,481)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG004408/2020  386412,44  23.05.2021 11:41:45  1130.687  128(238)  138,08(117,415)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17005/2018  386412,44  23.05.2021 11:43:23  1125.310  137(259)  147,789(127,775)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG004407/2020  386412,44  23.05.2021 11:43:35  1124.655  138(262)  148,867(129,255)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17117/2018  386412,44  23.05.2021 11:44:16  1122.421  141(266)  152,104(131,228)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG000607/2020  386412,44  23.05.2021 11:44:42  1121.011  146(275)  157,497(135,668)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11464/2019  386412,44  23.05.2021 11:45:33  1118.253  149(284)  160,734(140,109)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG030884/2020  386412,44  23.05.2021 11:46:21  1115.670  150(292)  161,812(144,055)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11439/2019  386412,44  23.05.2021 11:46:27  1115.348  152(294)  163,97(145,042)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  GB47647/2019  386412,44  23.05.2021 11:46:47  1114.277  154(298)  166,127(147,015)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG79658/2017  386412,44  23.05.2021 11:47:08  1113.154  160(305)  172,6(150,469)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11479/2019  386412,44  23.05.2021 11:48:30  1108.787  173(329)  186,624(162,309)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG20493/2017  386412,44  23.05.2021 11:48:46  1107.939  176(333)  189,86(164,282)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11436/2019  386412,44  23.05.2021 11:49:32  1105.511  180(341)  194,175(168,229)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11580/2019  386412,44  23.05.2021 11:49:42  1104.983  184(345)  198,49(170,202)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  GB47659/2019  386412,44  23.05.2021 11:50:54  1101.204  194(360)  209,277(177,602)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG11503/2019  386412,44  23.05.2021 11:50:55  1101.151  195(361)  210,356(178,096)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG000673/2020  386412,44  23.05.2021 11:52:06  1097.451  202(378)  217,907(186,482)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  GB47654/2019  386412,44  23.05.2021 11:52:50  1095.171  209(400)  225,458(197,336)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11341/2019  517119,923  30.05.2021 13:46:01  1273.641  50(0)  61,881(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG13603/2018  517119,923  30.05.2021 13:46:03  1273.538  51(0)  63,119(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG79658/2017  517119,923  30.05.2021 13:47:04  1270.356  56(0)  69,307(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG79685/2017  517119,923  30.05.2021 13:51:57  1255.298  73(0)  90,347(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11436/2019  517119,923  30.05.2021 13:52:09  1254.689  74(0)  91,584(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG84496/2019  517119,923  30.05.2021 13:55:32  1244.474  89(0)  110,149(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11497/2019  517119,923  30.05.2021 13:56:16  1242.279  93(0)  115,099(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG026484/2020  517119,923  30.05.2021 13:56:17  1242.232  94(0)  116,337(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11449/2019  517119,923  30.05.2021 14:00:46  1228.994  119(0)  147,277(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11550/2019  517119,923  30.05.2021 14:01:11  1227.780  126(0)  155,941(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG030884/2020  517119,923  30.05.2021 14:03:39  1220.630  146(0)  180,693(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG004427/2020  517119,923  30.05.2021 14:03:40  1220.581  147(0)  181,931(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG004408/2020  517119,923  30.05.2021 14:03:41  1220.535  149(0)  184,406(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG17005/2018  517119,923  30.05.2021 14:03:46  1220.293  151(0)  186,881(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG11589/2019  517119,923  30.05.2021 14:03:49  1220.149  152(0)  188,119(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG000678/2020  517119,923  30.05.2021 14:03:51  1220.054  153(0)  189,356(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG11453/2019  368887,9  06.06.2021 11:38:43  1323.521  1(0)  1,414(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG84497/2019  368887,9  06.06.2021 11:38:47  1323.208  2(0)  2,829(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG11341/2019  368887,9  06.06.2021 11:38:49  1323.047  3(0)  4,243(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG000673/2020  368887,9  06.06.2021 11:39:44  1318.714  4(0)  5,658(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG11377/2019  368887,9  06.06.2021 11:45:01  1294.266  50(0)  70,721(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG79685/2017  368887,9  06.06.2021 11:45:58  1289.967  51(0)  72,136(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG17118/2018  368887,9  06.06.2021 11:46:30  1287.567  53(0)  74,965(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG79696/2017  368887,9  06.06.2021 12:00:03  1229.421  76(0)  107,496(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG000907/2020  368887,9  06.06.2021 12:00:05  1229.286  77(0)  108,911(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG17072/2018  368887,9  06.06.2021 12:12:28  1180.566  106(0)  149,929(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG11433/2019  368887,9  06.06.2021 12:18:30  1158.204  118(0)  166,902(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG15403/2017  368887,9  06.06.2021 12:18:45  1157.295  120(0)  169,731(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  RO118982/2018  368887,9  06.06.2021 12:22:24  1144.193  133(0)  188,119(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG000942/2020  368887,9  06.06.2021 12:22:27  1144.016  134(0)  189,533(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG11442/2019  368887,9  06.06.2021 12:22:30  1143.838  135(0)  190,948(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG69402/2018  368887,9  06.06.2021 12:22:34  1143.601  136(0)  192,362(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG000954/2020  368887,9  06.06.2021 12:22:36  1143.484  137(0)  193,777(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG79651/2017  368887,9  06.06.2021 12:22:39  1143.307  