БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

Club Polet Varna

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Братя Янсен
Гълъбовъди Васко и Боян Томанови
Ширина/Дължина 42:35:24.10/22:59:11.10

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цалапица (08.05.2021)  BG 68628/2019  137644,215  08.05.2021 09:13:18  1116.336  14(0)  12,635(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG 69014/2019  137644,215  08.05.2021 09:13:20  1116.037  16(0)  14,44(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG 68642/2019  137644,215  08.05.2021 09:13:24  1115.431  17(0)  15,343(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG 68658/2019  137644,215  08.05.2021 09:15:47  1094.299  33(0)  29,783(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG 68652/2019  137644,215  08.05.2021 09:16:09  1091.115  40(0)  36,101(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG 68644/2019  137644,215  08.05.2021 09:16:29  1088.243  41(0)  37,004(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG 68696/2019  137644,215  08.05.2021 09:16:50  1085.240  51(0)  46,029(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG 49343/2017  137644,215  08.05.2021 09:16:51  1085.094  52(0)  46,931(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG 68613/2019  137644,215  08.05.2021 09:16:51  1085.094  53(0)  47,834(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG 68684/2019  137644,215  08.05.2021 09:16:54  1084.667  54(0)  48,736(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG 69050/2019  137644,215  08.05.2021 09:18:56  1067.564  81(0)  73,105(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG009638/2020  137644,215  08.05.2021 09:19:08  1065.910  82(0)  74,007(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG009622/2020  137644,215  08.05.2021 09:19:08  1065.910  83(0)  74,91(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG 68675/2019  137644,215  08.05.2021 09:20:36  1053.937  96(0)  86,643(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG009682/2020  137644,215  08.05.2021 09:21:58  1043.020  117(0)  105,596(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG68614/2019  137644,215  08.05.2021 09:21:59  1042.894  118(0)  106,498(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG54808/2016  137644,215  08.05.2021 09:22:01  1042.625  119(0)  107,401(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG009649/2020  137644,215  08.05.2021 09:23:06  1034.141  132(0)  119,134(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG 68657/2019  137644,215  08.05.2021 09:23:12  1033.365  133(0)  120,036(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG54866/2020  137644,215  08.05.2021 09:23:20  1032.334  135(0)  121,841(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG54607/2020  137644,215  08.05.2021 09:23:25  1031.684  140(0)  126,354(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG009723/2020  137644,215  08.05.2021 09:23:29  1031.174  144(0)  129,964(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG009695/2020  137644,215  08.05.2021 09:23:31  1030.912  146(0)  131,769(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG009668/2020  137644,215  08.05.2021 09:23:39  1029.886  149(0)  134,477(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG009650/2020  137644,215  08.05.2021 09:23:39  1029.886  150(0)  135,379(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG 68685/2019  137644,215  08.05.2021 09:23:42  1029.500  152(0)  137,184(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG009670/2020  137644,215  08.05.2021 09:23:44  1029.246  153(0)  138,087(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG54861/2020  137644,215  08.05.2021 09:23:47  1028.862  155(0)  139,892(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG009646/2020  137644,215  08.05.2021 09:23:51  1028.347  156(0)  140,794(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG54508/2020  137644,215  08.05.2021 09:23:55  1027.832  159(0)  143,502(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG009669/2020  137644,215  08.05.2021 09:23:56  1027.709  160(0)  144,404(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG009667/2020  137644,215  08.05.2021 09:24:12  1025.665  162(0)  146,209(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG009641/2020  137644,215  08.05.2021 09:24:29  1023.506  166(0)  149,819(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG54877/2020  137644,215  08.05.2021 09:24:35  1022.746  171(0)  154,332(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG 68624/2019  137644,215  08.05.2021 09:24:57  1019.965  178(0)  160,65(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG 68623/2019  137644,215  08.05.2021 09:25:03  1019.209  180(0)  162,455(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG009677/2020  137644,215  08.05.2021 09:25:05  1018.960  181(0)  163,357(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG 68625/2019  137644,215  08.05.2021 09:25:10  1018.327  186(0)  167,87(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG64097/2019  137644,215  08.05.2021 09:25:11  1018.207  187(0)  168,773(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG54878/2020  137644,215  08.05.2021 09:25:14  1017.830  188(0)  169,675(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG54920/2020  137644,215  08.05.2021 09:25:15  1017.702  189(0)  170,578(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG05583/2018  137644,215  08.05.2021 09:25:17  1017.454  190(0)  171,48(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG009659/2020  137644,215  08.05.2021 09:25:22  1016.823  192(0)  173,285(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG009697/2020  137644,215  08.05.2021 09:25:28  1016.072  193(0)  174,188(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG009655/2020  137644,215  08.05.2021 09:25:36  1015.075  196(0)  176,895(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Цалапица (08.05.2021)  BG 68632/2019  137644,215  08.05.2021 09:27:26  1001.537  215(0)  194,043(0)  14(14)  1108(1108)  Клубно(Клубно) 
Чирпан (15.05.2021)  BG 68628/2019  196438,944  15.05.2021 09:25:54  1346.394  93(115)  93,28(65,714)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG009657/2020  196438,944  15.05.2021 09:25:55  1346.238  94(116)  94,283(66,286)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG54869/2020  196438,944  15.05.2021 09:25:58  1345.776  96(118)  96,289(67,429)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG 68642/2019  196438,944  15.05.2021 09:26:01  1345.316  99(121)  99,298(69,143)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG009667/2020  196438,944  15.05.2021 09:26:05  1344.708  102(124)  102,307(70,857)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG009675/2020  196438,944  15.05.2021 09:26:15  1343.172  111(133)  111,334(76)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG009676/2020  196438,944  15.05.2021 09:27:05  1335.565  136(172)  136,409(98,286)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG009626/2020  196438,944  15.05.2021 09:27:08  1335.111  139(179)  139,418(102,286)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG009686/2020  196438,944  15.05.2021 09:27:10  1334.803  141(182)  141,424(104)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG009645/2020  196438,944  15.05.2021 09:27:12  1334.504  144(186)  144,433(106,286)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG54907/2020  196438,944  15.05.2021 09:27:15  1334.051  146(189)  146,439(108)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG 69050/2019  196438,944  15.05.2021 09:27:43  1329.833  164(212)  164,493(121,143)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG 68696/2019  196438,944  15.05.2021 09:27:56  1327.891  177(225)  177,533(128,571)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG54866/2020  196438,944  15.05.2021 09:27:57  1327.739  179(228)  179,539(130,286)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG009621/2020  196438,944  15.05.2021 09:27:59  1327.443  181(231)  181,545(132)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG009678/2020  196438,944  15.05.2021 09:28:02  1326.994  183(233)  183,551(133,143)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG 68675/2019  196438,944  15.05.2021 09:28:06  1326.394  185(237)  185,557(135,429)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG009650/2020  196438,944  15.05.2021 09:28:24  1323.713  191(252)  191,575(144)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG009622/2020  196438,944  15.05.2021 09:28:25  1323.561  192(253)  192,578(144,571)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG009659/2020  196438,944  15.05.2021 09:28:29  1322.973  194(257)  194,584(146,857)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG009691/2020  196438,944  15.05.2021 09:28:30  1322.821  196(260)  196,59(148,571)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG009683/2020  196438,944  15.05.2021 09:28:32  1322.527  198(262)  198,596(149,714)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG 72688/2016  196438,944  15.05.2021 09:28:35  1322.082  199(264)  199,599(150,857)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG 68603/2019  196438,944  15.05.2021 09:28:47  1320.305  204(270)  204,614(154,286)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG 68685/2019  196438,944  15.05.2021 09:28:48  1320.154  205(271)  205,617(154,857)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG009631/2020  196438,944  15.05.2021 09:28:49  1320.003  207(273)  207,623(156)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG 68645/2019  196438,944  15.05.2021 09:29:05  1317.648  223(290)  223,671(165,714)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG009668/2020  196438,944  15.05.2021 09:29:05  1317.648  224(291)  224,674(166,286)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG54808/2016  196438,944  15.05.2021 09:29:35  1313.244  243(320)  243,731(182,857)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG009640/2020  196438,944  15.05.2021 09:29:35  1313.244  244(321)  244,734(183,429)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG54902/2020  196438,944  15.05.2021 09:29:47  1311.490  250(329)  250,752(188)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG54868/2020  196438,944  15.05.2021 09:29:48  1311.341  252(331)  252,758(189,143)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG009649/2020  196438,944  15.05.2021 09:29:49  1311.193  255(334)  255,767(190,857)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG54508/2020  196438,944  15.05.2021 09:29:59  1309.741  260(339)  260,782(193,714)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG009695/2020  196438,944  15.05.2021 09:30:15  1307.414  269(350)  269,809(200)  16(32)  997(1750)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG 68696/2019  256798,389  23.05.2021 10:03:28  1327.350  20(23)  21,482(13,016)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG 72688/2016  256798,389  23.05.2021 10:03:33  1326.781  22(25)  23,631(14,148)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG54870/2020  