138(0)  195,191(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG11580/2019  368887,9  06.06.2021 12:23:07  1141.654  139(0)  196,605(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG000633/2020  368887,9  06.06.2021 12:23:29  1140.363  140(0)  198,02(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG026484/2020  561706,929  13.06.2021 14:45:35  984.444  6(11)  7,463(8,227)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG17005/2018  561706,929  13.06.2021 15:05:02  951.992  22(29)  27,363(21,69)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11479/2019  561706,929  13.06.2021 15:19:44  928.851  36(45)  44,776(33,657)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11377/2019  561706,929  13.06.2021 15:33:25  908.298  54(66)  67,164(49,364)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG004408/2020  561706,929  13.06.2021 15:34:58  906.027  56(68)  69,652(50,86)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG17051/2018  561706,929  13.06.2021 15:49:13  885.670  68(83)  84,577(62,079)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG17117/2018  561706,929  13.06.2021 15:53:23  879.890  70(85)  87,065(63,575)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG000907/2020  561706,929  13.06.2021 16:27:33  835.190  85(108)  105,721(80,778)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG84497/2019  561706,929  13.06.2021 16:28:38  833.847  86(110)  106,965(82,274)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11464/2019  561706,929  13.06.2021 16:29:01  833.372  88(113)  109,453(84,518)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG000648/2020  561706,929  13.06.2021 16:32:54  828.599  91(117)  113,184(87,509)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG000922/2020  561706,929  13.06.2021 16:33:02  828.436  93(119)  115,672(89,005)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11455/2019  561706,929  13.06.2021 16:39:06  821.089  103(130)  128,109(97,233)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11555/2019  561706,929  13.06.2021 16:43:48  815.486  114(141)  141,791(105,46)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG17007/2018  561706,929  13.06.2021 17:52:45  741.283  154(207)  191,542(154,824)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG79658/2017  561706,929  13.06.2021 18:30:34  706.046  162(223)  201,493(166,791)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  RO118982/2018  561706,929  13.06.2021 18:44:42  693.722  167(231)  207,711(172,775)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG24446/2017  561706,929  13.06.2021 19:01:49  679.361  175(245)  217,662(183,246)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  RO118984/2018  561706,929  13.06.2021 19:14:20  669.230  185(258)  230,1(192,969)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG000646/2020  561706,929  13.06.2021 19:18:28  665.950  187(262)  232,587(195,961)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG11449/2019  561706,929  13.06.2021 19:23:36  661.922  188(265)  233,831(198,205)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  RO118974/2018  561706,929  13.06.2021 19:25:21  660.560  191(268)  237,562(200,449)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG79685/2017  154421,063  21.06.2021 09:52:45  1369.588  10(20)  39,526(45,147)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG000990/2020  154421,063  21.06.2021 09:57:14  1317.215  69(88)  272,727(198,646)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
Киев (26.06.2021)  BG79658/2017  783132,857  26.06.2021 15:46:53  1220.055  2(2)  4(1,549)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG17117/2018  783132,857  26.06.2021 18:08:35  999.426  26(45)  52(34,857)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG17011/2018  783132,857  26.06.2021 20:27:01  849.369  48(105)  96(81,332)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG17034/2018  783132,857  27.06.2021 06:57:17  691.641  68(183)  136(141,751)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG79696/2017  783132,857  27.06.2021 07:22:02  676.846  78(203)  156(157,242)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG79685/2017  783132,857  27.06.2021 08:01:47  654.365  93(229)  186(177,382)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG17029/2018  783132,857  27.06.2021 08:03:19  653.527  96(232)  192(179,706)  24(94)  500(1291)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG000664/2020  391856,335  27.06.2021 09:23:24  1643.693  4(4)  14,599(6,814)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG11433/2019  391856,335  27.06.2021 09:23:26  1643.465  5(5)  18,248(8,518)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG11439/2019  391856,335  27.06.2021 09:25:32  1629.117  9(12)  32,847(20,443)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG000942/2020  391856,335  27.06.2021 09:26:35  1622.036  11(14)  40,146(23,85)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG000648/2020  391856,335  27.06.2021 09:26:36  1621.922  12(15)  43,796(25,554)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG15403/2017  391856,335  27.06.2021 09:26:42  1621.251  13(16)  47,445(27,257)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG000673/2020  391856,335  27.06.2021 09:26:46  1620.802  15(18)  54,745(30,664)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  RO118974/2018  391856,335  27.06.2021 09:28:25  1609.815  17(22)  62,044(37,479)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG11377/2019  391856,335  27.06.2021 09:28:33  1608.936  18(23)  65,693(39,182)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG11395/2019  391856,335  27.06.2021 09:31:35  1589.146  21(32)  76,642(54,514)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG11559/2019  391856,335  27.06.2021 09:31:52  1587.318  22(34)  80,292(57,922)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  RO118982/2018  391856,335  27.06.2021 09:32:16  1584.750  23(35)  83,942(59,625)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG000990/2020  391856,335  27.06.2021 09:32:24  1583.898  24(37)  87,591(63,032)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG026484/2020  391856,335  27.06.2021 09:32:52  1580.914  26(40)  94,891(68,143)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG000646/2020  391856,335  27.06.2021 09:34:52  1568.260  33(51)  120,438(86,882)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG17005/2018  391856,335  27.06.2021 09:35:35  1563.779  36(57)  131,387(97,104)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG000922/2020  391856,335  27.06.2021 09:37:12  1553.752  