256798,389  23.05.2021 10:06:02  1309.975  33(41)  35,446(23,203)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG009688/2020  256798,389  23.05.2021 10:06:05  1309.641  34(42)  36,52(23,769)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG009638/2020  256798,389  23.05.2021 10:06:13  1308.747  35(43)  37,594(24,335)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG 69050/2019  256798,389  23.05.2021 10:06:28  1307.082  37(45)  39,742(25,467)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG 68645/2019  256798,389  23.05.2021 10:06:38  1305.978  38(46)  40,816(26,033)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG009686/2020  256798,389  23.05.2021 10:07:44  1298.713  47(60)  50,483(33,956)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG 68642/2019  256798,389  23.05.2021 10:07:49  1298.161  49(62)  52,632(35,088)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG009665/2020  256798,389  23.05.2021 10:09:29  1287.320  77(101)  82,707(57,159)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG009657/2020  256798,389  23.05.2021 10:09:30  1287.210  78(103)  83,781(58,291)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG009610/2020  256798,389  23.05.2021 10:09:32  1286.997  79(105)  84,855(59,423)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG009667/2020  256798,389  23.05.2021 10:09:33  1286.887  80(106)  85,929(59,989)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG 68628/2019  256798,389  23.05.2021 10:10:26  1281.218  94(128)  100,967(72,439)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG54871/2020  256798,389  23.05.2021 10:10:35  1280.260  96(130)  103,115(73,571)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG009684/2020  256798,389  23.05.2021 10:11:44  1272.962  109(153)  117,078(86,587)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG54877/2020  256798,389  23.05.2021 10:11:49  1272.432  115(160)  123,523(90,549)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG009723/2020  256798,389  23.05.2021 10:11:51  1272.224  116(161)  124,597(91,115)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG009689/2020  256798,389  23.05.2021 10:11:56  1271.701  119(166)  127,82(93,945)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG009670/2020  256798,389  23.05.2021 10:11:57  1271.594  120(167)  128,894(94,51)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG009631/2020  256798,389  23.05.2021 10:13:34  1261.493  171(237)  183,673(134,126)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG009633/2020  256798,389  23.05.2021 10:14:00  1258.816  184(253)  197,637(143,181)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG 68612/2019  256798,389  23.05.2021 10:14:06  1258.199  189(258)  203,008(146,01)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG009608/2020  256798,389  23.05.2021 10:14:09  1257.891  190(259)  204,082(146,576)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG54878/2020  256798,389  23.05.2021 10:14:10  1257.786  191(260)  205,156(147,142)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG 08034/2019  256798,389  23.05.2021 10:14:19  1256.863  197(266)  211,6(150,538)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG009621/2020  256798,389  23.05.2021 10:15:39  1248.716  232(308)  249,194(174,307)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG009677/2020  256798,389  23.05.2021 10:15:41  1248.515  235(311)  252,417(176,005)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  TAI100239/2018  256798,389  23.05.2021 10:15:53  1247.303  241(321)  258,861(181,664)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG009618/2020  256798,389  23.05.2021 10:15:56  1247.000  242(325)  259,936(183,928)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG 68658/2019  256798,389  23.05.2021 10:16:21  1244.480  249(338)  267,454(191,285)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG 68623/2019  256798,389  23.05.2021 10:16:50  1241.574  261(351)  280,344(198,642)  16(41)  931(1767)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG 68612/2019  328639,996  30.05.2021 11:11:18  1211.353  5(5)  6,211(3,098)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009631/2020  328639,996  30.05.2021 11:11:36  1210.015  6(6)  7,453(3,717)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009650/2020  328639,996  30.05.2021 11:14:44  1196.216  10(10)  12,422(6,196)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009694/2020  328639,996  30.05.2021 11:15:02  1194.911  11(11)  13,665(6,815)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009689/2020  328639,996  30.05.2021 11:16:30  1188.571  15(20)  18,634(12,392)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009688/2020  328639,996  30.05.2021 11:18:03  1181.946  19(26)  23,602(16,109)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG 68607/2019  328639,996  30.05.2021 11:19:41  1175.045  20(29)  24,845(17,968)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009723/2020  328639,996  30.05.2021 11:20:26  1171.902  26(35)  32,298(21,685)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG 68603/2019  328639,996  30.05.2021 11:21:08  1168.984  29(40)  36,025(24,783)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009653/2020  328639,996  30.05.2021 11:24:59  1153.192  46(59)  57,143(36,555)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009641/2020  328639,996  30.05.2021 11:25:09  1152.516  50(63)  62,112(39,033)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009626/2020  328639,996  30.05.2021 11:25:10  1152.447  51(64)  63,354(39,653)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009628/2020  328639,996  30.05.2021 11:25:11  1152.383  52(65)  64,596(40,273)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009668/2020  328639,996  30.05.2021 11:27:51  1141.706  72(97)  89,441(60,099)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009640/2020  328639,996  30.05.2021 11:27:58  1141.242  73(99)  90,683(61,338)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009692/2020  328639,996  30.05.2021 11:28:16  1140.054  76(103)  94,41(63,817)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG 49343/2017  328639,996  30.05.2021 11:29:53  1133.699  96(132)  119,255(81,784)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG 68624/2019  328639,996  30.05.2021 11:30:26  1131.552  105(141)  130,435(87,361)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG 72688/2016  328639,996  30.05.2021 11:30:28  1131.419  106(142)  131,677(87,98)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009632/2020  328639,996  30.05.2021 11:30:32  1131.162  109(147)  135,404(91,078)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG54870/2020  328639,996  30.05.2021 11:30:36  1130.902  110(148)  136,646(91,698)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009645/2020  328639,996  30.05.2021 11:32:04  1125.221  119(161)  147,826(99,752)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG 68615/2019  328639,996  30.05.2021 11:32:50  1122.278  124(168)  154,037(104,089)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009633/2020  328639,996  30.05.2021 11:32:53  1122.086  125(169)  155,28(104,709)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009644/2020  328639,996  30.05.2021 11:34:01  1117.758  133(179)  165,217(110,905)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009646/2020  328639,996  30.05.2021 11:34:28  1116.050  136(183)  168,944(113,383)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG 68640/2019  328639,996  30.05.2021 11:36:16  1109.270  149(207)  185,093(128,253)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG54907/2020  328639,996  30.05.2021 11:37:50  1103.437  164(229)  203,727(141,884)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG 68696/2019  328639,996  30.05.2021 11:37:51  1103.374  165(230)  204,969(142,503)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG 68611/2019  328639,996  30.05.2021 11:39:18  1098.029  179(253)  222,36(156,753)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009621/2020  328639,996  30.05.2021 11:39:18  1098.029  180(254)  223,602(157,373)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009659/2020  328639,996  30.05.2021 11:39:20  1097.908  181(255)  224,845(157,993)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009622/2020  328639,996  30.05.2021 11:39:23  1097.724  183(258)  227,329(159,851)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009677/2020  328639,996  30.05.2021 11:39:28  1097.416  184(259)  228,571(160,471)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG 69014/2019  328639,996  30.05.2021 11:40:18  1094.372  189(268)  234,783(166,047)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009610/2020  328639,996  30.05.2021 11:40:48  1092.553  195(276)  242,236(171,004)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009722/2020  328639,996  30.05.2021 11:40:55  1092.128  196(277)  243,478(171,623)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG 68675/2019  328639,996  30.05.2021 11:43:59  1081.113  211(305)  262,112(188,971)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG009660/2020  328639,996  30.05.2021 11:44:25  1079.572  214(308)  265,839(190,83)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG 45568/2019  328639,996  30.05.2021 11:44:53  1077.922  218(312)  270,807(193,309)  15(40)  805(1614)  Клубно(В група) 
Бургас (06.06.2021)  BG009650/2020  362975,858  06.06.2021 10:52:56  1305.983  18(18)  26,826(11,726)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG009641/2020  362975,858  06.06.2021 10:53:01  1305.589  19(19)  28,316(12,378)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG009694/2020  362975,858  06.06.2021 10:53:11  1304.810  20(20)  29,806(13,029)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG009622/2020  362975,858  06.06.2021 10:57:16  1285.931  35(43)  52,161(28,013)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG 69014/2019  362975,858  06.06.2021 10:58:21  1281.016  47(62)  70,045(40,391)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG 68603/2019  362975,858  06.06.2021 10:58:25  1280.713  48(63)  71,535(41,042)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG009688/2020  362975,858  06.06.2021 10:58:35  1279.963  55(73)  81,967(47,557)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG 68696/2019  362975,858  06.06.2021 10:59:24  1276.286  61(80)  90,909(52,117)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG009668/2020  362975,858  06.06.2021 10:59:24  1276.286  62(81)  92,399(52,769)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG009660/2020  362975,858  06.06.2021 10:59:25  1276.210  63(82)  93,89(53,42)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG009723/2020  362975,858  06.06.2021 10:59:26  1276.138  64(83)  95,38(54,072)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG009646/2020  362975,858  06.06.2021 10:59:31  1275.762  66(85)  98,361(55,375)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG 69050/2019  362975,858  06.06.2021 11:02:30  1262.525  86(122)  