38(63)  138,686(107,325)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG11520/2019  391856,335  27.06.2021 09:40:13  1535.385  39(71)  142,336(120,954)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  GB47659/2019  391856,335  27.06.2021 09:40:41  1532.587  40(72)  145,985(122,658)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG17009/2018  391856,335  27.06.2021 09:43:10  1517.841  46(80)  167,883(136,286)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG11464/2019  391856,335  27.06.2021 09:43:57  1513.251  55(89)  200,73(151,618)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  GB47647/2019  391856,335  27.06.2021 09:48:12  1488.816  64(107)  233,577(182,283)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG11429/2019  964686,412  11.07.2021 08:59:23  954.773  12(25)  29,925(25,304)  26(74)  401(988)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG79685/2017  964686,412  11.07.2021 09:42:25  915.769  15(40)  37,406(40,486)  26(74)  401(988)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG11360/2019  964686,412  11.07.2021 10:35:10  872.098  24(56)  59,85(56,68)  26(74)  401(988)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG11479/2019  964686,412  11.07.2021 11:37:11  825.801  33(74)  82,294(74,899)  26(74)  401(988)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG79696/2017  964686,412  12.07.2021 07:13:13  501.340  77(178)  192,02(180,162)  26(74)  401(988)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG17026/2018  964686,412  12.07.2021 08:40:23  479.613  81(188)  201,995(190,283)  26(74)  401(988)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG79685/2017  Женски  312,269  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11555/2019  Мъжки  357,871  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG000673/2020  Женски  389,249  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11341/2019  Женски  15  398,673  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17005/2018  Женски  16  413,875  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11589/2019  Мъжки  10  506,405  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG000646/2020  Мъжки  590,843  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO118982/2018  Женски  22  606,914  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11555/2019  Мъжки  16  357,871  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17005/2018  Женски  30  413,875  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG000646/2020  Мъжки  24  590,843  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO118982/2018  Женски  57  606,914  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG79685/2017  Женски  39  312,269  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11555/2019  Мъжки  39  357,871  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG000673/2020  Женски  41  389,249  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11341/2019  Женски  66  398,673  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17005/2018  Женски  71  413,875  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11589/2019  Мъжки  62  506,405  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG000646/2020  Мъжки  49  590,843  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO118982/2018  Женски  114  606,914  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG11341/2019  Женски  14  239,533  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG79685/2017  Женски  16  266,154  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG026484/2020  Женски  270,877  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17005/2018  Женски  17  286,08  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG000673/2020  Женски  351,836  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG11555/2019  Мъжки  11  376,079  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  RO118982/2018  Женски  24  433,246  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG000954/2020  Женски  12  448,403  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG000646/2020  Мъжки  13  460,946  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG79658/2017  Женски  26  548,373  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG11589/2019  Мъжки  14  563,349  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  RO118982/2018  Женски  13  823,516  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG026484/2020  Женски  14  270,877  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17005/2018  Женски  28  286,08  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG79685/2017  Женски  33  326,661  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG11341/2019  Женски  40  368,803  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG11555/2019  Мъжки  26  376,079  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  RO118982/2018  Женски  47  433,246  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG000646/2020  Мъжки  35  460,946  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG79658/2017  Женски  56  548,373  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG11341/2019  Женски  31  239,533  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG79685/2017  Женски  37  266,154  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG026484/2020  Женски  24  270,877  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17005/2018  Женски  40  286,08  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG000673/2020  Женски  35  351,836  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG11555/2019  Мъжки  37  376,079  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  RO118982/2018  Женски  65  433,246  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG000954/2020  Женски  49  448,403  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG000646/2020  Мъжки  53  460,946  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG79658/2017  Женски  82  548,373  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG11589/2019  Мъжки  51  563,349  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  RO118982/2018  Женски  32  823,516  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG79658/2017  Женски  237,689  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG79685/2017  Женски  299,591  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG79658/2017  Женски  237,689  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG79685/2017  Женски  299,591  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG79658/2017  Женски  237,689  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG79685/2017  Женски  11  299,591