128,167(79,479)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG009645/2020  362975,858  06.06.2021 11:03:45  1257.059  96(141)  143,07(91,857)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG009670/2020  362975,858  06.06.2021 11:03:48  1256.842  102(147)  152,012(95,765)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG009677/2020  362975,858  06.06.2021 11:03:51  1256.624  105(151)  156,483(98,371)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG009629/2020  362975,858  06.06.2021 11:04:26  1254.093  110(158)  163,934(102,932)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG009633/2020  362975,858  06.06.2021 11:06:59  1243.140  140(215)  208,644(140,065)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG009610/2020  362975,858  06.06.2021 11:07:54  1239.248  154(237)  229,508(154,397)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG54867/2020  362975,858  06.06.2021 11:07:54  1239.248  155(238)  230,999(155,049)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG009640/2020  362975,858  06.06.2021 11:07:57  1239.037  156(239)  232,489(155,7)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG009692/2020  362975,858  06.06.2021 11:08:11  1238.052  161(250)  239,94(162,866)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG009638/2020  362975,858  06.06.2021 11:08:23  1237.208  164(254)  244,411(165,472)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG 68624/2019  362975,858  06.06.2021 11:08:54  1235.032  166(266)  247,392(173,29)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG54870/2020  362975,858  06.06.2021 11:08:54  1235.032  167(267)  248,882(173,941)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG 68675/2019  362975,858  06.06.2021 11:08:56  1234.893  168(268)  250,373(174,593)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG 68628/2019  362975,858  06.06.2021 11:09:01  1234.540  169(269)  251,863(175,244)  16(52)  671(1535)  Клубно(Национално) 
Созопол (13.06.2021)  BG009675/2020  385801,676  13.06.2021 11:16:04  1183.198  10(25)  15,576(17,569)  16(52)  642(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG009641/2020  385801,676  13.06.2021 11:16:46  1180.663  11(26)  17,134(18,271)  16(52)  642(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG009640/2020  385801,676  13.06.2021 11:17:26  1178.261  20(37)  31,153(26,001)  16(52)  642(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG 68612/2019  385801,676  13.06.2021 11:17:50  1176.824  26(45)  40,498(31,623)  16(52)  642(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG009633/2020  385801,676  13.06.2021 11:25:48  1148.903  59(95)  91,9(66,76)  16(52)  642(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG009646/2020  385801,676  13.06.2021 11:27:16  1143.906  62(102)  96,573(71,68)  16(52)  642(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG009688/2020  385801,676  13.06.2021 11:29:27  1136.549  73(127)  113,707(89,248)  16(52)  642(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG009645/2020  385801,676  13.06.2021 11:31:15  1130.554  80(136)  124,611(95,573)  16(52)  642(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG009694/2020  385801,676  13.06.2021 11:34:12  1120.865  89(162)  138,629(113,844)  16(52)  642(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG 69050/2019  385801,676  13.06.2021 11:35:03  1118.104  93(172)  144,86(120,871)  16(52)  642(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG 68696/2019  385801,676  13.06.2021 11:37:28  1110.326  105(197)  163,551(138,44)  16(52)  642(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG009691/2020  385801,676  13.06.2021 11:40:10  1101.765  117(222)  182,243(156,008)  16(52)  642(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG54866/2020  385801,676  13.06.2021 11:40:41  1100.144  118(224)  183,801(157,414)  16(52)  642(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG 68603/2019  385801,676  13.06.2021 11:40:46  1099.880  119(225)  185,358(158,117)  16(52)  642(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG009650/2020  385801,676  13.06.2021 11:43:50  1090.350  130(255)  202,492(179,199)  16(52)  642(1423)  Клубно(В група) 
Варна (21.06.2021)  BG009641/2020  393469,547  21.06.2021 11:22:22  1201.922  3(13)  9,259(15,258)  13(49)  324(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG 68603/2019  393469,547  21.06.2021 11:22:23  1201.863  4(14)  12,346(16,432)  13(49)  324(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG009610/2020  393469,547  21.06.2021 11:30:41  1172.146  14(44)  43,21(51,643)  13(49)  324(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG009621/2020  393469,547  21.06.2021 11:40:30  1138.841  18(74)  55,556(86,854)  13(49)  324(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG54867/2020  393469,547  21.06.2021 11:42:47  1131.365  23(86)  70,988(100,939)  13(49)  324(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG 68607/2019  393469,547  21.06.2021 11:48:47  1112.178  37(116)  114,198(136,15)  13(49)  324(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG 68612/2019  393469,547  21.06.2021 11:48:50  1112.020  38(117)  117,284(137,324)  13(49)  324(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG009645/2020  393469,547  21.06.2021 11:48:56  1111.706  39(118)  120,37(138,498)  13(49)  324(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG 68628/2019  393469,547  21.06.2021 11:53:28  1097.645  48(135)  148,148(158,451)  13(49)  324(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG 72688/2016  393469,547  21.06.2021 11:56:06  1089.642  53(152)  163,58(178,404)  13(49)  324(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG009691/2020  393469,547  21.06.2021 11:56:13  1089.289  54(153)  166,667(179,577)  13(49)  324(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG009640/2020  393469,547  21.06.2021 11:57:46  1084.634  57(163)  175,926(191,315)  13(49)  324(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG 68611/2019  393469,547  21.06.2021 11:58:02  1083.840  59(165)  182,099(193,662)  13(49)  324(852)  Клубно(Национално) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG 68603/2019  385736,649  27.06.2021 11:35:00  1151.453  12(12)  30,38(18,072)  12(27)  395(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG009640/2020  385736,649  27.06.2021 11:40:40  1132.298  30(32)  75,949(48,193)  12(27)  395(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG009694/2020  385736,649  27.06.2021 11:48:59  1105.316  48(59)  121,519(88,855)  12(27)  395(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG009653/2020  385736,649  27.06.2021 11:55:31  1085.002  87(104)  220,253(156,627)  12(27)  395(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG 68645/2019  385736,649  27.06.2021 11:55:39  1084.596  88(105)  222,785(158,133)  12(27)  395(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG 68612/2019  385736,649  27.06.2021 11:55:40  1084.544  89(106)  225,316(159,639)  12(27)  395(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG009688/2020  385736,649  27.06.2021 11:55:44  1084.343  91(108)  230,38(162,651)  12(27)  395(664)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG009670/2020  546588,766  04.07.2021 14:45:27  1020.803  3(4)  13,333(9,195)  12(37)  225(435)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG54866/2020  546588,766  04.07.2021 14:46:25  1018.962  4(5)  17,778(11,494)  12(37)  225(435)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG 68624/2019  546588,766  04.07.2021 14:46:29  1018.837  5(6)  22,222(13,793)  12(37)  225(435)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG 68640/2019  546588,766  04.07.2021 15:07:42  980.077  10(11)  44,444(25,287)  12(37)  225(435)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG009650/2020  395192,846  04.07.2021 11:52:24  1090.488  8(21)  31,496(34,202)  10(38)  254(614)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG009695/2020  546588,766  04.07.2021 15:13:33  969.903  16(17)  71,111(39,08)  12(37)  225(435)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG 68645/2019  546588,766  04.07.2021 15:16:52  964.228  18(19)  80(43,678)  12(37)  225(435)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG 08031/2019  546588,766  04.07.2021 15:36:17  932.295  22(24)  97,778(55,172)  12(37)  225(435)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG 68613/2019  546588,766  04.07.2021 15:38:55  928.125  23(25)  102,222(57,471)  12(37)  225(435)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG 08034/2019  546588,766  04.07.2021 15:53:09  906.224  27(30)  120(68,966)  12(37)  225(435)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG009723/2020  395192,846  04.07.2021 11:59:31  1069.485  32(50)  125,984(81,433)  10(38)  254(614)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG 68615/2019  546588,766  04.07.2021 16:26:48  858.337  34(42)  151,111(96,552)  12(37)  225(435)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG 68611/2019  546588,766  04.07.2021 16:40:57  839.679  35(45)  155,556(103,448)  12(37)  225(435)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG009645/2020  395192,846  04.07.2021 12:01:14  1064.541  42(64)  165,354(104,235)  10(38)  254(614)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG009688/2020  395192,846  04.07.2021 12:01:17  1064.398  44(66)  173,228(107,492)  10(38)  254(614)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG 68675/2019  546588,766  04.07.2021 17:00:10  815.601  37(49)  164,444(112,644)  12(37)  225(435)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG009641/2020  395192,846  04.07.2021 12:02:02  1062.252  49(74)  192,913(120,521)  10(38)  254(614)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG 69050/2019  395192,846  04.07.2021 12:02:03  1062.204  50(75)  196,85(122,15)  10(38)  254(614)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG 72688/2016  546588,766  04.07.2021 17:43:22  766.210  45(62)  200(142,529)  12(37)  225(435)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG 68603/2019  395192,846  04.07.2021 12:04:40  1054.784  63(92)  248,031(149,837)  10(38)  254(614)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG 68658/2019  546588,766  04.07.2021 18:53:15  697.847  55(76)  244,444(174,713)  12(37)  225(435)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG54865/2020  546588,766  04.07.2021 18:58:08  693.524  57(78)  253,333(179,31)  12(37)  225(435)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG68683/2019  546588,766  04.07.2021 19:32:57  664.182  59(84)  262,222(193,103)  12(37)  225(435)  Клубно(В група) 
Созопол 3 (11.07.2021)  BG 68603/2019  385707,286  11.07.2021 11:04:47  1265.514  10(10)  50,505(34,364)  8(15)  198(291)  Клубно(В група) 
Созопол 3 (11.07.2021)  BG009688/2020  385707,286  11.07.2021 11:05:18  1263.371  11(11)  55,556(37,801)  8(15)  198(291)  Клубно(В група) 
Созопол 3 (11.07.2021)  BG 72688/2016  385707,286  11.07.2021 11:07:04  1256.101  19(20)  95,96(68,729)  8(15)  198(291)  Клубно(В група) 
Созопол 3 (11.07.2021)  BG 69050/2019  385707,286  11.07.2021 11:13:35  1230.001  48(56)  242,424(192,44)  8(15)  198(291)  Клубно(В група) 
Созопол 3 (11.07.2021)  BG009640/2020  385707,286  11.07.2021 11:13:43  1229.475  51(59)  257,576(202,749)  8(15)  198(291)  Клубно(В група) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG68683/2019  546762,628  18.07.2021 12:47:34  1375.272  8(8)  40,404(17,467)  13(39)  198(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  TAI100239/2018  546762,628  18.07.2021 12:54:37  1351.309  19(21)  95,96(45,852)  13(39)  198(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG009695/2020  546762,628  18.07.2021 12:54:55  1350.308  20(22)  101,01(48,035)  13(39)  198(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG 68658/2019  546762,628  18.07.2021 12:56:11  1346.099  22(25)  111,111(54,585)  13(39)  198(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG 68634/2019  546762,628  18.07.2021 13:01:39  1328.222  29(32)  146,465(69,869)  13(39)  198(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG54862/2020  546762,628  18.07.2021 13:07:46  1308.774  34(42)  171,717(91,703)  13(39)  198(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG 69014/2019  546762,628  18.07.2021 13:08:44  1305.755  35(43)  176,768(93,886)  13(39)  198(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG 68603/2019  546762,628  18.07.2021 13:12:32  1294.012  39(49)  196,97(106,987)  13(39)  198(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG05583/2018  546762,628  18.07.2021 13:12:34  1293.908  40(50)  202,02(109,17)  13(39)  198(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG 68615/2019  546762,628  18.07.2021 13:12:51  1293.042  41(51)  207,071(111,354)  13(39)  198(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG 68624/2019  546762,628  18.07.2021 13:14:25  1288.268  45(56)  227,273(122,271)  13(39)  198(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG 68612/2019  546762,628  18.07.2021 13:21:51  1266.094  48(60)  242,424(131,004)  13(39)  198(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG 68613/2019  546762,628  18.07.2021 13:33:33  1232.697  55(71)  277,778(155,022)  13(39)  198(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG009680/2020  546762,628  18.07.2021 13:42:05  1209.430  58(76)  292,929(165,939)  13(39)  198(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG 68675/2019  546762,628  18.07.2021 13:49:13  1190.641  61(83)  308,081(181,223)  13(39)  198(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG 08034/2019  546762,628  18.07.2021 13:53:02  1180.829  63(85)  318,182(185,59)  13(39)  198(458)  Клубно(Национално) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG 68603/2019  362923,882  25.07.2021 11:05:03  1251.246  20(24)  75,758(50,526)  10(22)  264(475)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Генерален майстор      1251,171  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Генерален майстор      1251,171  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 68603/2019  Мъжки  130,607  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009641/2020  Женски  198,325  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009688/2020  Мъжки  214,484  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009650/2020  Женски  13  328,797  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 68696/2019  Женски  23  378,173  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009723/2020  Женски  16  378,269  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 69050/2019  Мъжки  19  420,065  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 68612/2019  Женски  33  457,654  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009640/2020  Мъжки  16  467,158  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 68628/2019  Женски  35  474,18  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 72688/2016  Мъжки  23  485,294  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009645/2020  Мъжки  20  497,703  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 68603/2019  Мъжки  11  701,265  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 68696/2019  Женски  22  906,414  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 69050/2019  Мъжки  20  998,083  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 68603/2019  Мъжки  150,855  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009641/2020  Женски  205,461  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009688/2020  Мъжки  284,175  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009650/2020  Женски  19  375,323  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 69050/2019  Мъжки  32  469,11  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 68696/2019  Женски  47  474,647  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009640/2020  Мъжки  20  474,661  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 68612/2019  Женски  48  477,694  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009645/2020  Мъжки  23  497,703  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 68603/2019  Мъжки  19  829,104  2021  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 68696/2019  Женски  36  1020,473  2021  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 68603/2019  Мъжки  10  130,607  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009641/2020  Женски  198,325  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009688/2020  Мъжки  214,484  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009650/2020  Женски  33  328,797  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 68696/2019  Женски  69  378,173  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009723/2020  Женски  49  378,269  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 69050/2019  Мъжки  56  420,065  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 68612/2019  Женски  95  457,654  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009640/2020  Мъжки  39  467,158  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 68628/2019  Женски  99  474,18  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 72688/2016  Мъжки  67  485,294  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009645/2020  Мъжки  46  497,703  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 68603/2019  Мъжки  30  701,265  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 68696/2019  Женски  57  906,414  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG 69050/2019  Мъжки  54  998,083  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009641/2020  Женски  77,804  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 68603/2019  Мъжки  89,565  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009688/2020  Мъжки  190,715  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009694/2020  Мъжки  222,543  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009650/2020  Женски  228,617  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 68612/2019  Женски  19  283,009  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009640/2020  Мъжки  12  291,232  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009645/2020  Мъжки  19  391,417  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 68603/2019  Мъжки  392,287  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 68624/2019  Женски  22  396,715  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 72688/2016  Мъжки  23  462,818  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 69050/2019  Мъжки  25  514,94  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 68696/2019  Женски  30  525,52  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 68675/2019  Мъжки  29  657,431  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 68696/2019  Женски  17  983,179  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009641/2020  Женски  84,94  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 68603/2019  Мъжки  100,329  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009694/2020  Мъжки  11  222,543  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009650/2020  Женски  14  231,323  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009688/2020  Мъжки  19  260,406  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009640/2020  Мъжки  23  291,232  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 68612/2019  Женски  35  303,049  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009645/2020  Мъжки  39  391,417  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 68624/2019  Женски  49  396,715  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 68603/2019  Мъжки  471,164  2021  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 68675/2019  Мъжки  44  657,431  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009641/2020  Женски  77,804  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 68603/2019  Мъжки  89,565  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009688/2020  Мъжки  12  190,715  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009694/2020  Мъжки  20  222,543  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009650/2020  Женски  22  228,617  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 68612/2019  Женски  47  283,009  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009640/2020  Мъжки  32  291,232  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009645/2020  Мъжки  52  391,417  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 68603/2019  Мъжки  392,287  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 68624/2019  Женски  75  396,715  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 72688/2016  Мъжки  55  462,818  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 69050/2019  Мъжки  60  514,94  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 68696/2019  Женски  95  525,52  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 68675/2019  Мъжки  69  657,431  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG 68696/2019  Женски  44  983,179  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG 68603/2019  Мъжки  181,133  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG 68612/2019  Женски  11  588,658  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG 72688/2016  Мъжки  627,823  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG 68603/2019  Мъжки  763,121  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG 68675/2019  Мъжки  11  879,503  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG 68603/2019  Мъжки  257,842  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG 68612/2019  Женски  28  608,698  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG 68603/2019  Мъжки  887,129  2021  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория D - олраунд  BG 68603/2019  Мъжки  181,133  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG 68612/2019  Женски  52  588,658  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG 72688/2016  Мъжки  42  627,823  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG 68603/2019  Мъжки  16  763,121  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG 68675/2019  Мъжки  61  879,503  2021  Многогодишни  Една година  Национално